Konwent powołał Kasę Filistra Dal-Trozzo, której zadaniem była pomoc finansowa Polonusom, których nie stać było na wyjazd do domu na ferie świąteczne. Pożyczka na bilet w wysokości 1,25 % ceny biletu kolejowego z Dorpatu do miejsca zamieszkania podlegała zwrotowi po powrocie z ferii.

Dodaj komentarz