Polemiczno-pamfletowy miesięcznik polonuski pod nieco drastycznym tytułem “Miesiączka” ujrzał dzisiaj światło dzienne. Nakład rozpowszechniany jest wśród Polonusów wszelkich kręgów i prądów. Rękopiśmienna metoda powielania egzemplarzy czyni zeń prawdziwą rzadkość bibliofilską.