Uroczystości pogrzebowe Śp. Filistra Konwentu Szczęsnego Leszka Zgliczyńskiego w asyście Pocztu Sztandarowego Konwentu oraz delegacji Konwentu czynnego i Filisteriatu.

zgliczynski-pogrzeb-1zgliczynski-pogrzeb-2zgliczynski-pogrzeb-3zgliczynski-pogrzeb