Na Wydziale Historii Uniwersytetu Gdańskiego fil. M. M. Wiszowaty wygłosił wykład na temat tradycji uniwersyteckich, ze szczególnym uwzględnieniem korporacji akademickich – ich genezy, historii i współczesności. Wykład  jest elementem programu popularyzacji idei korporacji akademickich w Trójmieście oraz reaktywacji K!Lauda. Wśród słuchaczy znaleźli się studenci kierunków: archeologia, historia i historia sztuki, a także delegacja czynnego Konwentu – komiliton, barwiarze i fuks, którzy po wykładzie udzielali szczegółowych informacji na temat korporacji akademickich. Zainteresowanie wśród studentów I roku mile nas zaskoczyło. Pragniemy serdecznie podziękować Panu Dziekanowi Wydziału Historii Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr. hab. Z. Opackiemu, za zgodę na przeprowadzenie wykładu, a także bardzo życzliwy stosunek do naszych działań. Dziękujemy również za pomoc w organizacji wykładu dr. A. Janickiemu, adiunktowi na Wydziale Historii i barwiarzowi bratniej K!Welecja.