Dnia 09 maja 2019 r. na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się kolejna edycja “Wykładów Komilitońskich Konwentu Polonia”.

Tym razem mogliśmy wysłuchać wystąpień trzech prelegentów.
Pierwszy z nich, barwiarz Jan, przeniósł audytorium w czasy antyczne brawurowo opisując “Początek i upadek potęgi militarnej starożytnego Rzymu”.
Wykład drugiego prelegenta, barwiarza Krzysztofa, pod tajemniczym tytułem „Oddech lasu” był pełną pasji opowieścią o wielu nieoczywistych cechach i właściwościach lasu, a także o tajemniczej, japońskiej sztuce kąpieli leśnych. Ostatni mówca, barwiarz Maciej (jedyny student prawa wśród prelegentów) autor prelekcji pt. “Gry komputerowe, jako biznes, rozrywka i sztuka” odsłonił przed słuchaczami wiele nieznanych i niedocenianych sposobów postrzegania gier komputerowych.
Zgodnie z zasadami — po każdym z wystąpień miała miejsce interesująca dyskusja, podczas której słuchacze mogli zadawać prelegentom pytania.
Publiczna prelekcja na terenie Uniwersytetu ma być sprawdzianem umiejętności retorycznych, odwagi oraz dojrzałości akademickiej młodych barwiarzy. Wygłoszenie wykładu jest także od ponad wieku obowiązkową przesłanką uzyskania awansu na najwyższy w studenckim Konwencie stopień komilitona.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejne wydarzenia otwarte, organizowane przez Konwent Polonia o których poinformujemy już niebawem!