Na początku miesiąca października gdański Weleta dr Arek Janicki przeprowadził na wydziale Historii dwa wykłady „o tradycjach akademickich”. Czymże byłaby historia studenckiego życia bez obszernego wspomnienia o korporacjach akademickich. Drogi prelegent zaprosił Konwent oraz zaprzyjaźnioną K!Laudę do wystąpienia w charakterze gości i kontynuatorów burszowskiej tradycji. Kolejna okazja na rozpropagowanie wiedzy o korporacjach i wyjścia do studentów – a wszystko w  przystępnej i przyjemnej formie.