Od 20 marca do 26 czerwca br. będzie miała miejsce wystawa poświęcona w całości Konwentowi Polonia. Można ją oglądać na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (główny hall na pierwszym piętrze). Wśród zbiorów znajdują się niezwykle cenne eksponaty, jak Album Academicum Univ. Dorpatensis z roku 1867, księga praw i ususów z roku 1909, zdjęcie coetusu 1922/1923, karykatury wileńskie spod mistrzowskiej ręki Gracjana Achrema-Achremowicza [1368], śpiewnik i karnecik balowy 100-lecia K!Polonia z wpisami: Polonusów, Arkonów i Jagiellonów i wiele wiele innych. Wystawę przygotował com. wiceprezes Michał Burtowy dzięki uprzejmości władz wydziału.