Szeregi Koła Filistrów K!Polonia wzbogaciły się o dwóch nowych członków. Z radością powitaliśmy filistrów: Maćka i Andrzeja. Ponadto filistrzy (jak zwykle) omówili bardzo ważne sprawy filisterskie.