wladek5 Zmarł Filister Władysław Kuźniar (1513). Aktywny członek Gdańskiego Koła Filistrów. Pierwszy Filister Żelaznej Listy. Cześć Jego Pamięci !