Album Polonorum

Album polonorumSemestr 23 - I sem. 1839 r.

# 150

Jan Stockmann (Stokmann)

1820 -1869

s. Jana, pastor e.a., superintendent kaliski

Więcej »
# 151

Rudolf Kobyliński

1819 - przed 1889

- s. Stanisława, ziemianin w powiecie nowogródzkim, urzędnik. ...

Więcej »
# 152

Feliks Sumowski

1817 - 1844

s. Walentego, brat Adama (72), ziemianin

Więcej »
# 153

Rudolf Julian Jasieński

1820 - ?

ostatni senior K! przed zdjęciem barw w 1843 r. Ziemianin, urzędnik ...

Więcej »

Semestr 24 - II sem. 1839 r.

# 154

Cyprian Colonna-Walewski

1820 - 1873

s. Michała, brat Władysława (141), bibliofil, bibliograf. ...

Więcej »
# 155

Lucjan Kraszewski

1820 - 1892

syn Jana i Zofii z Malskich. Ziemianin, malarz, fotografik. Studiował rolnictwo. Za powstanie 1863 r. zesłany do guberni permskiej (1864-68). Brat Józefa Ignacego K. – pisarza. Ilustrował opowiadania i powieści brata. Utrwalał w rysunkach typy ludzi i zabytki. Na zesłaniu zajął się fotografią (za zgodą władz carskich otworzył zakład fotograficzny) ...

Więcej »
# 156

Justyn Domeyko

1814 - przed 1889

ziemianin z Kowieńszczyzny

Więcej »
# 157

Hieronim Marcinkiewicz

1820 - po 1864

s. Franciszka, ziemianin, wierszopis, pisał również po białorusku ...

Więcej »
# 158

Julian (Juliusz) Andrzejkowicz

1822 - 1898

s. Feliksa, założyciel Zw. Narodowego Polskiego w USA, fabrykant ...

Więcej »
# 159

Juliusz Sosnkowski

1821 – 1895

s. Ignacego, oficer huzarów

Więcej »

Semestr 25 - I sem. 1840 r.

# 160

Józef Wierciochowski

1819 - ?

s. Tomasza, zmarł w czasie studiów

Więcej »
# 161

Aleksander Kłobukowski

1820-1903

s. Józefa, działacz i pisarz gospodarczy, dyplomata, powstaniec 1863 r. ...

Więcej »

s. Stanisława, ziemianin

Więcej »
# 163

Teodor Jankiewicz

1821 - ok. 1860

z Wileńszczyzny, emigrant

Więcej »

Semestr 26 - II sem. 1840

# 164

Aleksander Jagmin

1822-1865

s. Michała, brat Augusta (180), za powst. 1863 r. zesłany, zm. w Kazaniu ...

Więcej »
# 165

Michał Knipowicz

1815 – 1867

s. Michała, lekarz wojskowy w Finlandii

Więcej »
# 166

Gotlieb Rudolf Gensch

1819 - 1856

pastor e.a. w Wierzbołowie

Więcej »
# 167

Ferdynand Dombrowicz

1816 - 1888

s. Wincentego, farmaceuta w Petersburgu

Więcej »
# 168

Ludwik Natanson

1821 - 1896

s. Seeliga, brat Jakuba (376), lekarz, uczony, społecznik ...

Więcej »
# 169

Tytus Chałubiński

1820 - 1889

s. Szymona, lekarz, botanik, działacz społeczny. Reformator „Polonii”. Jego syn Ludwik był członkiem Arkonii ...

Więcej »
# 170

Antoni Kryszka

1818 - 1912

s. Jakuba, lekarz - farmakolog, prof. Uniw. Warszawskiego ...

Więcej »
# 171

Leonard Struczyński

1818 - ok. 1866

lekarz w Radomiu

Więcej »
# 172

Józef Lissowski

ok. 1818 - przed 1852

z Wilna, student medycyny, zmarł w czasie studiów

Więcej »
# 173

Wiktor Hassman

1819 - 1892

s. Franciszka, lekarz, w 1861 r. aresztowany za „przestępstwa polityczne” ...

Więcej »
# 174

Leopold Marcin Otto

1819 - 1882

s. Jakuba, pastor e.a. Wybitna postać protestantyzmu polskiego ...

Więcej »
# 175

Emil Gosławski

1819 - 1880

s. Sotera, lekarz w Radomiu, uczestnik powst. 1863 r.

Więcej »

s. Augusta, lekarz w Radomiu, spiskowiec 1848 r.

Więcej »

Semestr 27 - I sem. 1841 r.

# 177

Bolesław Oskierka

1822-1896

s. Pawła, członek kółka K. Hildebrandta, aresztowany; za powst. 1863 r, zesłany. Ziemianin ...

Więcej »
# 178

Franciszek Orłowski

1822 - 1851

s. Feliksa, lekarz, zmarł wkrótce po studiach

Więcej »
# 179

Franciszek Królewiecki

1822 - 1880

s. Kazimierza, lekarz w rosyjskiej flocie

Więcej »
# 180

Cezary August Jagmin

1829 - przed 1889

s. Michała, brat Aleksandra (164), ziemianin

Więcej »
# 181

Antoni Moszyński

1812 - ?

z Wołynia, nauczyciel prywatny w guberni mińskiej

Więcej »
# 182

Ludwik Adolf Neugebauer

1821 - 1890

s. Jana, lekarz - ginekolog, prof. Uniw. Warsz.

Więcej »
# 183

Izydor Zaremba

1821 - przed 1889

urzędnik w Kijowie

Więcej »
# 184

Bronisław Kleczyński

1821 - ?

s. Antoniego, ziemianin z Wołynia

Więcej »
# 185

Aleksander Buszman

1823 - 1869

urzędnik w komorze celnej w Taurogach i Warszawie, dyrektor komory celnej w Sosnowcu ...

Więcej »
# 186

Henryk Byczkowski

1820 - ?

s. Franciszka, urzędnik w Łowiczu

Więcej »

ziemianin z guberni grodzieńskiej

Więcej »
# 188

Kazimierz Krzywicki

1820 - 1883

s. Teodora, polityk konserwatywny, autor reformy szkolnej w Królestwie Polskim ...

Więcej »
# 189

Adolf Downar-Zapolski

1815 - 1854

s. Józefa, lekarz. Zmarł wkrótce po studiach

Więcej »
# 190

Jan Nargielewicz

1816 - 1886

s. Tadeusza, ziemianin, bibliofil, szwagier B. Dybowskiego ...

Więcej »

Semestr 28 - II sem. 1841 r.

# 191

Stanisław Błeszyński

1819 - 1878

s. Grzegorza, ziemianin z kaliskiego, urzędnik w Zarządzie Dróg ...

Więcej »
# 192

Franciszek Ustrzycki

1816 - przed 1889

z Wołynia, nauczyciel prywatny

Więcej »
# 193

Mikołaj Treiczke

1822 - ?

lekarz na Podolu i w Humaniu

Więcej »
# 194

Józef Demontowicz

1823 - 1876

s. Ildefonsa, w czasie powst. 1863 r. organizował zakup broni, emigrant ...

Więcej »
# 195

Józef Wczelka

1824 - 1892

s. Franciszka, ziemianin, emigrant (Włochy). We Florencji, gdzie mieszkał i umarł, przyjaźnił się z poetą, Teofilem Lenartowiczem ...

Więcej »
# 196

Placyd Januszewski

1814 - ?

lekarz, uczestnik konspiracji studenckiej w Wilnie

Więcej »

Semestr 29 - I sem. 1842 r.

# 197

Juliusz Franciszek Bohdziewicz

1820 - 1888

ziemianin z Inflant

Więcej »
# 198

Karol Wagner

1824 - 1851

s. Józefa, pastor e.a. w Łomży

Więcej »
# 199

Romuald Pląskowski

1821 - 1896

s. Kajetana, brat Felicjana (262), lekarz psychiatra, prof. Szk. Głównej w Warszawie ...

Więcej »
# 200

Maurycy Krupowicz

1823 - 1891

s. Antoniego, historyk, archiwista

Więcej »
# 201

Kleofas Dymsza

1821 – 1904

s. Piotra, brat Justyna (202), ziemianin, towiańczyk, za powst 1863 r. zesłany, pamiętnikarz ...

Więcej »
# 202

Justyn Dymsza

1822 - 1854

s. Piotra, brat Kleofasa (201), ziemianin

Więcej »
# 203

Alfred Modl

1821 - 1867

s. Ernesta, pastor e.a. w Dąbiu i Łodzi

Więcej »
# 204

Gotlieb Görne

1818 - 1846

pastor e.a., w Suwałkach

Więcej »
# 205

Otto Hewelke

1825 - 1865

s. Jana, pastor e.a. w Pułtusku

Więcej »
# 206

Stanisław Artur Furs

1820 - po 1863

uczestnik powst. 1863 r., zesłany

Więcej »
# 207

Antoni Rybski

1822 - przed 1852

s. Józefa, brat Franciszka (208) i Konstantego (213), zmarł wkrótce po studiach ...

Więcej »
# 208

Franciszek Rybski

1824 - ?

s. Józefa, brat Antoniego (207) i Konstantego (213), nauczyciel gimnazjalny w Szawlach i Nikołajewie ...

Więcej »

Semestr 30 - II sem. 1842 r.

# 209

Aleksander Tetzner

1822 - 1849

s. Jerzego, brat Karola (138), pastor e.a. w Ossowie

Więcej »
# 210

Piotr Beczkowski

1818 - 1889

s. Michala, pastor e.a. w Iłowie

Więcej »
# 211

Stanisław Sołtan

1822- 1896

s. Stanisława, ziemianin, za powst. 1863 r. zesłany (jego syn, Bogdan był Arkonem) ...

Więcej »
# 212

Mieczysław Stanilewicz

1824 - 1858

z gub. mińskiej, lekarz, zmarł w Stuttgarcie

Więcej »

Semestr 31 - I sem. 1843 r.

# 213

Konstanty Rybski

1825 - ?

s. Józefa, brat Antoniego (207) i Franciszka (208), ziemianin ...

Więcej »
# 214

Jan Wiszniewski I

1822 - po 1867

s. Jana, brat Tadeusza (215) i Ryszarda (247), za powst. 1863 r., zesłany do gub. penzeńskiej ...

Więcej »
# 215

Tadeusz Wiszniewski

1823-1863

s. Jana, brat Jana (214) i Ryszarda (247), zesłany za powst. 1863 r., zm. na zesłaniu w Krasnoufimsku ...

Więcej »
# 216

Karol Gustaw Manitius

1823-1904

s. Karola pastor e. a., represjonowany w 1863 r., superintendent generalny w Królestwie Polskim ...

Więcej »
# 217

Stanisław Rewieński

1825 - 1907

s. Kazimierza, brat Konstantego (329),ziemianin, płodny pisarz i publicysta rolniczy ...

Więcej »

Semestr 32 - II sem. 1843 r.
"Ogół" (okres 1843 – 1861)

# 218

Gustaw Mieszkowski

1821 - 1871

s. Michała, brat Aleksandra (28), pastor e. r., m. in. w Szwabiszkach, wicesuperintendent ...

Więcej »
# 219

Antoni Baranowski

1821 - po 1869

s. Gabriela, lekarz, za powst. 1863 r. zesłany, zmarł w Krasnojarsku ...

Więcej »
# 220

Gustaw Czarnocki

1826 - 1890

s. Karola, brat Maurycego (121), Włodzimierza (122) i Franciszka (249), ziemianin, nauczyciel domowy, urzędnik ...

Więcej »
# 221

Erazm Piotrowski

1818 - po 1868

s. Franciszka, ziemianin, za powst. 1863 r. zesłany do gub. irkuckiej ...

Więcej »
# 222

Teodor Wróblewski

1816 - po 1884

s. Andrzeja, brat Wilhelma (33), aptekarz w Kownie, jego syn, również Teodor był członkiem Welecji ...

Więcej »
# 223

Władysław Fiorentini

1823 - 1914

s. Antoniego, kupiec, działacz społ., kolekcjoner sztuki w Wilnie ...

Więcej »

Semestr 33 - I sem. 1844 r.

# 224

Cyprian Prószyński

1825 - ?

s. Alojzego, ziemianin z Wołynia

Więcej »


Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych Konwentu, oraz konwentowych zbiorów przechowywanych w Instytucie gen. W. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Pozostałe zostały zaczerpnięte z archiwów historycznych Wilna, Tartu i Warszawy. Kilka zdjęć otrzymaliśmy z Archiwum Korporacyjnego w Poznaniu (nr 799, 825, 853, 887, 1325, 1361). Korzystaliśmy również z roczników starej prasy, stron internetowych (zwłaszcza parafii Ewangelicko - Augsb.). Szereg fotografii pochodzi ze zbiorów rodzinnych, prywatnych.... Wszystkim serdecznie dziękujemy.