czwartek, 11 lipca 2019


Semestr 46 – II sem. 1850 r.

# 376

Jakub Natanson

1832 – 1884

s. Seeliga, brat Ludwika (168), Gospodarz „Ogółu”. Chemik, prof. Szkoły Głównej w Warszawie; działacz społeczny …

Więcej »
# 377

Ludwik Skarbek-Puczniewski

1832 – 1878

lekarz, ziemianin w pow. brzesko – litewskim

Więcej »
# 378

Józef Dzid

1830 – 1852

z gub. kowieńskiej, zmarł w czasie studiów medycznych

Więcej »

Semestr 47 – I sem. 1851 r.

# 379

Zygmunt Przeciszewski

1830 – 1862

s. Adolfa, brat Adolfa (389), ziemianin w pow. rosieńskim …

Więcej »
# 380

Michał Orda

1833 – ?

ziemianin, urzędnik kancelarii marszałka szlachty w Pińsku …

Więcej »
# 381

Klaudiusz Łopaciński

1827 – ?

s. Aleksandra, członek Zw. Bratniego Młodzieży Lit. (1848), ziemianin …

Więcej »
# 382

Władysław Ulanowski

1832 – 1872

s. Marcina, brat Ignacego (416), ziemianin, lekarz, zesłany za powst. 1863 r. …

Więcej »
# 383

Ignacy Jasieński

1832 – 1866

ziemianin z gub. wileńskiej

Więcej »
# 384

Józef Stokowski

1833 – 1856

s. Andrzeja, zmarł wkrótce po studiach

Więcej »
# 385

Józef Piotrowski I

1829 – 1885

s. Józefa, lekarz w Warszawie

Więcej »
# 386

Feliks Baczański

1831 – 1875

s. Stanisława, ziemianin z gub. kowieńskiej. Więziony w Telszach za powst. 1863 r. …

Więcej »
# 387

Leon Dąbrowski

1830 -1912

s. Adama, nauczyciel gimn. w Słucku. Za powst 1863 r. zesłany …

Więcej »
# 388

Ksawery Balczewski

1828 – 1889

s. Gabriela, nauczyciel gimn. w Kaliszu

Więcej »
# 389

Adolf Przeciszewski

1832 – 1888

s. Adolfa, brat Zygmunta (379), ziemianin, marszałek szlachty pow. rosieńskiego …

Więcej »
# 390

Władysław Korsak I

1833 – ?

s. Romana, ziemianin w pow. kobryńskim, zesłany za powst. 1863 r. …

Więcej »
# 391

Julian Bieniecki

1829 – 1903

s. . Feliksa, autor ustawy „Ogółu”, pierwszy jego gospodarz. Lekarz (w Grodnie), społecznik, zaprzyjaźniony z E. Orzeszkową …

Więcej »
# 392

Andrzej Malewski

1830 -1859

s. Ludwika, lekarz w Iżewsku (gub. wiacka)

Więcej »
# 393

Mieczysław Hrehorowicz

1834 – przed 1889

ziemianin w gub. mińskiej

Więcej »
# 394

Teodozy Wojnarowski

1828 – po 1877

s. Franciszka, lekarz m. in. w Przasnyszu

Więcej »
# 395

Kazimierz Sokołowski

1834 – przed 1889

s. Walentego , lekarz w Pizie, Wenecji

Więcej »
# 396

Henryk Leopold Bartsch

1832 – 1899

s. Karola, pastor e. a., superintendent warszawski, muzyk, tłumacz biografii kompozytorów, podróżnik …

Więcej »
# 397

Ludomir Hensel (Haensel)

1827 – 1851

z Lublina, zmarł w czasie studiów (teologia0

Więcej »

Semestr 48 – II sem. 1851 r.

# 398

Włodzimierz Virion

1833 – 1896

s. Jana Tadeusza, brat Stanisława (435) i Kazimierza (592), ziemianin na Białostocczyźnie, marszałek szlachty powiatu grodzieńskiego, zginął w katastrofie kolejowej …

Więcej »
# 399

Grzegorz Arkuszewski

1831 – 1913

s. Wincentego, z Królestwa, ziemianin

Więcej »
# 400

Jan Eysymontt

1829 – ?

z gub. grodzieńskiej, urzędnik w Radomiu

Więcej »
# 401

Stanisław Janikowski

1833 – 1881

s. Andrzeja, znawca med. sądowej, prof., dziekan UJ, członek PAU …

Więcej »
# 402

Tytus Bartold

1833 – 1876

s. Romualda (?), prawnik w Warszawie i Kaliszu

Więcej »
# 403

Henryk Rossman II

1831 – 1867

s. Henryka, lekarz w Warszawie, literat

Więcej »
# 404

Kazimierz Narkiewicz

1827 – 1872

s. Karola, zesłany za powst. 1863 r., zmarł na wygnaniu …

Więcej »
# 405

Alojzy Chludziński

1832 – 1869

s. Ignacego, ziemianin, starszy brat błogosławionej Celiny Borzęckiej …

Więcej »
# 406

Franciszek Kamiński

1824 – przed 1889

lekarz w Moskwie

Więcej »
# 407

Michał Kuniewicz

1828 – 1856

z gub. mińskiej, zmarł wkrótce po studiach

Więcej »
# 408

Wincenty Statkowski

1830 – ?

s. Jana, jako uczeń gimnazjum w Mińsku członek Zw. Bratniej Młodzieży Litewskiej (1849), skazany na karę chłosty; studiów nie ukończył …

Więcej »
# 410

Hugon Hermann

1833 – 1864

s. Christiana, pastor e. a. w Babiaku Kaliskim; w 1863 r. aresztowany …

Więcej »
# 411

Leon Adelstein

1832 – ?

s. Jana, studiów nie skończył, mieszkał w Warszawie

Więcej »

Semestr 49 – I sem. 1852 r.

# 412

Lubomir Gadon (von Gaden)

1831 – 1908

s. Alojzego, w 1863 r. uciekł za granicę. Działacz emigracyjny, historyk, publicysta, bibliotekarz …

Więcej »
# 413

Stanisław Szablewski

1828 – 1883

s. Jana, lekarz w Nieświeżu

Więcej »
# 414

Adolf Majewski

1826 – 1893

s. Jana, lekarz ginekolog w Wilnie

Więcej »
# 415

Gustaw Rupniewski

1833 – 1874

s. Łukasza, nauczyciel gimnazjalny w Kijowie, Odessie

Więcej »
# 416

Ignacy Ulanowski

1833 – po 1874

s. Marcina, brat Władysława (382), ziemianin, za powst. 1863 r. zesłany …

Więcej »
# 417

Kazimierz Bernstein

1833 – 1902

s. Józefa, lekarz w Warszawie

Więcej »
# 418

Teofil Zdzieński

1831 – 1890

lekarz w Warszawie

Więcej »
# 419

Bolesław Zalewski

1833 – 1858

ziemianin z Białostocczyzny

Więcej »
# 420

Hilary Grochowski

1832 – po 1866

s. Jakuba, lekarz w Odessie

Więcej »

s. Jakuba, brat Jana (454), historyk Inflant (oraz Konwentu) …

Więcej »
# 422

Władysław Kulikowski

1832 – ?

z gub. wileńskiej, zmarł zapewne wkrótce po studiach

Więcej »
# 423

Ludwik Pieńkowski

1830 -1905

s. Dominika, ziemianin z pow. bielskiego, za powst. 1863 r. zesłany …

Więcej »
# 424

Samuel Strebejko

1831 – po 1880

s. Bernarda, lekarz

Więcej »
# 425

Adam Bułhak

1831 – 1904

s. Macieja, ziemianin z gub. mińskiej,

Więcej »
# 426

Kazimierz Meduniecki

1834 – 1865

s. Józefa, ziemianin z pow. siebieskiego, za powst. 1863 r., zesłany, zmarł w Tomsku …

Więcej »

Semestr 50 – II sem. 1852 r.

# 427

Franciszek Kowalewski

1829 – przed 1889

z gub. wileńskiej, lekarz

Więcej »
# 428

Wincenty Bułatowicz

1833 – 1865

lekarz w Orle (Rosja)

Więcej »
# 429

Tymoteusz Cieleski

1832 – ?

s. Hipolita, lekarz wiejski w gub. kowieńskiej

Więcej »
# 430

Ignacy Baranowski

1833 – 1919

s. Jana, brat przyrodni Wojciecha (655), lekarz, działacz społeczny, prof. Uniw. Warsz. Przewodniczący (1907 r.) Tow. b. Wychowanków Uniw. w Dorpacie, pamiętnikarz …

Więcej »
# 431

Józef Brzeziński

1833 – ?

urzędnik w Urzędzie Telegraficznym w Dynaburgu

Więcej »
# 432

Leopold Sawicki

1827 – 1898

s. Ludwika, lekarz w Opocznie, Żychlinie, działacz oświatowy …

Więcej »
# 433

Adolf Rondthaler

1832 – 1877

s. Augusta, brat Teofila (543) i Bertolda (599), pastor e.a. w Lipnie …

Więcej »
# 434

Otton Wüstehube

1832 – 1902

s. Samuela, pastor e.a. superintendent warszawski

Więcej »
# 435

Stanisław Virion

1832 – 1909

s. Jana Tadeusza, brat Włodzimierza (398) i Kazimierza (592), ziemianin z białostockiego …

Więcej »
# 436

Mieczysław Jeleński

1834 – 1902

s. Kazimierza, ziemianin z gub. wileńskiej

Więcej »
# 437

Kazimierz Czerniewski

1833 – ?

s. Franciszka, ziemianin z gub. kowieńskiej

Więcej »
# 438

Ludwik Dowkont

1831 – ?

z gub. kowieńskiej, zmarł wkrótce po studiach ?

Więcej »
# 439

Leon Mierzejewski

1833 – 1891 ?

s. Macieja, ziemianin z pow. nowogródzkiego

Więcej »

Semestr 51 – I sem. 1853 r.

# 440

Benedykt Dybowski

1833 1930

s. Jana, brat Władysława (559), przyczynił się do rozbicia „Ogółu” i powstania „Szczegółu”. Zesłany za powst. 1863 r., wybitny badacz Syberii, prof. Uniw. Lwowskiego, czł. PAU, dr h.c. USB. Autor wspomnień …

Więcej »
# 441

Piotr Mackiewicz

1827 – 1866

s. Wincentego, za powst 1863 r. zesłany. Zmarł (zabity) w gub. tomskiej …

Więcej »
# 442

Julian Jabłonowski

1832 – 1889

s. Piotra, brat Aleksandra (340), lekarz na Wołyniu, Podolu i Ukrainie …

Więcej »
# 443

Antoni Romer

1831 – ?

s. Ludwika, ziemianin na Wołyniu

Więcej »
# 444

Władysław Bortkiewicz

1832 – ?

s. Tadeusza, ziemianin z gub. kowieńskiej, zesłany za powst. 1863 r. …

Więcej »
# 445

Lucjan Orzeszko

1830 – po 1882

s. Leopolda, brat Franciszka (471), ziemianin, zesłany za powst 1863 r. …

Więcej »
# 446

Koronat Aramowicz

1830 – 1869

lekarz, za powst. 1863 r. trzymany dwa lata w więzieniu …

Więcej »
# 447

Erazm Kobielski

1827 – przed 1889

s. Jana, nauczyciel gimn. w Dorpacie

Więcej »
# 448

Antoni hr. Komorowski

1833 – 1881

s. Antoniego, brat Wiktora (535) i Piotra (542), ziemianin z gub. kowieńskiej …

Więcej »
# 449

Adam Koniuszewski

1830 – 1869

lekarz w Rzeżycy

Więcej »
# 450

Konstanty Siedlecki

1830 -?

z guberni grodzieńskiej, zmarł zapewne wkrótce po studiach …

Więcej »
# 451

Eugeniusz Biederman

1832 – 1912

s. Daniela, brat Adolfa (490), pastor e. a. superintendent piotrkowski …

Więcej »


Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych Konwentu, oraz konwentowych zbiorów przechowywanych w Instytucie gen. W. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Pozostałe zostały zaczerpnięte z archiwów historycznych Wilna, Tartu i Warszawy. Kilka zdjęć otrzymaliśmy z Archiwum Korporacyjnego w Poznaniu (nr 799, 825, 853, 887, 1325, 1361). Korzystaliśmy również z roczników starej prasy, stron internetowych (zwłaszcza parafii Ewangelicko – Augsb.). Szereg fotografii pochodzi ze zbiorów rodzinnych, prywatnych…. Wszystkim serdecznie dziękujemy.