piatek, 26 lutego 2021

CCCXLVIII

Strona 1 z 212

Na zaproszenie gospodarzy delegacja Konwentu Polonia z pocztem sztandarowym wzięła udział w uroczystym komerszu LXXX-lecia korporacji K!Respublica w Warszawie. Podczas komerszu K!Respublica zawarła kartel z estońską korporacją K!Rotalia z Tartu (zał. 1913). Vivant-crescant-floreant K!Rotalia i K!Respublica in aeternum !

Rybka konwentowa

20 grudnia 2001

W domu filistra B. Skawińskiego odbyła się tradycyjna „Rybka” konwentowa.

Wyprawa 10-osobowej delegacji czynnego Konwentu do Warszawy, na obchody 171 rocznicy wybuchu powstania listopadowego. Nazajutrz śniadanie burszowskie u fil. Z. Augustowskiego.

Coetus solenny

27 listopada 2001

Odbył się coetus solenny, na którym przyjęto do Konwentu 5 fuksów. Po tym wyjątkowym wydarzeniu fuksi pod wodzą fuksmaiora i oldermana udali się na spacer na sopockie molo.

Konwent zwyczajny

20 listopada 2001

Odbył się konwent zwyczajny. Po nim, Konwent odwiedziło 5 gości.

Stowarzyszenie Filistrów K!Polonia w Warszawie spotkało się tradycyjnie w posiadłości w Janinowie. W spotkaniu udział wzięła delegacja nowowybranego Prezydium czynnego Konwentu.

Strona 1 z 212