Album Polonorum

 • Album polonorum  Semestr 23 - I sem. 1839 r.

  # 150

  Jan Stockmann (Stokmann)

  1820 -1869

  s. Jana, pastor e.a., superintendent kaliski

  Więcej »
  # 151

  Rudolf Kobyliński

  1819 - przed 1889

  - s. Stanisława, ziemianin w powiecie nowogródzkim, urzędnik. ...

  Więcej »
  # 152

  Feliks Sumowski

  1817 - 1844

  s. Walentego, brat Adama (72), ziemianin

  Więcej »
  # 153

  Rudolf Julian Jasieński

  1820 - ?

  ostatni senior K! przed zdjęciem barw w 1843 r. Ziemianin, urzędnik ...

  Więcej »

  Semestr 24 - II sem. 1839 r.

  # 154

  Cyprian Colonna-Walewski

  1820 - 1873

  s. Michała, brat Władysława (141), bibliofil, bibliograf. ...

  Więcej »
  # 155

  Lucjan Kraszewski

  1820 - 1892

  syn Jana i Zofii z Malskich. Ziemianin, malarz, fotografik. Studiował rolnictwo. Za powstanie 1863 r. zesłany do guberni permskiej (1864-68). Brat Józefa Ignacego K. – pisarza. Ilustrował opowiadania i powieści brata. Utrwalał w rysunkach typy ludzi i zabytki. Na zesłaniu zajął się fotografią (za zgodą władz carskich otworzył zakład fotograficzny) ...

  Więcej »
  # 156

  Justyn Domeyko

  1814 - przed 1889

  ziemianin z Kowieńszczyzny

  Więcej »
  # 157

  Hieronim Marcinkiewicz

  1820 - po 1864

  s. Franciszka, ziemianin, wierszopis, pisał również po białorusku ...

  Więcej »
  # 158

  Julian (Juliusz) Andrzejkowicz

  1822 - 1898

  s. Feliksa, założyciel Zw. Narodowego Polskiego w USA, fabrykant ...

  Więcej »
  # 159

  Juliusz Sosnkowski

  1821 – 1895

  s. Ignacego, oficer huzarów

  Więcej »

  Semestr 25 - I sem. 1840 r.

  # 160

  Józef Wierciochowski

  1819 - ?

  s. Tomasza, zmarł w czasie studiów

  Więcej »
  # 161

  Aleksander Kłobukowski

  1820-1903

  s. Józefa, działacz i pisarz gospodarczy, dyplomata, powstaniec 1863 r. ...

  Więcej »

  s. Stanisława, ziemianin

  Więcej »
  # 163

  Teodor Jankiewicz

  1821 - ok. 1860

  z Wileńszczyzny, emigrant

  Więcej »

  Semestr 26 - II sem. 1840

  # 164

  Aleksander Jagmin

  1822-1865

  s. Michała, brat Augusta (180), za powst. 1863 r. zesłany, zm. w Kazaniu ...

  Więcej »
  # 165

  Michał Knipowicz

  1815 – 1867

  s. Michała, lekarz wojskowy w Finlandii

  Więcej »
  # 166

  Gotlieb Rudolf Gensch

  1819 - 1856

  pastor e.a. w Wierzbołowie

  Więcej »
  # 167

  Ferdynand Dombrowicz

  1816 - 1888

  s. Wincentego, farmaceuta w Petersburgu

  Więcej »
  # 168

  Ludwik Natanson

  1821 - 1896

  s. Seeliga, brat Jakuba (376), lekarz, uczony, społecznik ...

  Więcej »
  # 169

  Tytus Chałubiński

  1820 - 1889

  s. Szymona, lekarz, botanik, działacz społeczny. Reformator „Polonii”. Jego syn Ludwik był członkiem Arkonii ...

  Więcej »
  # 170

  Antoni Kryszka

  1818 - 1912

  s. Jakuba, lekarz - farmakolog, prof. Uniw. Warszawskiego ...

  Więcej »
  # 171

  Leonard Struczyński

  1818 - ok. 1866

  lekarz w Radomiu

  Więcej »
  # 172

  Józef Lissowski

  ok. 1818 - przed 1852

  z Wilna, student medycyny, zmarł w czasie studiów

  Więcej »
  # 173

  Wiktor Hassman

  1819 - 1892

  s. Franciszka, lekarz, w 1861 r. aresztowany za „przestępstwa polityczne” ...

  Więcej »
  # 174

  Leopold Marcin Otto

  1819 - 1882

  s. Jakuba, pastor e.a. Wybitna postać protestantyzmu polskiego ...

  Więcej »
  # 175

  Emil Gosławski

  1819 - 1880

  s. Sotera, lekarz w Radomiu, uczestnik powst. 1863 r.

  Więcej »

  s. Augusta, lekarz w Radomiu, spiskowiec 1848 r.

  Więcej »

  Semestr 27 - I sem. 1841 r.

  # 177

  Bolesław Oskierka

  1822-1896

  s. Pawła, członek kółka K. Hildebrandta, aresztowany; za powst. 1863 r, zesłany. Ziemianin ...

  Więcej »
  # 178

  Franciszek Orłowski

  1822 - 1851

  s. Feliksa, lekarz, zmarł wkrótce po studiach

  Więcej »
  # 179

  Franciszek Królewiecki

  1822 - 1880

  s. Kazimierza, lekarz w rosyjskiej flocie

  Więcej »
  # 180

  Cezary August Jagmin

  1829 - przed 1889

  s. Michała, brat Aleksandra (164), ziemianin

  Więcej »
  # 181

  Antoni Moszyński

  1812 - ?

  z Wołynia, nauczyciel prywatny w guberni mińskiej

  Więcej »
  # 182

  Ludwik Adolf Neugebauer

  1821 - 1890

  s. Jana, lekarz - ginekolog, prof. Uniw. Warsz.

  Więcej »
  # 183

  Izydor Zaremba

  1821 - przed 1889

  urzędnik w Kijowie

  Więcej »
  # 184

  Bronisław Kleczyński

  1821 - ?

  s. Antoniego, ziemianin z Wołynia

  Więcej »
  # 185

  Aleksander Buszman

  1823 - 1869

  urzędnik w komorze celnej w Taurogach i Warszawie, dyrektor komory celnej w Sosnowcu ...

  Więcej »
  # 186

  Henryk Byczkowski

  1820 - ?

  s. Franciszka, urzędnik w Łowiczu

  Więcej »

  ziemianin z guberni grodzieńskiej

  Więcej »
  # 188

  Kazimierz Krzywicki

  1820 - 1883

  s. Teodora, polityk konserwatywny, autor reformy szkolnej w Królestwie Polskim ...

  Więcej »
  # 189

  Adolf Downar-Zapolski

  1815 - 1854

  s. Józefa, lekarz. Zmarł wkrótce po studiach

  Więcej »
  # 190

  Jan Nargielewicz

  1816 - 1886

  s. Tadeusza, ziemianin, bibliofil, szwagier B. Dybowskiego ...

  Więcej »

  Semestr 28 - II sem. 1841 r.

  # 191

  Stanisław Błeszyński

  1819 - 1878

  s. Grzegorza, ziemianin z kaliskiego, urzędnik w Zarządzie Dróg ...

  Więcej »
  # 192

  Franciszek Ustrzycki

  1816 - przed 1889

  z Wołynia, nauczyciel prywatny

  Więcej »
  # 193

  Mikołaj Treiczke

  1822 - ?

  lekarz na Podolu i w Humaniu

  Więcej »
  # 194

  Józef Demontowicz

  1823 - 1876

  s. Ildefonsa, w czasie powst. 1863 r. organizował zakup broni, emigrant ...

  Więcej »
  # 195

  Józef Wczelka

  1824 - 1892

  s. Franciszka, ziemianin, emigrant (Włochy). We Florencji, gdzie mieszkał i umarł, przyjaźnił się z poetą, Teofilem Lenartowiczem ...

  Więcej »
  # 196

  Placyd Januszewski

  1814 - ?

  lekarz, uczestnik konspiracji studenckiej w Wilnie

  Więcej »

  Semestr 29 - I sem. 1842 r.

  # 197

  Juliusz Franciszek Bohdziewicz

  1820 - 1888

  ziemianin z Inflant

  Więcej »
  # 198

  Karol Wagner

  1824 - 1851

  s. Józefa, pastor e.a. w Łomży

  Więcej »
  # 199

  Romuald Pląskowski

  1821 - 1896

  s. Kajetana, brat Felicjana (262), lekarz psychiatra, prof. Szk. Głównej w Warszawie ...

  Więcej »
  # 200

  Maurycy Krupowicz

  1823 - 1891

  s. Antoniego, historyk, archiwista

  Więcej »
  # 201

  Kleofas Dymsza

  1821 – 1904

  s. Piotra, brat Justyna (202), ziemianin, towiańczyk, za powst 1863 r. zesłany, pamiętnikarz ...

  Więcej »
  # 202

  Justyn Dymsza

  1822 - 1854

  s. Piotra, brat Kleofasa (201), ziemianin

  Więcej »
  # 203

  Alfred Modl

  1821 - 1867

  s. Ernesta, pastor e.a. w Dąbiu i Łodzi

  Więcej »
  # 204

  Gotlieb Görne

  1818 - 1846

  pastor e.a., w Suwałkach

  Więcej »
  # 205

  Otto Hewelke

  1825 - 1865

  s. Jana, pastor e.a. w Pułtusku

  Więcej »
  # 206

  Stanisław Artur Furs

  1820 - po 1863

  uczestnik powst. 1863 r., zesłany

  Więcej »
  # 207

  Antoni Rybski

  1822 - przed 1852

  s. Józefa, brat Franciszka (208) i Konstantego (213), zmarł wkrótce po studiach ...

  Więcej »
  # 208

  Franciszek Rybski

  1824 - ?

  s. Józefa, brat Antoniego (207) i Konstantego (213), nauczyciel gimnazjalny w Szawlach i Nikołajewie ...

  Więcej »

  Semestr 30 - II sem. 1842 r.

  # 209

  Aleksander Tetzner

  1822 - 1849

  s. Jerzego, brat Karola (138), pastor e.a. w Ossowie

  Więcej »
  # 210

  Piotr Beczkowski

  1818 - 1889

  s. Michala, pastor e.a. w Iłowie

  Więcej »
  # 211

  Stanisław Sołtan

  1822- 1896

  s. Stanisława, ziemianin, za powst. 1863 r. zesłany (jego syn, Bogdan był Arkonem) ...

  Więcej »
  # 212

  Mieczysław Stanilewicz

  1824 - 1858

  z gub. mińskiej, lekarz, zmarł w Stuttgarcie

  Więcej »

  Semestr 31 - I sem. 1843 r.

  # 213

  Konstanty Rybski

  1825 - ?

  s. Józefa, brat Antoniego (207) i Franciszka (208), ziemianin ...

  Więcej »
  # 214

  Jan Wiszniewski I

  1822 - po 1867

  s. Jana, brat Tadeusza (215) i Ryszarda (247), za powst. 1863 r., zesłany do gub. penzeńskiej ...

  Więcej »
  # 215

  Tadeusz Wiszniewski

  1823-1863

  s. Jana, brat Jana (214) i Ryszarda (247), zesłany za powst. 1863 r., zm. na zesłaniu w Krasnoufimsku ...

  Więcej »
  # 216

  Karol Gustaw Manitius

  1823-1904

  s. Karola pastor e. a., represjonowany w 1863 r., superintendent generalny w Królestwie Polskim ...

  Więcej »
  # 217

  Stanisław Rewieński

  1825 - 1907

  s. Kazimierza, brat Konstantego (329),ziemianin, płodny pisarz i publicysta rolniczy ...

  Więcej »

  Semestr 32 - II sem. 1843 r.
  "Ogół" (okres 1843 – 1861)

  # 218

  Gustaw Mieszkowski

  1821 - 1871

  s. Michała, brat Aleksandra (28), pastor e. r., m. in. w Szwabiszkach, wicesuperintendent ...

  Więcej »
  # 219

  Antoni Baranowski

  1821 - po 1869

  s. Gabriela, lekarz, za powst. 1863 r. zesłany, zmarł w Krasnojarsku ...

  Więcej »
  # 220

  Gustaw Czarnocki

  1826 - 1890

  s. Karola, brat Maurycego (121), Włodzimierza (122) i Franciszka (249), ziemianin, nauczyciel domowy, urzędnik ...

  Więcej »
  # 221

  Erazm Piotrowski

  1818 - po 1868

  s. Franciszka, ziemianin, za powst. 1863 r. zesłany do gub. irkuckiej ...

  Więcej »
  # 222

  Teodor Wróblewski

  1816 - po 1884

  s. Andrzeja, brat Wilhelma (33), aptekarz w Kownie, jego syn, również Teodor był członkiem Welecji ...

  Więcej »
  # 223

  Władysław Fiorentini

  1823 - 1914

  s. Antoniego, kupiec, działacz społ., kolekcjoner sztuki w Wilnie ...

  Więcej »

  Semestr 33 - I sem. 1844 r.

  # 224

  Cyprian Prószyński

  1825 - ?

  s. Alojzego, ziemianin z Wołynia

  Więcej »


  Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych Konwentu, oraz konwentowych zbiorów przechowywanych w Instytucie gen. W. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Pozostałe zostały zaczerpnięte z archiwów historycznych Wilna, Tartu i Warszawy. Kilka zdjęć otrzymaliśmy z Archiwum Korporacyjnego w Poznaniu (nr 799, 825, 853, 887, 1325, 1361). Korzystaliśmy również z roczników starej prasy, stron internetowych (zwłaszcza parafii Ewangelicko - Augsb.). Szereg fotografii pochodzi ze zbiorów rodzinnych, prywatnych.... Wszystkim serdecznie dziękujemy.