Album Polonorum

 • Album polonorum  Semestr 46 - II sem. 1850 r.

  # 376

  Jakub Natanson

  1832 - 1884

  s. Seeliga, brat Ludwika (168), Gospodarz „Ogółu”. Chemik, prof. Szkoły Głównej w Warszawie; działacz społeczny ...

  Więcej »
  # 377

  Ludwik Skarbek-Puczniewski

  1832 - 1878

  lekarz, ziemianin w pow. brzesko - litewskim

  Więcej »
  # 378

  Józef Dzid

  1830 - 1852

  z gub. kowieńskiej, zmarł w czasie studiów medycznych

  Więcej »

  Semestr 47 - I sem. 1851 r.

  # 379

  Zygmunt Przeciszewski

  1830 - 1862

  s. Adolfa, brat Adolfa (389), ziemianin w pow. rosieńskim ...

  Więcej »
  # 380

  Michał Orda

  1833 - ?

  ziemianin, urzędnik kancelarii marszałka szlachty w Pińsku ...

  Więcej »
  # 381

  Klaudiusz Łopaciński

  1827 - ?

  s. Aleksandra, członek Zw. Bratniego Młodzieży Lit. (1848), ziemianin ...

  Więcej »
  # 382

  Władysław Ulanowski

  1832 - 1872

  s. Marcina, brat Ignacego (416), ziemianin, lekarz, zesłany za powst. 1863 r. ...

  Więcej »
  # 383

  Ignacy Jasieński

  1832 - 1866

  ziemianin z gub. wileńskiej

  Więcej »
  # 384

  Józef Stokowski

  1833 - 1856

  s. Andrzeja, zmarł wkrótce po studiach

  Więcej »
  # 385

  Józef Piotrowski I

  1829 - 1885

  s. Józefa, lekarz w Warszawie

  Więcej »
  # 386

  Feliks Baczański

  1831 - 1875

  s. Stanisława, ziemianin z gub. kowieńskiej. Więziony w Telszach za powst. 1863 r. ...

  Więcej »
  # 387

  Leon Dąbrowski

  1830 -1912

  s. Adama, nauczyciel gimn. w Słucku. Za powst 1863 r. zesłany ...

  Więcej »
  # 388

  Ksawery Balczewski

  1828 - 1889

  s. Gabriela, nauczyciel gimn. w Kaliszu

  Więcej »
  # 389

  Adolf Przeciszewski

  1832 - 1888

  s. Adolfa, brat Zygmunta (379), ziemianin, marszałek szlachty pow. rosieńskiego ...

  Więcej »
  # 390

  Władysław Korsak I

  1833 - ?

  s. Romana, ziemianin w pow. kobryńskim, zesłany za powst. 1863 r. ...

  Więcej »
  # 391

  Julian Bieniecki

  1829 - 1903

  s. . Feliksa, autor ustawy „Ogółu”, pierwszy jego gospodarz. Lekarz (w Grodnie), społecznik, zaprzyjaźniony z E. Orzeszkową ...

  Więcej »
  # 392

  Andrzej Malewski

  1830 -1859

  s. Ludwika, lekarz w Iżewsku (gub. wiacka)

  Więcej »
  # 393

  Mieczysław Hrehorowicz

  1834 - przed 1889

  ziemianin w gub. mińskiej

  Więcej »
  # 394

  Teodozy Wojnarowski

  1828 - po 1877

  s. Franciszka, lekarz m. in. w Przasnyszu

  Więcej »
  # 395

  Kazimierz Sokołowski

  1834 - przed 1889

  s. Walentego , lekarz w Pizie, Wenecji

  Więcej »
  # 396

  Henryk Leopold Bartsch

  1832 - 1899

  s. Karola, pastor e. a., superintendent warszawski, muzyk, tłumacz biografii kompozytorów, podróżnik ...

  Więcej »
  # 397

  Ludomir Hensel (Haensel)

  1827 - 1851

  z Lublina, zmarł w czasie studiów (teologia0

  Więcej »

  Semestr 48 - II sem. 1851 r.

  # 398

  Włodzimierz Virion

  1833 - 1896

  s. Jana Tadeusza, brat Stanisława (435) i Kazimierza (592), ziemianin na Białostocczyźnie, marszałek szlachty powiatu grodzieńskiego, zginął w katastrofie kolejowej ...

  Więcej »
  # 399

  Grzegorz Arkuszewski

  1831 - 1913

  s. Wincentego, z Królestwa, ziemianin

  Więcej »
  # 400

  Jan Eysymontt

  1829 - ?

  z gub. grodzieńskiej, urzędnik w Radomiu

  Więcej »
  # 401

  Stanisław Janikowski

  1833 - 1881

  s. Andrzeja, znawca med. sądowej, prof., dziekan UJ, członek PAU ...

  Więcej »
  # 402

  Tytus Bartold

  1833 – 1876

  s. Romualda (?), prawnik w Warszawie i Kaliszu

  Więcej »
  # 403

  Henryk Rossman II

  1831 - 1867

  s. Henryka, lekarz w Warszawie, literat

  Więcej »
  # 404

  Kazimierz Narkiewicz

  1827 - 1872

  s. Karola, zesłany za powst. 1863 r., zmarł na wygnaniu ...

  Więcej »
  # 405

  Alojzy Chludziński

  1832 - 1869

  s. Ignacego, ziemianin, starszy brat błogosławionej Celiny Borzęckiej ...

  Więcej »
  # 406

  Franciszek Kamiński

  1824 - przed 1889

  lekarz w Moskwie

  Więcej »
  # 407

  Michał Kuniewicz

  1828 - 1856

  z gub. mińskiej, zmarł wkrótce po studiach

  Więcej »
  # 408

  Wincenty Statkowski

  1830 - ?

  s. Jana, jako uczeń gimnazjum w Mińsku członek Zw. Bratniej Młodzieży Litewskiej (1849), skazany na karę chłosty; studiów nie ukończył ...

  Więcej »
  # 410

  Hugon Hermann

  1833 - 1864

  s. Christiana, pastor e. a. w Babiaku Kaliskim; w 1863 r. aresztowany ...

  Więcej »
  # 411

  Leon Adelstein

  1832 - ?

  s. Jana, studiów nie skończył, mieszkał w Warszawie

  Więcej »

  Semestr 49 - I sem. 1852 r.

  # 412

  Lubomir Gadon (von Gaden)

  1831 - 1908

  s. Alojzego, w 1863 r. uciekł za granicę. Działacz emigracyjny, historyk, publicysta, bibliotekarz ...

  Więcej »
  # 413

  Stanisław Szablewski

  1828 - 1883

  s. Jana, lekarz w Nieświeżu

  Więcej »
  # 414

  Adolf Majewski

  1826 - 1893

  s. Jana, lekarz ginekolog w Wilnie

  Więcej »
  # 415

  Gustaw Rupniewski

  1833 - 1874

  s. Łukasza, nauczyciel gimnazjalny w Kijowie, Odessie

  Więcej »
  # 416

  Ignacy Ulanowski

  1833 - po 1874

  s. Marcina, brat Władysława (382), ziemianin, za powst. 1863 r. zesłany ...

  Więcej »
  # 417

  Kazimierz Bernstein

  1833 - 1902

  s. Józefa, lekarz w Warszawie

  Więcej »
  # 418

  Teofil Zdzieński

  1831 - 1890

  lekarz w Warszawie

  Więcej »
  # 419

  Bolesław Zalewski

  1833 - 1858

  ziemianin z Białostocczyzny

  Więcej »
  # 420

  Hilary Grochowski

  1832 – po 1866

  s. Jakuba, lekarz w Odessie

  Więcej »

  s. Jakuba, brat Jana (454), historyk Inflant (oraz Konwentu) ...

  Więcej »
  # 422

  Władysław Kulikowski

  1832 - ?

  z gub. wileńskiej, zmarł zapewne wkrótce po studiach

  Więcej »
  # 423

  Ludwik Pieńkowski

  1830 -1905

  s. Dominika, ziemianin z pow. bielskiego, za powst. 1863 r. zesłany ...

  Więcej »
  # 424

  Samuel Strebejko

  1831 - po 1880

  s. Bernarda, lekarz

  Więcej »
  # 425

  Adam Bułhak

  1831 - 1904

  s. Macieja, ziemianin z gub. mińskiej,

  Więcej »
  # 426

  Kazimierz Meduniecki

  1834 - 1865

  s. Józefa, ziemianin z pow. siebieskiego, za powst. 1863 r., zesłany, zmarł w Tomsku ...

  Więcej »

  Semestr 50 - II sem. 1852 r.

  # 427

  Franciszek Kowalewski

  1829 - przed 1889

  z gub. wileńskiej, lekarz

  Więcej »
  # 428

  Wincenty Bułatowicz

  1833 - 1865

  lekarz w Orle (Rosja)

  Więcej »
  # 429

  Tymoteusz Cieleski

  1832 - ?

  s. Hipolita, lekarz wiejski w gub. kowieńskiej

  Więcej »
  # 430

  Ignacy Baranowski

  1833 - 1919

  s. Jana, brat przyrodni Wojciecha (655), lekarz, działacz społeczny, prof. Uniw. Warsz. Przewodniczący (1907 r.) Tow. b. Wychowanków Uniw. w Dorpacie, pamiętnikarz ...

  Więcej »
  # 431

  Józef Brzeziński

  1833 - ?

  urzędnik w Urzędzie Telegraficznym w Dynaburgu

  Więcej »
  # 432

  Leopold Sawicki

  1827 - 1898

  s. Ludwika, lekarz w Opocznie, Żychlinie, działacz oświatowy ...

  Więcej »
  # 433

  Adolf Rondthaler

  1832 - 1877

  s. Augusta, brat Teofila (543) i Bertolda (599), pastor e.a. w Lipnie ...

  Więcej »
  # 434

  Otton Wüstehube

  1832 - 1902

  s. Samuela, pastor e.a. superintendent warszawski

  Więcej »
  # 435

  Stanisław Virion

  1832 - 1909

  s. Jana Tadeusza, brat Włodzimierza (398) i Kazimierza (592), ziemianin z białostockiego ...

  Więcej »
  # 436

  Mieczysław Jeleński

  1834 - 1902

  s. Kazimierza, ziemianin z gub. wileńskiej

  Więcej »
  # 437

  Kazimierz Czerniewski

  1833 - ?

  s. Franciszka, ziemianin z gub. kowieńskiej

  Więcej »
  # 438

  Ludwik Dowkont

  1831 - ?

  z gub. kowieńskiej, zmarł wkrótce po studiach ?

  Więcej »
  # 439

  Leon Mierzejewski

  1833 – 1891 ?

  s. Macieja, ziemianin z pow. nowogródzkiego

  Więcej »

  Semestr 51 - I sem. 1853 r.

  # 440

  Benedykt Dybowski

  1833 1930

  s. Jana, brat Władysława (559), przyczynił się do rozbicia „Ogółu” i powstania „Szczegółu”. Zesłany za powst. 1863 r., wybitny badacz Syberii, prof. Uniw. Lwowskiego, czł. PAU, dr h.c. USB. Autor wspomnień ...

  Więcej »
  # 441

  Piotr Mackiewicz

  1827 - 1866

  s. Wincentego, za powst 1863 r. zesłany. Zmarł (zabity) w gub. tomskiej ...

  Więcej »
  # 442

  Julian Jabłonowski

  1832 - 1889

  s. Piotra, brat Aleksandra (340), lekarz na Wołyniu, Podolu i Ukrainie ...

  Więcej »
  # 443

  Antoni Romer

  1831 - ?

  s. Ludwika, ziemianin na Wołyniu

  Więcej »
  # 444

  Władysław Bortkiewicz

  1832 - ?

  s. Tadeusza, ziemianin z gub. kowieńskiej, zesłany za powst. 1863 r. ...

  Więcej »
  # 445

  Lucjan Orzeszko

  1830 - po 1882

  s. Leopolda, brat Franciszka (471), ziemianin, zesłany za powst 1863 r. ...

  Więcej »
  # 446

  Koronat Aramowicz

  1830 - 1869

  lekarz, za powst. 1863 r. trzymany dwa lata w więzieniu ...

  Więcej »
  # 447

  Erazm Kobielski

  1827 - przed 1889

  s. Jana, nauczyciel gimn. w Dorpacie

  Więcej »
  # 448

  Antoni hr. Komorowski

  1833 - 1881

  s. Antoniego, brat Wiktora (535) i Piotra (542), ziemianin z gub. kowieńskiej ...

  Więcej »
  # 449

  Adam Koniuszewski

  1830 - 1869

  lekarz w Rzeżycy

  Więcej »
  # 450

  Konstanty Siedlecki

  1830 -?

  z guberni grodzieńskiej, zmarł zapewne wkrótce po studiach ...

  Więcej »
  # 451

  Eugeniusz Biederman

  1832 - 1912

  s. Daniela, brat Adolfa (490), pastor e. a. superintendent piotrkowski ...

  Więcej »


  Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych Konwentu, oraz konwentowych zbiorów przechowywanych w Instytucie gen. W. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Pozostałe zostały zaczerpnięte z archiwów historycznych Wilna, Tartu i Warszawy. Kilka zdjęć otrzymaliśmy z Archiwum Korporacyjnego w Poznaniu (nr 799, 825, 853, 887, 1325, 1361). Korzystaliśmy również z roczników starej prasy, stron internetowych (zwłaszcza parafii Ewangelicko - Augsb.). Szereg fotografii pochodzi ze zbiorów rodzinnych, prywatnych.... Wszystkim serdecznie dziękujemy.