Postanowieniem Konwentu przyjęci zostali nowi fuksi: Paweł Karpowicz, Łukasz Rogacewicz, Jan Dorniak i Jakub Letniowski. Olderman zwołał i otworzył coetus solenny krótko przemawiając i tłumacząc powagę chwili oraz obowiązki fuksowskie. Fuksi stali się częścią coetusu, a fuksmaior wprowadził ich w arkana wiedzy tajemnej. Olderman odczytał tekst fil. Włodzimierza Cywińskiego O granatowym deklu i lisim ogonie, a następnie zarządził Pieśń fuksowską, tym samym coetus solenny został zamknięty.