Fuksmaior Piotr przeprowadził wykład na kwaterze będący swoistym szkoleniem strzeleckim. Poświęcony był w szczególności strzelaniu dynamicznemu z pistoletu oraz pistoletu maszynowego lub karabinka, to jest strzelaniu w ruchu w różnego rodzaju sytuacjach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych sytuacji bojowych. Omówił różnice między strzelaniem sportowym a bojowym, przyjmowanie postawy strzeleckiej, dobywanie broni, przeładowywanie, zasady celowania, poruszania się z bronią, a także przedstawił na przykładach jednostki broni i poszczególne akcesoria. Oczywiście nie mogło obyć się bez porywającej dyskusji na temat jednostek kontrterrorystycznych w Polsce i na świecie, a także prywatnych korporacji wojskowych.