Konwent Polonia in corpore brał udział w pierwszym od 1940 r. komerszu laudańskim, który miał miejsce na ulicy Mariackiej w gdańskim Starym Mieście. Podczas uroczystego nabożeństwa przekazano i poświęcono laudański sztandar, wręczono rapiery z barwami ufundowane przez najstarszy kartel: Polonii, Arkonii i Welecji, a także przez filistra kuratora i kolegę oldermana. We mszy, genzenmarszu brały udział poczty sztandarowe powyższych korporacji, a oprócz nich obecni byli także przedstawiciele ZAG Wisła. Do późnych godzin nocnych bawiliśmy się w najlepsze. K! Lauda – Vivat, crescat, floreat in aeternum!