Jedno z najnowocześniejszych na świecie laboratoriów badawczych tomografii procesowej uroczyście otwarto na Politechnice Łódzkiej. Nadano mu imię prof. Tomasza Dyakowskiego, filistra i filistrowicza K!Polonia. W uroczystości wzięli udział m.in.: Prezydent Łodzi Pan Jerzy Kropiwnicki, J.E. biskup Adam Lepa, rektor i prorektorzy Politechniki Łódzkiej, a także rodzina prof. Dyakowskiego: Filistrostwo Ewa i Jerzy Lorencowie i Filistrówna Dorota Dyakowska.