Dnia 11 kwietnia wzięliśmy udział w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy, które na kwaterze Konwentu przeprowadził Pan Jakub Matys – doświadczony ratownik medyczny i student medycyny na gdańskim UM. Aby zautomatyzować nasze reakcje, wszyscy uczestnicy spotkania mieli okazję zastosować zdobytą wiedzę na fantomie… lub koledze. Uspokajamy jednak – wszelkie urazy były oczywiście pozorowane. Pomimo pewnej dyscypliny, jaką starał się utrzymywać nasz Gość, szkolenie zakończyło się po północy – przy nieprzerwanym zaangażowaniu zarówno prelegenta, jak i obecnych Polonusów. Zdecydowana większość zebranych zgodnie stwierdziła, że było to najlepsze szkolenie z ratownictwa w jakim mieli okazję uczestniczyć. [AR]