ukraina-a-szeptycki-wyklad8 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego mieliśmy przyjemność wysłuchać wykładu otwartego Filistra bratniej nam korporacji Arkonia dr. Andrzeja Szeptyckiego „Ukraina na rozdrożu: od Euromajdanu do konfliktu z Rosją”. Dwugodzinny wykład jednego z największych ekspertów w ramach polityki wewnętrznej i zewnętrznej Ukrainy ani na moment nie znużył słuchaczy, o czym świadczyć mogła ilość pytań, którymi „zasypany” został prelegent. Jedynie ograniczony czas dostępności sali powstrzymał wszystkich przed dalszą dyskusją na temat przyszłości Ukrainy. Dziękujemy fil. Szeptyckiemu za przyjęcie zaproszenia od Konwentu Polonia jak i wszystkim słuchaczom za przybycie i czynny udział w wykładzie.[KA]