w_wollejko
Ś.p. Fil. Witold Wołłejko, 1911-2009

Uroczystości pogrzebowe ostatniego Filistra K!Polesia Śp. Witolda Wołłejki na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Ś.p. Filister pochodził z rodziny szlachecko-ziemiańskiej z ziemi lidzkiej. Był ostatnim gospodarzem majątku Hołowiczpol. Rotmistrz 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu. Uczestnik wojny obronnej 1939 r. Żołnierz ZWZ AK (okręg wileński), uczestnik Operacji “Ostra Brama” odznaczony Krzyżem Walecznych. Żołnierz Brygad: “Łupaszki” i “Szczerbca”. Więziony przez NKWD. Filister był aktywnym członkiem K!Polesia – członkiem Prezydium, w tym ostatnim Prezesem korporacji w 1939 r. Przekazał Konwentowi prawa do reaktywacji K!Polesia – korporacji wileńskiej, założonej w 1925 r. w Brześciu nad Bugiem. W pogrzebie wzięli udział przedstawiciele korporacji: K!Polonia, K!Arkonia i K!Welecja. Cześć Jego Pamięci !