Śniadanie filisterskie z udziałem Rodziny Konwentowej – w tym najmłodszych filistrowiczów. Wzruszającym punktem programu było przekazanie przez filistrównę Dorotę Dyakowską córkę i wnuczkę Filistrów Konwentu, daru w imieniu swojej rodziny – nowych szlagierów dla pocztu sztandarowego. Pięknie dziękujemy !