Komersz wiosenny K!Polonia

Pierwszy dzień komerszu wiosennego  intern K!Polonia. Rano filisteriat warszawski i gdański zaprosił Polonusów, Arkonów, Weletów i Jagiellonów na tradycyjne śniadanie filisterskie do sopockiej restauracji “Belfer” sąsiadującej z restauracją o dźwięcznej nazwie… “Kartel”. Msza święta o 12:30 w kościele garnizonowym p.w.