Coetus solenny

Postanowieniem Konwentu przyjęci zostali nowi fuksi: Paweł Karpowicz, Łukasz Rogacewicz, Jan Dorniak i Jakub Letniowski. Olderman zwołał i otworzył coetus solenny krótko przemawiając i tłumacząc powagę chwili oraz obowiązki fuksowskie. Fuksi stali się częścią coetusu, a fuksmaior wprowadził ich w

Sobótka konwentowa

Wesoła zabawa wszystkich pokoleń Polonusów – od fuksów po filistrów, skończyła się późno w nocy, a może nad ranem, gdy “ostatni mohikanie” opuszczali lokal konwentowy. Tym razem role niejako się odwróciły, gdyż niejeden filister uczynnie spełniał posługi fuksowskie, wspominając odległe