Tydzień temu odbyła się Konwentowa “Rybka”. Ubolewający z powodu fizycznej niemożności dołączenia do Konwentowej braci filistrzy warszawscy w dniu dzisiejszym urządzili staraniem Filistrowstwa Lorencow własne spotkanie. Obecni byli filistrowie: Bogdan Jasiński, Andrzej Jeleński, Jerzy Lorenc, Leszek Stejgwiłło-Laudański, Maciej Terlecki, Jan Trynkowski. Jak donoszą świadkowie – atmosfera wspaniała, stół bogaty a tematy miłe. Cóż rzecz pozostaje? Niech żyją nam Filistrzy!

Dodaj komentarz