Konwent Polonia podejmował w Sopocie dwóch fechtmistrzów z Łotwy – com! Raimondsa (Korp!Talavija) i com! Olesa (Frat!Lataviensis). Dwa dni trwało intensywne szkolenie szermiercze. A że nie samą szermierką burszowie żyją – rozgrzane mięśnie i umysły chłodziliśmy bursztynowym płynem w unikalnej atmosferze nocnego życia Sopotu, którą uraczyliśmy naszych Gości. Już czekamy z niecierpliwością na kolejną wizytę naszych łotewskich przyjaciół.