“Członkowie Konwentu Polonia według specjalnego przywileju przyznanego w roku 1851 przez  Ch!C! w Dorpacie (Chargierten Convent – związek korporacji), przyjmują tylko pistoletową mensurę”. Tymi słowami rozpoczął się drugi w tym semestrze wykład poświęcony pojedynkom. Poczęliśmy od omówienia szczegółów związanych z bronią palną, a skończyliśmy słuchając wspomnień tych, którzy stawali na placu z bronią w ręku. Rozgorzała dyskusja na pewno przeniesie się na kolejny wykład, długo czekać nie trzeba, bo to już za tydzień. Oprócz zaproszonych gości, obecni byli także fuksi, gdyż tematyka wykładu wchodzi w zakres ich wychowania.