Wykład comilitoński pt. “Sekty, czyli jak nie władować się po uszy w bagno” wygłosił na kwaterze Konwentu com. Maciej Ciosek, doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Prelegent opowiedział o tym, jak przebiega rekrutacja do sekt, jak wygląda życie w sekcie i jak ją rozpoznać. Ponadto zaznajomiliśmy się z najsłynniejszymi i największymi sektami na świecie. Po wykładzie rozgorzała dyskusja i podjęliśmy próbę określenia cech wyróżniających sekty na tle innych organizacji posiłkując się przykładem korporacji akademickich.