Tym razem to jeden z trzech członków Komisji Naukowej – barwiarz Krystian Adamiak, przeprowadził wykład comilitoński, którego temat blisko związany był ze zbliżającym się balem. Mówił na temat tańca towarzyskiego, przedstawiając po kolei wszystkie tańce standardowe i latynoamerykańskie, wskazując istotne różnice nie tylko między poszczególnymi rodzajami, ale także między klasami tanecznymi, co obrazował nagraniami filmowymi okraszonymi wieloma barwnymi anegdotami. Co więcej, prelegent, bardzo dobrze wiedział o czym mówi, gdyż będąc członkiem Polskiego Towarzystwa Tanecznego startował w turniejach!