honor-wyklad3Wykład oldermana na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Temat poważny – “W obronie honoru, czyli historia i reguły postępowania honorowego”. Pan Dziekan użyczył nam sali (dziękujemy !). Była prezentacja multimedialna oraz egzemplarze wszystkich ważniejszych kodeksów, żeby nikt już nie opowiadał, że tylko Boziewicz i Boziewicz. Oprócz Konwentowiczów – odwiedzili nas goście, w tym jedna dama, co bardzo mile nas zaskoczyło. Po wykładziku wywiązała się dyskusja. Chyba każdy ma sporo do przemyślenia…