Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego dzięki uprzejmości Pana Dziekana prof. dr. hab. Jarosława Warylewskiego odbył się wykład otwarty Jana Daniluka poświęcony gdańskim korporacjom akademickim w latach 1904-1945. Prezes K!Lauda w znakomity sposób wprowadził nas w nieco odległe czasy, gdy na dawnej Politechnice Gdańskiej (zał. w 1904 jako Królewsko-Pruska Wyższa Szkoła Techniczna), jak w soczewce, skupiały się wszelkie antagonizmy polsko-niemieckie. Dziękujemy za zaproszenie i gratulujemy świetnego wykładu!