Grób Filistra Konwentu
Grób Filistra Konwentu

Polonusi udali się na trójmiejskie cmentarze w przeddzień Święta Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, aby pozostawić specjalnie przygotowane znicze od Konwentu na grobach naszych filistrów. Ustalono i zlokalizowano groby filisterskie w Gdańsku-Wrzeszczu, Gdańsku-Oliwie i Sopocie. W tym roku nie udało się nam dotrzeć do pochówków filisterskich w Gdyni, ale pierwsze działania zostały już wykonane i za rok na pewno na wszystkich filisterskich mogiłach pojawi się znicz od Konwentu. W Trójmieście pochowanych jest aż 20 naszych filistrów – z czasów gdańskich, wileńskich, a nawet dorpackich. Braciom co po życia znoju spoczywają już w pokoju, pod mogilnym żwirem ziemi, wieczny spokój, wieczna cześć !