Album Polonorum

Album polonorumSemestr 13 - I sem. 1834 r.

# 75

Jakub Umiastowski

1814 - 1847

ziemianin w guberni kowieńskiej

Więcej »
# 76

Karol Sturm

1817 - ?

z Warszawy, nauczyciel muzyki w Wilnie

Więcej »

Semestr 14 - II sem. 1834 r.

# 77

Bronisław Bohdanowicz

1810 - 1884

ziemianin, uczestnik powstania 1863 r.

Więcej »
# 78

Konstanty Słomowski

1810 - ?

s. Ambrożego, z guberni kijowskiej, ziemianin

Więcej »
# 79

Franciszek Aleksander Mohl

1816 - 1896

s. Aleksandra, ziemianin, marszałek szlachty pow. siebieskiego ...

Więcej »
# 80

Walerian Węcławowicz

1815 - 1885

- s. Antoniego, brat Ludwika (146), ziemianin

Więcej »
# 81

Uraniusz Radziewicz

1816 - przed 1889

z guberni mińskiej, ziemianin

Więcej »
# 82

Witold Rosé

1816 -1856

s. Wincentego, lekarz w Warszawie

Więcej »

Semestr 15 - I sem. 1835 r.

# 83

Ludwik Targoński

1816 - ?

z guberni witebskiej, ziemianin

Więcej »
# 84

Aleksander Wysłouch

1815 - ?

ziemianin z guberni grodzieńskiej (powiat Prużany)

Więcej »
# 85

Franciszek Bogatko

1810 - 1864

s. Tomasza, za powstanie 1863 r. zesłany. Autor „Pieśni pożegnalnej” (Bracia w obcej krainie...) ...

Więcej »
# 86

Aleksander Pysznicki

1816 - 1885

ziemianin, majątek Kazimierzów w guberni witebskiej

Więcej »
# 87

Karol Ceraski

1817 - 1864

s. Józefa, nauczyciel w Słucku

Więcej »
# 88

Maciej (Mateusz) Jeleński

1817 - 1858

s. Jerzego, brat Ottona (103), ziemianin

Więcej »
# 89

Władysław Mikszewicz

1817 - 1892

s. Antoniego, brat Stanisława (90) i Juliusza (235), uczestnik spisku K. Hildebrandta. Za 1863 r. aresztowany w Kownie. ...

Więcej »
# 90

Stanisław Mikszewicz

1816 - po 1873

s. Antoniego, brat Władysława (89) i Juliusza (235), uczestnik spisku K. Hildebrandta ...

Więcej »

Semestr 16 - II sem. 1835 r.

# 91

Franciszek Giedgowd

1816 - 1893

s. Ignacego, uczestnik spisku K. Hildebrandta, zesłany. Ziemianin ...

Więcej »
# 92

Józef Dobrogost Kurnatowski

1817 - ok. 1899

stryj Przemysława [49], ziemianin – maj. Kurnatowszczyzna w gub. grodzieńskiej ...

Więcej »
# 93

Wincenty Górski

1814 - 1841

nauczyciel domowy Kajetana Kraszewskiego

Więcej »
# 94

Hieronim Dzieszuk

1813 - przed 1899

s. Hieronima - nauczyciel, bibliotekarz

Więcej »

Semestr 17 - I sem. 1836 r.

# 95

Eryk Szołkowski

1819 – 1888

s. Wincentego. Uczestnik spisku Hildebrandta, ofic. ros. - uczestnik powstania 1863 r. ...

Więcej »

urzędnik w guberni wiatskiej

Więcej »
# 97

Aleksander Zdrodowski

1815 - po 1889

s. Henryka, uczestnik spisku Hildebrandta, zesłany

Więcej »
# 98

Julian Brykczyński

1817 - 1842

s. Antoniego, z Sandomierza, zmarł wkrótce po ukończeniu studiów ...

Więcej »
# 99

Konstanty Palczewski I

1818 - ?

z guberni grodzieńskiej, urzędnik tłumacz w 2 oddziale 5 departamentu Senatu ...

Więcej »
# 100

Aleksander Niezabytowski

1818 -1849

s. Krzysztofa, literat, ziemianin. W drodze powrotnej z Francji zatrzymany wraz z licznymi „antycarskimi” tekstami jego pióra, zmarł w więzieniu w Wilnie. Pamiętnikarz ...

Więcej »

Semestr 18 - II sem. 1836 r.

# 101

Adolf (Alfons) Gumiński

1813 - 1865

nauczyciel, guwerner Instytutu Szlacheckiego w Wilnie

Więcej »
# 102

Zenon Wysłouch

1817 - 1837

z guberni grodzieńskiej, zmarł w czasie studiów

Więcej »
# 103

Otton Jeleński

1819 - ?

s. Jerzego, brat Macieja (88), urzędnik

Więcej »
# 104

Adolf Ostromęcki

1818 - po 1889

s. Adolfa, uczestnik spisku Hildebrandta, zesłany

Więcej »
# 105

Aleksander Radowicki

1818 – 1876

s. Antoniego, ziemianin w gub. grodzieńskiej

Więcej »
# 106

Julian Walicki

1817 - 1840

s. Józefa, uczestnik spisku Hildebrandta, zmarł w więzieniu, poeta ...

Więcej »
# 107

Ignacy Wojtkuński

1818 – 1879

s. Ignacego, urzędnik, wicedyr. 2 dep. Min. Dóbr Państwowych ...

Więcej »
# 108

Walenty Podgórski

1819 - po 1863

s. Tomasza, uczestnik spisku k. Hildebrandta, zesłany

Więcej »

Semestr 19 - I sem. 1837 r.

# 109

Apolinary Kiersnowski

1817 – 1876

s. Józefa, uczestnik spisku K. Hildebrandta, zesłany

Więcej »
# 110

Stanisław Falkowski

1816 – 1865

uczestnik spisku K. Hildebrandta, emigrant, towiańczyk

Więcej »

s. Piotra, ziemianin w pow. nowogródzkim

Więcej »
# 112

Jerzy Gaszyc (Gażyc)

1819 – 1877

s. Eugeniusza, uczestnik spisku A. Reniera (1846), uczestnik powst. 1863 r., zesłany do gub. permskiej, powrócił w 1869 r. ...

Więcej »
# 113

Aleksander Kwantski

1811 - 1848

s. Karola, pastor e.r. , w m. Kopyś

Więcej »
# 114

Karol Domeyko

1815 - przed 1889

ziemianin, gubernia kowieńska

Więcej »
# 115

Józef Strzemecki

1818 - przed 1877

s. Antoniego, uczestnik spisku K. Hildebrandta, zesłany ...

Więcej »
# 116

Ludwik Czernecki

1814 - po 1889

uczestnik spisku K. Hildebrandta, lekarz w Lublinie

Więcej »
# 117

Władysław Jeleński

1818 - po 1889

- s. Kazimierza, uczestnik spisku K. Hildebrandta, emigrant, marynarz ...

Więcej »
# 118

Józef Bogusławski

1818 - 1858

s. Hipolita, spiskowiec, uczestnik spisku K. Hildebrandta, dwukrotnie zesłany, pamiętnikarz ...

Więcej »
# 119

Leon Hussarowski

1812 - 1838

s. Aleksandra, brat Jana (132), zginął w pojedynku

Więcej »
# 120

Józef Bohdan Dziekoński

1816 - 1855

s. Tomasza, pisarz, emigrant, „bursz nad bursze”

Więcej »
# 121

Maurycy Czarnocki

1819-1861

s. Karola, brat Włodzimierza (122), Gustawa (220), Franciszka (249) i Gracjana (299), urzędnik ...

Więcej »
# 122

Włodzimierz Czarnocki

1820-1864

s. Karola, brat Maurycego (121), Gustawa (220), Franciszka (249) i Gracjana (299), uczestnik powstania 1863 r., zesłany zmarł w Permie ...

Więcej »
# 123

Bronisław Zaleski

1819 - 1880

s. Franciszka, spiskowiec, zesłaniec, emigrant, historyk, wydawca ...

Więcej »

Semestr 20 - II sem 1837 r.

# 124

Edward Łazarowicz

1819 - ?

urzędnik w Min. Dróg Państwowych, następnie ks. katolicki ...

Więcej »
# 125

Michał Ceraski

1814 - 1870

brat Karola (87), pastor e. r. w Dziewałtowie, Birżach, Kojdanowie uczestnik spisku braci Skarżyńskich (1846 r.) i powstania 1863 r. ...

Więcej »
# 126

Władysław Zawisza

1815 - po 1889

s. Szymona, uczestnik spisku K. Hildebrandta, zesłany

Więcej »
# 127

Kandyd Edward Wąż

1814 - 1892

s. Franciszka, ziemianin, zbieracz książek

Więcej »
# 128

Sabin Antoni Nowierski

1813 – po 1853

aptekarz w Koninie

Więcej »
# 129

Karol Hildebrandt

1815 – 1867

s. Karola, przywódca spisku w Dorpacie, zesłany

Więcej »
# 130

Józef Szmidecki

1820 - 1877

s. Fryderyka, ziemianin, właściciel Brwinowa

Więcej »

Semestr 21 - I sem. 1838 r.

# 131

Kazimierz Mierzejewski

1819 - 1856

ziemianin, powiat nowogródzki

Więcej »
# 132

Jan Hussarowski

1813 - ?

s. Aleksandra, brat Leona (119), aptekarz w Starym Konstantynowie ...

Więcej »
# 133

Konstanty Kaszyc

1819 - 1881

s. Józefa, za powstanie 1863 r. zesłany, pamiętnikarz ...

Więcej »

ziemianin, powiat bobrujski

Więcej »
# 135

Stefan Paszkiewicz

1817 - ok. 1865

mieszkaniec Kowna

Więcej »
# 136

Wiktor Julian Aramowicz

1816 – 1892

s. Adama, sekretarz Kolegium Kościoła Ew. Ref. w Wilnie

Więcej »
# 137

Dionizy Bilczyński

1815 - 1860

lekarz w Kaliszu, autor pamiętnika

Więcej »
# 138

Karol Tetzner

1816 - 1887

s. Jerzego, brat Aleksandra (209), pastor e.a. w Węgrowie ...

Więcej »
# 139

Konstanty Miller

1816 - po 1889

s. Ignacego, uczestnik spisku K. Hildebrandta, uniknął represji -uciekł za granicę, emigrant, lekarz. ...

Więcej »

Semestr 22 - II sem. 1838 r.

# 140

Adam Medeksza

1819 - 1876

s. Teodora, uczestnik spisku Hildebrandta, zesłany. Za powst. 1863 r., zesłany powtórnie ...

Więcej »

s. Michała, brat Cypriana (154), współwydawca Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego ...

Więcej »
# 142

Józef Hornowski

1819 - 1843

zmarł w Wilnie, wkrótce po studiach

Więcej »
# 143

Józef Szomański

1818 - ?

s. Józefa, ziemianin z Wołynia

Więcej »
# 144

Władysław Kościuszko

1817 – 1862

urzędnik w kancelarii ks. Paskiewicza, orientalista

Więcej »
# 145

Oskar Kowalewski

1820 - przed 1889

s. Juliana, lekarz w Petersburgu

Więcej »
# 146

Ludwik Węcławowicz

1819 - 1885

- s. Antoniego, brat Waleriana (80), ziemianin

Więcej »

Semestr 23 - I sem. 1839 r.

# 147

Jan Bogumił Tydelski

1817 - 1868

s. Michała, pastor e.a. w Włocławku, uczestnik powstania 1863 r. ...

Więcej »

s. Michała, prawnik, sędzia w Kaliszu

Więcej »
# 149

Wiktor Korsak

1820 - 1883

s. Józefa, uczestnik powstania 1863 r., zesłany

Więcej »


Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych Konwentu, oraz konwentowych zbiorów przechowywanych w Instytucie gen. W. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Pozostałe zostały zaczerpnięte z archiwów historycznych Wilna, Tartu i Warszawy. Kilka zdjęć otrzymaliśmy z Archiwum Korporacyjnego w Poznaniu (nr 799, 825, 853, 887, 1325, 1361). Korzystaliśmy również z roczników starej prasy, stron internetowych (zwłaszcza parafii Ewangelicko - Augsb.). Szereg fotografii pochodzi ze zbiorów rodzinnych, prywatnych.... Wszystkim serdecznie dziękujemy.