Album Polonorum

 • Album polonorum  Semestr 65 - I sem. 1860 r.

  # 600

  Jarosław Dwernicki

  1840 - ?

  s. Tytusa - z Podola, wnuk generała Józefa Dwernickiego ...

  Więcej »

  Semestr 66 - II sem. 1860 r.

  # 601

  Edward Chałubiński

  1840 - 1863

  s. Sotera, bratanek Tytusa (169) poległ w powst. 1863 r ...

  Więcej »
  # 602

  Edmund Alberti

  1840 - 1886

  s. Wilhelma, pastor e.a. w Wyszogrodzie

  Więcej »

  Semestr 67 - I sem. 1861 r.

  # 603

  Bolesław Russocki

  1843 - po 1905

  uczestnik powst. 1863 r., adwokat, podsędek

  Więcej »
  # 604

  Karol Henkel

  1841 - 1915

  s. Karola, pastor e.r., przeszedł na luteranizm, pastor e.a. w Koninie ...

  Więcej »
  # 605

  Gustaw Szwarc

  1840 - ?

  student teologii, mieszkał w Warszawie

  Więcej »

  Semestr 68 - II sem. 1861 r.

  # 606

  Bronisław Bielawski

  1839 - ?

  z Kowieńszczyzny

  Więcej »

  Semestr 69 - I sem. 1862 r.

  # 607

  Bronisław Mackiewicz

  1844 – 1883

  s. Krzysztofa, opuścił studia w 1863 r., mieszkał w gub. kowieńskiej ...

  Więcej »
  # 608

  Herman Stiller

  1843 - 1930

  , s. Edwarda, nauczyciel religii (ew. augsb.) w Łodzi

  Więcej »
  # 609

  Euzebiusz Kliem

  1841 – 1918

  s. Karola, nauczyciel gimn., od 1877 w warszawskim Seminarium Nauczycielskim ...

  Więcej »
  # 610

  Adolf Pawiński

  1840-1896

  s. Jana. Historyk, archiwista, prof. U.W. dyr. Archiwum Głównego, czł. PAU ...

  Więcej »
  # 611

  Napoleon Sokołowski

  1843 - ?

  ojciec go zabrał z Dorpatu „bo dał się wciągnąć w złe towarzystwo”, później w Konstantynowskiej Szkole Wojskowej w Petersburgu ...

  Więcej »

  Semestr 70 - II sem. 1862 r.

  brat Gabriela (613), urzędnik państwowy w Rydze

  Więcej »

  brat Michała (612), urzędnik państwowy w Rydze

  Więcej »
  # 614

  Julian (Juliusz) Biernacki

  1841 - 1863

  ze Żmudzi, student historii, poległ w powst. 1863 r.

  Więcej »
  # 615

  Ludwik Reuter

  1843 - ?

  nauczyciel gimn. ks. Anny w Petersburgu

  Więcej »

  Semestr 71 - I sem. 1863 r.

  # 616

  Władysław Olszewski

  1843 - ?

  lejtenant w Korpusie Leśnym w Moskwie

  Więcej »
  # 617

  Wiktor Plissowski

  1839 - po 1884

  nauczyciel na płd. Rosji

  Więcej »
  # 618

  Mieczysław Sadowski

  1843 - po 1887

  s. Ignacego, ziemianin w pow. telszewskim, był stud. Polit. Ryskiej i w korp. „Baltika”; był w śledztwie z podejrzenia o udział w powst 1863 r. ...

  Więcej »
  # 619

  Seweryn Karpuszko

  1845 - po 1887

  emigrant po powst. 1863 r., absolwent Szk. Wojskowej w Saint-Cyr k. Paryża. Później wykładowca w Wyższej Szkole Rolniczej w Dublanach k. Lwowa. Pisał: m. in. O drenowaniu roli (1887) ...

  Więcej »
  # 620

  Leon Mikulicz Radecki

  1843 - 1891

  s. Stanisława, brat Edwarda (563), ziemianin z gub. kowieńskiej, Prezes Rzymsko - Katolickiego Tow. Dobroczynności w Rydze ...

  Więcej »

  Semestr 73 - I sem. 1864 r.

  # 621

  Ludwik Chodakowski

  1843 – 1912

  s. Aleksandra, lekarz w Birżach

  Więcej »
  # 622

  Aleksander Engel

  1844 -1866

  z Inflant, student prawa, zmarł w czasie studiów

  Więcej »

  Semestr 74 - II sem. 1864 r.

  ziemianin z gub. kowieńskiej

  Więcej »

  Semestr 75 - I sem. 1865 r.

  # 624

  Edward Taraszkiewicz

  1841 - po 1886

  lekarz w marynarce woj. Władywostok, Kronsztad

  Więcej »
  # 625

  Jan Bogdanowicz

  1846 - po 1883

  ziemianin, później st rewident Tow. Kolejowego Nowyj Torżok, Ptsb. ...

  Więcej »
  # 626

  Konstanty Jastrzębski

  1845 - po 1882

  brat Włodzimierza (627), dyr. kolei Rybinsk-Bołogoje i dyr. Tow. Kolei Konnych w Petersburgu ...

  Więcej »
  # 627

  Włodzimierz Jastrzębski

  1843 - po 1884

  brat Konstantego (626), kierownik w Dyrekcji Kolei Orenburskiej w Petersburgu ...

  Więcej »
  # 628

  Władysław Ceraski

  1843 - 1877

  s. Aleksandra, pastor e.r. w Wilnie

  Więcej »
  # 629

  Karol Artur Krauze

  1846 - 1874

  pastor e.a. Przasnysz

  Więcej »

  Semestr 76 - II sem. 1865 r

  # 630

  Adam Wikszemski

  1847 - 1890

  s. Franciszka, lekarz, prosektor Inst. Anatomicznego Uniw. w Dorpacie. Wynalazca (w 1889 r.!) metody „fotograficznej rejestracji drgań dźwiękowych” ...

  Więcej »

  ziemianin z Witebszczyzny

  Więcej »
  # 632

  Zygmunt Kurnatowski

  1844 - ok. 1899

  - s. Józefa (92) urzędnik, członek Sądu Powiatowego w Baku ...

  Więcej »
  # 633

  Edward Waydel (Weidel)

  1849 -1882

  s. Bogumiła, współkompozytor konwentowej „operetki” - Na kwaterze. Pastor kościoła ewangelicko-reformowanego w Serejach k. Suwałk ...

  Więcej »
  # 634

  Hipolit Korwin Milewski

  1848 - 1932

  s. Oskara, brat Ignacego (635), założyciel Kuriera Wileńskiego, członek Rady Państwa (1906 r.), autor pamiętników ...

  Więcej »
  # 635

  Ignacy Korwin Milewski

  1846 - 1926

  s. Oskara, brat Hipolita (634), zgromadził wspaniałą kolekcję obrazów (głównie art. polskich). Pisarz polit. (szczególnie ostro atakował R. Dmowskiego i Narodową Demokrację) ...

  Więcej »
  # 636

  Kazimierz Polanowski

  1844 - 1897

  dyr. cukrowni na Wołyniu

  Więcej »
  # 637

  Emil Kliem

  1847 - 1883

  s. Karola, pastor e.a. w Łodzi

  Więcej »

  Semestr 77 - I sem. 1866 r.

  # 638

  Władysław Palkowski

  1845 -?

  pochodził z Mohylewszczyzny

  Więcej »
  # 639

  Aleksander Mołochowiec

  1843 - 1914

  sędzia, adwokat w Wilnie

  Więcej »
  # 640

  Herman Woronowicz

  1845 - po 1877

  nauczyciel w Liceum Aleksandrowskim w Petersburgu

  Więcej »

  Semestr 78 - II sem. 1866 r.

  # 641

  Urban Jazdowski

  1848 - ?

  z Wileńszczyzny, studiował dyplomatykę, nie ukończył, w 1916 r. mieszkał w Petersburgu ...

  Więcej »
  # 642

  Hipolit Jundziłł

  1846 -1898

  s. Adama, znakomity chirurg wileński, ogromnie nowatorski ...

  Więcej »
  # 643

  Jan Hoene

  1849 - 1921

  s. Henryka, współautor libretta „operetki” konwentowej Na kwaterze. Lekarz okulista, początkowo w wojsku, następnie w Kijowie i Warszawie, autor kilkunastu prac z tego zakresu ...

  Więcej »
  # 644

  Brunon Korewo

  1847 - 1873

  brat Mieczysława (693), zmarł w czasie studiów

  Więcej »
  # 645

  Stanisław Jastrzębski

  1846 – po 1916

  wicedyrektor Departamentu Kolei Żelaznych (w Petersburgu) ...

  Więcej »
  # 646

  Jan Marek Giżycki

  1844 - 1925

  s. Kazimierza, nauczyciel gimnazjalny (w Mitawie), historyk. Bogaty publikowany dorobek naukowy ...

  Więcej »
  # 647

  Teodor Rathke

  1844 - po 1881

  pastor e.a. m. in. w Irkucku, ziemianin na Wołyniu

  Więcej »
  # 648

  Edmund Erdmann

  1847 - 1892

  pastor e. r. w Grodźcu Korycińskim

  Więcej »
  # 649

  Jan Koeller

  1845 - ?

  urzędnik telegrafu w Moskwie

  Więcej »

  Semestr 79 - I sem. 1867 r.

  # 650

  Józef Twardowski

  1846 - ?

  z gub. mińskiej, studiował medycynę, nie ukończył, mieszkał w Paryżu ...

  Więcej »
  # 651

  Dionizy Peliski

  1847 – po 1916

  z Wileńszczyzny, studiował przyrodę. Ukończył prawo na innym niż Dorpacki uniwersytecie, w 1916 r. adwokat w Petersburgu ...

  Więcej »
  # 652

  Ksawery Ostromęcki

  1846 -1886

  z gub. radomskiej, student medycyny

  Więcej »

  Semestr 80 - II sem. 1867 r.

  # 653

  Leon Bogdanowicz

  1847 – 1907

  s. Władysława, ziemianin w gub. kowieńskiej

  Więcej »
  # 654

  Adolf Nejman (Neumann)

  1845 - 1921

  s. Jana, pastor e.r. w Szwabiszkach

  Więcej »
  # 655

  Wojciech Baranowski

  1845 – 1883

  s. Jana, brat przyrodni Ignacego (430), współautor libretta do konwentowej „operetki” Na kwaterze. Prawnik w Lublinie ...

  Więcej »
  # 656

  Emil Leischner

  1849 - ?

  z Wielkopolski, student medycyny

  Więcej »

  Semestr 81 - I sem. 1868 r.

  # 657

  Antoni Erdmann

  1849 - ?

  s. Adolfa, ziemianin z gub. kowieńskiej, majątek Majlany-Wojniuny w powiecie szawelskim ...

  Więcej »
  # 658

  Feliks Baczyński

  1847 - ?

  s. Samuela, ziemianin z lubelskiego

  Więcej »
  # 659

  Witold Zahorski

  1848 - 1933

  współautor muzyki do konwentowej „operetki” Na kwaterze. Później inżynier górnik ...

  Więcej »
  # 660

  Samuel Mücke

  1847 - 1919

  s. Samuela, kierownik kancelarii Konsystorza ew. augsburskiego w Warszawie, pedagog ...

  Więcej »

  Semestr 82 - II sem. 1868 r.

  # 661

  Cezary Sawicki

  1845 – 1902

  z guberni grodzieńskiej, adwokat w Petersburgu

  Więcej »
  # 662

  Tadeusz Hrehorowicz

  1848 - po 1898

  s. Władysława (42), brat Antoniego (706), Jana (787) i Wiktora (942), prawnik, Doc. U.W., prof. Uniw. w Kazaniu ...

  Więcej »

  Semestr 83 - I sem. 1869 r.

  # 663

  Romuald Grünnagel

  1845 - ?

  z Płocka, studiował teologię, nauczyciel

  Więcej »
  # 664

  Władysław Messing

  1849 - 1900

  s. Józefa, lekarz w Łodzi

  Więcej »
  # 665

  Teodor Gutekunst

  1852 - 1916

  prawnik, Płock

  Więcej »
  # 666

  Edmund Herman Szultz

  1851 - 1903

  s. Fryderyka, brat Emila (720). Pastor e.a., superintendent warszawski. ...

  Więcej »
  # 667

  Ludwik Spohr

  1850 - 1883

  z Wilna, chemik , zmarł w Moskwie

  Więcej »
  # 668

  Stanisław Czapski-Hutten

  1848 - 1932

  s. Mariana, brat Mikołaja (753), ziemianin na Wołyniu

  Więcej »
  # 669

  Wojciech Oblasiński

  1839 - ?

  przed studiami w Dorpacie ks. katol., później doc. Uniw. w Odessie ...

  Więcej »

  Semestr 84 - II sem. 1869 r.

  # 670

  Józef Szydłowski

  1850 - 1877

  s. Kazimierza, lekarz w Dyneburgu

  Więcej »
  # 671

  Eustachy Staszkowski

  1848 - przed 1917

  w Dorpacie brał udział w amatorskim przedstawieniu „Zemsty” jako rejent Milczek. Lekarz w Wilnie ...

  Więcej »
  # 672

  Paweł Twarowski

  1837 - ?

  lekarz w Maciejowicach (gub. siedlecka)

  Więcej »
  # 673

  Stanisław Witkowski

  1848 - ?

  z Podola, studiował prawo, nie ukończył

  Więcej »

  Semestr 85 - I sem. 1870 r.

  # 674

  Leopold Müller

  1852 - 1883

  s. Ludwika (226), pastor e.a. w Chodczu

  Więcej »


  Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych Konwentu, oraz konwentowych zbiorów przechowywanych w Instytucie gen. W. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Pozostałe zostały zaczerpnięte z archiwów historycznych Wilna, Tartu i Warszawy. Kilka zdjęć otrzymaliśmy z Archiwum Korporacyjnego w Poznaniu (nr 799, 825, 853, 887, 1325, 1361). Korzystaliśmy również z roczników starej prasy, stron internetowych (zwłaszcza parafii Ewangelicko - Augsb.). Szereg fotografii pochodzi ze zbiorów rodzinnych, prywatnych.... Wszystkim serdecznie dziękujemy.