czwartek, 18 lipca 2019


Semestr 65 – I sem. 1860 r.

# 600

Jarosław Dwernicki

1840 – ?

s. Tytusa – z Podola, wnuk generała Józefa Dwernickiego …

Więcej »

Semestr 66 – II sem. 1860 r.

# 601

Edward Chałubiński

1840 – 1863

s. Sotera, bratanek Tytusa (169) poległ w powst. 1863 r …

Więcej »
# 602

Edmund Alberti

1840 – 1886

s. Wilhelma, pastor e.a. w Wyszogrodzie

Więcej »

Semestr 67 – I sem. 1861 r.

# 603

Bolesław Russocki

1843 – po 1905

uczestnik powst. 1863 r., adwokat, podsędek

Więcej »
# 604

Karol Henkel

1841 – 1915

s. Karola, pastor e.r., przeszedł na luteranizm, pastor e.a. w Koninie …

Więcej »
# 605

Gustaw Szwarc

1840 – ?

student teologii, mieszkał w Warszawie

Więcej »

Semestr 68 – II sem. 1861 r.

# 606

Bronisław Bielawski

1839 – ?

z Kowieńszczyzny

Więcej »

Semestr 69 – I sem. 1862 r.

# 607

Bronisław Mackiewicz

1844 – 1883

s. Krzysztofa, opuścił studia w 1863 r., mieszkał w gub. kowieńskiej …

Więcej »
# 608

Herman Stiller

1843 – 1930

, s. Edwarda, nauczyciel religii (ew. augsb.) w Łodzi

Więcej »
# 609

Euzebiusz Kliem

1841 – 1918

s. Karola, nauczyciel gimn., od 1877 w warszawskim Seminarium Nauczycielskim …

Więcej »
# 610

Adolf Pawiński

1840-1896

s. Jana. Historyk, archiwista, prof. U.W. dyr. Archiwum Głównego, czł. PAU …

Więcej »
# 611

Napoleon Sokołowski

1843 – ?

ojciec go zabrał z Dorpatu „bo dał się wciągnąć w złe towarzystwo”, później w Konstantynowskiej Szkole Wojskowej w Petersburgu …

Więcej »

Semestr 70 – II sem. 1862 r.

# 612

Michał Zyndram Kościałkowski

1841 – 1914

brat Gabriela (613), urzędnik państwowy w Rydze

Więcej »
# 613

Gabriel Zyndram Kościałkowski

1844 – 1915

brat Michała (612), urzędnik państwowy w Rydze

Więcej »
# 614

Julian (Juliusz) Biernacki

1841 – 1863

ze Żmudzi, student historii, poległ w powst. 1863 r.

Więcej »
# 615

Ludwik Reuter

1843 – ?

nauczyciel gimn. ks. Anny w Petersburgu

Więcej »

Semestr 71 – I sem. 1863 r.

# 616

Władysław Olszewski

1843 – ?

lejtenant w Korpusie Leśnym w Moskwie

Więcej »
# 617

Wiktor Plissowski

1839 – po 1884

nauczyciel na płd. Rosji

Więcej »
# 618

Mieczysław Sadowski

1843 – po 1887

s. Ignacego, ziemianin w pow. telszewskim, był stud. Polit. Ryskiej i w korp. „Baltika”; był w śledztwie z podejrzenia o udział w powst 1863 r. …

Więcej »
# 619

Seweryn Karpuszko

1845 – po 1887

emigrant po powst. 1863 r., absolwent Szk. Wojskowej w Saint-Cyr k. Paryża. Później wykładowca w Wyższej Szkole Rolniczej w Dublanach k. Lwowa. Pisał: m. in. O drenowaniu roli (1887) …

Więcej »
# 620

Leon Mikulicz Radecki

1843 – 1891

s. Stanisława, brat Edwarda (563), ziemianin z gub. kowieńskiej, Prezes Rzymsko – Katolickiego Tow. Dobroczynności w Rydze …

Więcej »

Semestr 73 – I sem. 1864 r.

# 621

Ludwik Chodakowski

1843 – 1912

s. Aleksandra, lekarz w Birżach

Więcej »
# 622

Aleksander Engel

1844 -1866

z Inflant, student prawa, zmarł w czasie studiów

Więcej »

Semestr 74 – II sem. 1864 r.

# 623

Konstanty Zyndram Kościałkowski

1846 – 1920

ziemianin z gub. kowieńskiej

Więcej »

Semestr 75 – I sem. 1865 r.

# 624

Edward Taraszkiewicz

1841 – po 1886

lekarz w marynarce woj. Władywostok, Kronsztad

Więcej »
# 625

Jan Bogdanowicz

1846 – po 1883

ziemianin, później st rewident Tow. Kolejowego Nowyj Torżok, Ptsb. …

Więcej »
# 626

Konstanty Jastrzębski

1845 – po 1882

brat Włodzimierza (627), dyr. kolei Rybinsk-Bołogoje i dyr. Tow. Kolei Konnych w Petersburgu …

Więcej »
# 627

Włodzimierz Jastrzębski

1843 – po 1884

brat Konstantego (626), kierownik w Dyrekcji Kolei Orenburskiej w Petersburgu …

Więcej »
# 628

Władysław Ceraski

1843 – 1877

s. Aleksandra, pastor e.r. w Wilnie

Więcej »
# 629

Karol Artur Krauze

1846 – 1874

pastor e.a. Przasnysz

Więcej »

Semestr 76 – II sem. 1865 r

# 630

Adam Wikszemski

1847 – 1890

s. Franciszka, lekarz, prosektor Inst. Anatomicznego Uniw. w Dorpacie. Wynalazca (w 1889 r.!) metody „fotograficznej rejestracji drgań dźwiękowych” …

Więcej »
# 631

Aleksander Bohdanowicz Dworzecki

1847 – 1884

ziemianin z Witebszczyzny

Więcej »
# 632

Zygmunt Kurnatowski

1844 – ok. 1899

– s. Józefa (92) urzędnik, członek Sądu Powiatowego w Baku …

Więcej »
# 633

Edward Waydel (Weidel)

1849 -1882

s. Bogumiła, współkompozytor konwentowej „operetki” – Na kwaterze. Pastor kościoła ewangelicko-reformowanego w Serejach k. Suwałk …

Więcej »
# 634

Hipolit Korwin Milewski

1848 – 1932

s. Oskara, brat Ignacego (635), założyciel Kuriera Wileńskiego, członek Rady Państwa (1906 r.), autor pamiętników …

Więcej »
# 635

Ignacy Korwin Milewski

1846 – 1926

s. Oskara, brat Hipolita (634), zgromadził wspaniałą kolekcję obrazów (głównie art. polskich). Pisarz polit. (szczególnie ostro atakował R. Dmowskiego i Narodową Demokrację) …

Więcej »
# 636

Kazimierz Polanowski

1844 – 1897

dyr. cukrowni na Wołyniu

Więcej »
# 637

Emil Kliem

1847 – 1883

s. Karola, pastor e.a. w Łodzi

Więcej »

Semestr 77 – I sem. 1866 r.

# 638

Władysław Palkowski

1845 -?

pochodził z Mohylewszczyzny

Więcej »
# 639

Aleksander Mołochowiec

1843 – 1914

sędzia, adwokat w Wilnie

Więcej »
# 640

Herman Woronowicz

1845 – po 1877

nauczyciel w Liceum Aleksandrowskim w Petersburgu

Więcej »

Semestr 78 – II sem. 1866 r.

# 641

Urban Jazdowski

1848 – ?

z Wileńszczyzny, studiował dyplomatykę, nie ukończył, w 1916 r. mieszkał w Petersburgu …

Więcej »
# 642

Hipolit Jundziłł

1846 -1898

s. Adama, znakomity chirurg wileński, ogromnie nowatorski …

Więcej »
# 643

Jan Hoene

1849 – 1921

s. Henryka, współautor libretta „operetki” konwentowej Na kwaterze. Lekarz okulista, początkowo w wojsku, następnie w Kijowie i Warszawie, autor kilkunastu prac z tego zakresu …

Więcej »
# 644

Brunon Korewo

1847 – 1873

brat Mieczysława (693), zmarł w czasie studiów

Więcej »
# 645

Stanisław Jastrzębski

1846 – po 1916

wicedyrektor Departamentu Kolei Żelaznych (w Petersburgu) …

Więcej »
# 646

Jan Marek Giżycki

1844 – 1925

s. Kazimierza, nauczyciel gimnazjalny (w Mitawie), historyk. Bogaty publikowany dorobek naukowy …

Więcej »
# 647

Teodor Rathke

1844 – po 1881

pastor e.a. m. in. w Irkucku, ziemianin na Wołyniu

Więcej »
# 648

Edmund Erdmann

1847 – 1892

pastor e. r. w Grodźcu Korycińskim

Więcej »
# 649

Jan Koeller

1845 – ?

urzędnik telegrafu w Moskwie

Więcej »

Semestr 79 – I sem. 1867 r.

# 650

Józef Twardowski

1846 – ?

z gub. mińskiej, studiował medycynę, nie ukończył, mieszkał w Paryżu …

Więcej »
# 651

Dionizy Peliski

1847 – po 1916

z Wileńszczyzny, studiował przyrodę. Ukończył prawo na innym niż Dorpacki uniwersytecie, w 1916 r. adwokat w Petersburgu …

Więcej »
# 652

Ksawery Ostromęcki

1846 -1886

z gub. radomskiej, student medycyny

Więcej »

Semestr 80 – II sem. 1867 r.

# 653

Leon Bogdanowicz

1847 – 1907

s. Władysława, ziemianin w gub. kowieńskiej

Więcej »
# 654

Adolf Nejman (Neumann)

1845 – 1921

s. Jana, pastor e.r. w Szwabiszkach

Więcej »
# 655

Wojciech Baranowski

1845 – 1883

s. Jana, brat przyrodni Ignacego (430), współautor libretta do konwentowej „operetki” Na kwaterze. Prawnik w Lublinie …

Więcej »
# 656

Emil Leischner

1849 – ?

z Wielkopolski, student medycyny

Więcej »

Semestr 81 – I sem. 1868 r.

# 657

Antoni Erdmann

1849 – ?

s. Adolfa, ziemianin z gub. kowieńskiej, majątek Majlany-Wojniuny w powiecie szawelskim …

Więcej »
# 658

Feliks Baczyński

1847 – ?

s. Samuela, ziemianin z lubelskiego

Więcej »
# 659

Witold Zahorski

1848 – 1933

współautor muzyki do konwentowej „operetki” Na kwaterze. Później inżynier górnik …

Więcej »
# 660

Samuel Mücke

1847 – 1919

s. Samuela, kierownik kancelarii Konsystorza ew. augsburskiego w Warszawie, pedagog …

Więcej »

Semestr 82 – II sem. 1868 r.

# 661

Cezary Sawicki

1845 – 1902

z guberni grodzieńskiej, adwokat w Petersburgu

Więcej »
# 662

Tadeusz Hrehorowicz

1848 – po 1898

s. Władysława (42), brat Antoniego (706), Jana (787) i Wiktora (942), prawnik, Doc. U.W., prof. Uniw. w Kazaniu …

Więcej »

Semestr 83 – I sem. 1869 r.

# 663

Romuald Grünnagel

1845 – ?

z Płocka, studiował teologię, nauczyciel

Więcej »
# 664

Władysław Messing

1849 – 1900

s. Józefa, lekarz w Łodzi

Więcej »
# 665

Teodor Gutekunst

1852 – 1916

prawnik, Płock

Więcej »
# 666

Edmund Herman Szultz

1851 – 1903

s. Fryderyka, brat Emila (720). Pastor e.a., superintendent warszawski. …

Więcej »
# 667

Ludwik Spohr

1850 – 1883

z Wilna, chemik , zmarł w Moskwie

Więcej »
# 668

Stanisław Czapski-Hutten

1848 – 1932

s. Mariana, brat Mikołaja (753), ziemianin na Wołyniu

Więcej »
# 669

Wojciech Oblasiński

1839 – ?

przed studiami w Dorpacie ks. katol., później doc. Uniw. w Odessie …

Więcej »

Semestr 84 – II sem. 1869 r.

# 670

Józef Szydłowski

1850 – 1877

s. Kazimierza, lekarz w Dyneburgu

Więcej »
# 671

Eustachy Staszkowski

1848 – przed 1917

w Dorpacie brał udział w amatorskim przedstawieniu „Zemsty” jako rejent Milczek. Lekarz w Wilnie …

Więcej »
# 672

Paweł Twarowski

1837 – ?

lekarz w Maciejowicach (gub. siedlecka)

Więcej »
# 673

Stanisław Witkowski

1848 – ?

z Podola, studiował prawo, nie ukończył

Więcej »

Semestr 85 – I sem. 1870 r.

# 674

Leopold Müller

1852 – 1883

s. Ludwika (226), pastor e.a. w Chodczu

Więcej »


Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych Konwentu, oraz konwentowych zbiorów przechowywanych w Instytucie gen. W. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Pozostałe zostały zaczerpnięte z archiwów historycznych Wilna, Tartu i Warszawy. Kilka zdjęć otrzymaliśmy z Archiwum Korporacyjnego w Poznaniu (nr 799, 825, 853, 887, 1325, 1361). Korzystaliśmy również z roczników starej prasy, stron internetowych (zwłaszcza parafii Ewangelicko – Augsb.). Szereg fotografii pochodzi ze zbiorów rodzinnych, prywatnych…. Wszystkim serdecznie dziękujemy.