Album Polonorum

 • Album polonorum  Semestr 13 - I sem. 1834 r.

  # 75

  Jakub Umiastowski

  1814 - 1847

  ziemianin w guberni kowieńskiej

  Więcej »
  # 76

  Karol Sturm

  1817 - ?

  z Warszawy, nauczyciel muzyki w Wilnie

  Więcej »

  Semestr 14 - II sem. 1834 r.

  # 77

  Bronisław Bohdanowicz

  1810 - 1884

  ziemianin, uczestnik powstania 1863 r.

  Więcej »
  # 78

  Konstanty Słomowski

  1810 - ?

  s. Ambrożego, z guberni kijowskiej, ziemianin

  Więcej »
  # 79

  Franciszek Aleksander Mohl

  1816 - 1896

  s. Aleksandra, ziemianin, marszałek szlachty pow. siebieskiego ...

  Więcej »
  # 80

  Walerian Węcławowicz

  1815 - 1885

  - s. Antoniego, brat Ludwika (146), ziemianin

  Więcej »
  # 81

  Uraniusz Radziewicz

  1816 - przed 1889

  z guberni mińskiej, ziemianin

  Więcej »
  # 82

  Witold Rosé

  1816 -1856

  s. Wincentego, lekarz w Warszawie

  Więcej »

  Semestr 15 - I sem. 1835 r.

  # 83

  Ludwik Targoński

  1816 - ?

  z guberni witebskiej, ziemianin

  Więcej »
  # 84

  Aleksander Wysłouch

  1815 - ?

  ziemianin z guberni grodzieńskiej (powiat Prużany)

  Więcej »
  # 85

  Franciszek Bogatko

  1810 - 1864

  s. Tomasza, za powstanie 1863 r. zesłany. Autor „Pieśni pożegnalnej” (Bracia w obcej krainie...) ...

  Więcej »
  # 86

  Aleksander Pysznicki

  1816 - 1885

  ziemianin, majątek Kazimierzów w guberni witebskiej

  Więcej »
  # 87

  Karol Ceraski

  1817 - 1864

  s. Józefa, nauczyciel w Słucku

  Więcej »
  # 88

  Maciej (Mateusz) Jeleński

  1817 - 1858

  s. Jerzego, brat Ottona (103), ziemianin

  Więcej »
  # 89

  Władysław Mikszewicz

  1817 - 1892

  s. Antoniego, brat Stanisława (90) i Juliusza (235), uczestnik spisku K. Hildebrandta. Za 1863 r. aresztowany w Kownie. ...

  Więcej »
  # 90

  Stanisław Mikszewicz

  1816 - po 1873

  s. Antoniego, brat Władysława (89) i Juliusza (235), uczestnik spisku K. Hildebrandta ...

  Więcej »

  Semestr 16 - II sem. 1835 r.

  # 91

  Franciszek Giedgowd

  1816 - 1893

  s. Ignacego, uczestnik spisku K. Hildebrandta, zesłany. Ziemianin ...

  Więcej »
  # 92

  Józef Dobrogost Kurnatowski

  1817 - ok. 1899

  stryj Przemysława [49], ziemianin – maj. Kurnatowszczyzna w gub. grodzieńskiej ...

  Więcej »
  # 93

  Wincenty Górski

  1814 - 1841

  nauczyciel domowy Kajetana Kraszewskiego

  Więcej »
  # 94

  Hieronim Dzieszuk

  1813 - przed 1899

  s. Hieronima - nauczyciel, bibliotekarz

  Więcej »

  Semestr 17 - I sem. 1836 r.

  # 95

  Eryk Szołkowski

  1819 – 1888

  s. Wincentego. Uczestnik spisku Hildebrandta, ofic. ros. - uczestnik powstania 1863 r. ...

  Więcej »

  urzędnik w guberni wiatskiej

  Więcej »
  # 97

  Aleksander Zdrodowski

  1815 - po 1889

  s. Henryka, uczestnik spisku Hildebrandta, zesłany

  Więcej »
  # 98

  Julian Brykczyński

  1817 - 1842

  s. Antoniego, z Sandomierza, zmarł wkrótce po ukończeniu studiów ...

  Więcej »
  # 99

  Konstanty Palczewski I

  1818 - ?

  z guberni grodzieńskiej, urzędnik tłumacz w 2 oddziale 5 departamentu Senatu ...

  Więcej »
  # 100

  Aleksander Niezabytowski

  1818 -1849

  s. Krzysztofa, literat, ziemianin. W drodze powrotnej z Francji zatrzymany wraz z licznymi „antycarskimi” tekstami jego pióra, zmarł w więzieniu w Wilnie. Pamiętnikarz ...

  Więcej »

  Semestr 18 - II sem. 1836 r.

  # 101

  Adolf (Alfons) Gumiński

  1813 - 1865

  nauczyciel, guwerner Instytutu Szlacheckiego w Wilnie

  Więcej »
  # 102

  Zenon Wysłouch

  1817 - 1837

  z guberni grodzieńskiej, zmarł w czasie studiów

  Więcej »
  # 103

  Otton Jeleński

  1819 - ?

  s. Jerzego, brat Macieja (88), urzędnik

  Więcej »
  # 104

  Adolf Ostromęcki

  1818 - po 1889

  s. Adolfa, uczestnik spisku Hildebrandta, zesłany

  Więcej »
  # 105

  Aleksander Radowicki

  1818 – 1876

  s. Antoniego, ziemianin w gub. grodzieńskiej

  Więcej »
  # 106

  Julian Walicki

  1817 - 1840

  s. Józefa, uczestnik spisku Hildebrandta, zmarł w więzieniu, poeta ...

  Więcej »
  # 107

  Ignacy Wojtkuński

  1818 – 1879

  s. Ignacego, urzędnik, wicedyr. 2 dep. Min. Dóbr Państwowych ...

  Więcej »
  # 108

  Walenty Podgórski

  1819 - po 1863

  s. Tomasza, uczestnik spisku k. Hildebrandta, zesłany

  Więcej »

  Semestr 19 - I sem. 1837 r.

  # 109

  Apolinary Kiersnowski

  1817 – 1876

  s. Józefa, uczestnik spisku K. Hildebrandta, zesłany

  Więcej »
  # 110

  Stanisław Falkowski

  1816 – 1865

  uczestnik spisku K. Hildebrandta, emigrant, towiańczyk

  Więcej »

  s. Piotra, ziemianin w pow. nowogródzkim

  Więcej »
  # 112

  Jerzy Gaszyc (Gażyc)

  1819 – 1877

  s. Eugeniusza, uczestnik spisku A. Reniera (1846), uczestnik powst. 1863 r., zesłany do gub. permskiej, powrócił w 1869 r. ...

  Więcej »
  # 113

  Aleksander Kwantski

  1811 - 1848

  s. Karola, pastor e.r. , w m. Kopyś

  Więcej »
  # 114

  Karol Domeyko

  1815 - przed 1889

  ziemianin, gubernia kowieńska

  Więcej »
  # 115

  Józef Strzemecki

  1818 - przed 1877

  s. Antoniego, uczestnik spisku K. Hildebrandta, zesłany ...

  Więcej »
  # 116

  Ludwik Czernecki

  1814 - po 1889

  uczestnik spisku K. Hildebrandta, lekarz w Lublinie

  Więcej »
  # 117

  Władysław Jeleński

  1818 - po 1889

  - s. Kazimierza, uczestnik spisku K. Hildebrandta, emigrant, marynarz ...

  Więcej »
  # 118

  Józef Bogusławski

  1818 - 1858

  s. Hipolita, spiskowiec, uczestnik spisku K. Hildebrandta, dwukrotnie zesłany, pamiętnikarz ...

  Więcej »
  # 119

  Leon Hussarowski

  1812 - 1838

  s. Aleksandra, brat Jana (132), zginął w pojedynku

  Więcej »
  # 120

  Józef Bohdan Dziekoński

  1816 - 1855

  s. Tomasza, pisarz, emigrant, „bursz nad bursze”

  Więcej »
  # 121

  Maurycy Czarnocki

  1819-1861

  s. Karola, brat Włodzimierza (122), Gustawa (220), Franciszka (249) i Gracjana (299), urzędnik ...

  Więcej »
  # 122

  Włodzimierz Czarnocki

  1820-1864

  s. Karola, brat Maurycego (121), Gustawa (220), Franciszka (249) i Gracjana (299), uczestnik powstania 1863 r., zesłany zmarł w Permie ...

  Więcej »
  # 123

  Bronisław Zaleski

  1819 - 1880

  s. Franciszka, spiskowiec, zesłaniec, emigrant, historyk, wydawca ...

  Więcej »

  Semestr 20 - II sem 1837 r.

  # 124

  Edward Łazarowicz

  1819 - ?

  urzędnik w Min. Dróg Państwowych, następnie ks. katolicki ...

  Więcej »
  # 125

  Michał Ceraski

  1814 - 1870

  brat Karola (87), pastor e. r. w Dziewałtowie, Birżach, Kojdanowie uczestnik spisku braci Skarżyńskich (1846 r.) i powstania 1863 r. ...

  Więcej »
  # 126

  Władysław Zawisza

  1815 - po 1889

  s. Szymona, uczestnik spisku K. Hildebrandta, zesłany

  Więcej »
  # 127

  Kandyd Edward Wąż

  1814 - 1892

  s. Franciszka, ziemianin, zbieracz książek

  Więcej »
  # 128

  Sabin Antoni Nowierski

  1813 – po 1853

  aptekarz w Koninie

  Więcej »
  # 129

  Karol Hildebrandt

  1815 – 1867

  s. Karola, przywódca spisku w Dorpacie, zesłany

  Więcej »
  # 130

  Józef Szmidecki

  1820 - 1877

  s. Fryderyka, ziemianin, właściciel Brwinowa

  Więcej »

  Semestr 21 - I sem. 1838 r.

  # 131

  Kazimierz Mierzejewski

  1819 - 1856

  ziemianin, powiat nowogródzki

  Więcej »
  # 132

  Jan Hussarowski

  1813 - ?

  s. Aleksandra, brat Leona (119), aptekarz w Starym Konstantynowie ...

  Więcej »
  # 133

  Konstanty Kaszyc

  1819 - 1881

  s. Józefa, za powstanie 1863 r. zesłany, pamiętnikarz ...

  Więcej »

  ziemianin, powiat bobrujski

  Więcej »
  # 135

  Stefan Paszkiewicz

  1817 - ok. 1865

  mieszkaniec Kowna

  Więcej »
  # 136

  Wiktor Julian Aramowicz

  1816 – 1892

  s. Adama, sekretarz Kolegium Kościoła Ew. Ref. w Wilnie

  Więcej »
  # 137

  Dionizy Bilczyński

  1815 - 1860

  lekarz w Kaliszu, autor pamiętnika

  Więcej »
  # 138

  Karol Tetzner

  1816 - 1887

  s. Jerzego, brat Aleksandra (209), pastor e.a. w Węgrowie ...

  Więcej »
  # 139

  Konstanty Miller

  1816 - po 1889

  s. Ignacego, uczestnik spisku K. Hildebrandta, uniknął represji -uciekł za granicę, emigrant, lekarz. ...

  Więcej »

  Semestr 22 - II sem. 1838 r.

  # 140

  Adam Medeksza

  1819 - 1876

  s. Teodora, uczestnik spisku Hildebrandta, zesłany. Za powst. 1863 r., zesłany powtórnie ...

  Więcej »

  s. Michała, brat Cypriana (154), współwydawca Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego ...

  Więcej »
  # 142

  Józef Hornowski

  1819 - 1843

  zmarł w Wilnie, wkrótce po studiach

  Więcej »
  # 143

  Józef Szomański

  1818 - ?

  s. Józefa, ziemianin z Wołynia

  Więcej »
  # 144

  Władysław Kościuszko

  1817 – 1862

  urzędnik w kancelarii ks. Paskiewicza, orientalista

  Więcej »
  # 145

  Oskar Kowalewski

  1820 - przed 1889

  s. Juliana, lekarz w Petersburgu

  Więcej »
  # 146

  Ludwik Węcławowicz

  1819 - 1885

  - s. Antoniego, brat Waleriana (80), ziemianin

  Więcej »

  Semestr 23 - I sem. 1839 r.

  # 147

  Jan Bogumił Tydelski

  1817 - 1868

  s. Michała, pastor e.a. w Włocławku, uczestnik powstania 1863 r. ...

  Więcej »

  s. Michała, prawnik, sędzia w Kaliszu

  Więcej »
  # 149

  Wiktor Korsak

  1820 - 1883

  s. Józefa, uczestnik powstania 1863 r., zesłany

  Więcej »


  Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych Konwentu, oraz konwentowych zbiorów przechowywanych w Instytucie gen. W. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Pozostałe zostały zaczerpnięte z archiwów historycznych Wilna, Tartu i Warszawy. Kilka zdjęć otrzymaliśmy z Archiwum Korporacyjnego w Poznaniu (nr 799, 825, 853, 887, 1325, 1361). Korzystaliśmy również z roczników starej prasy, stron internetowych (zwłaszcza parafii Ewangelicko - Augsb.). Szereg fotografii pochodzi ze zbiorów rodzinnych, prywatnych.... Wszystkim serdecznie dziękujemy.