Album Polonorum

Album polonorumSemestr 85 - I sem. 1870 r.

# 675

Edmund Bittner

1848 - ?

z Kalisza, studiował teologię

Więcej »
# 676

Brunon Starorypiński

1850 - 1910

s. Zygmunta, ziemianin z Podola, aktywny społecznie

Więcej »
# 677

Bolesław Mikosza

1849 - 1876

lekarz w Rosji

Więcej »
# 678

Adolf Dymowski

1847 - 1913

pastor e.a. w Pułtusku

Więcej »
# 679

Stanisław Głuchowski

1835 - 1884

sędzia w Tyflisie (Tbilisi)

Więcej »

Semestr 86 - II sem. 1870 r.

# 680

Adam Kuncewicz

1852 - 1911

s. Marcina, nauczyciel (m.in. w Wilnie)

Więcej »
# 681

Zygmunt Otto Manitius

1852 - 1911

s. Karola (216), pastor e.a. w Łodzi

Więcej »
# 682

Rudolf Gundlach

1850 - 1922

s. Jana, pastor e.a. Zasłużony dla Łodzi działacz społ. Jego synowie - Zygmunt i Rudolf byli Weletami ...

Więcej »
# 683

Antoni Jakowicki

1849 - 1884

s. Ignacego, lekarz, zmarł w Chabarowsku (Kraj Amurski)

Więcej »
# 684

Jan Korczke

1852 - 1872

z Warszawy, student medycyny, zginął w pojedynku 25 III 1872 Dorpat ...

Więcej »

Semestr 87 - I sem. 1871 r.

# 685

Adolf Borowski

1852 - po 1880

lekarz w gub. kowieńskiej

Więcej »
# 686

Klemens Zan

1851 - 1889

s. Tomasza (Filomaty), adwokat w Wilnie, spiskowiec, zabity przez carską Ochranę. Kazimiera Iłłakowiczówna - poetka, była jego córką ...

Więcej »
# 687

Teodor Kunzmann

1851 - 1921

pastor e.a., superintendent płocki

Więcej »
# 688

Rajnold Laudon

1849 - 1893

nauczyciel ginazjalny w Warszawie

Więcej »

Semestr 88 - II sem. 1871 r.

# 689

Emanuel Marszewski

1849 - ?

s. Józefa, nauczyciel w Rosji (Moskwa, Tuła, Kaługa)

Więcej »
# 690

Wilhelm Michał Mieszkowski

1852 - 1920

s. Gustawa (218), pastor e. r., gen. superintendent wileński ...

Więcej »
# 691

Tadeusz Syrwid

1852 – 1906

prawnik, urzędnik bankowy w Wilnie

Więcej »
# 692

Bolesław Konopnicki

1841 - ?

z Galicji, adwokat w Mińsku

Więcej »
# 693

Mieczysław Korewo

1850 - ok. 1875

brat Brunona (644), adwokat, ziemianin w gub. kowieńskiej ...

Więcej »
# 694

Władysław Piotrowski I

1848 - po 1882

- s. Karola, lekarz w Inflantach, ziemianin w łomżyńskiem ...

Więcej »
# 695

Franciszek Wierzejski

1843 - ?

- s. Jana, lekarz w Zamościu ?

Więcej »

Semestr 89 - I sem. 1872 r.

urzędnik w Tow. Akc. „Lilpop, Rau i Löwenstein”

Więcej »
# 697

Jerzy Świrski

1853 – 1931

s. Piotra, brat Emanuela (927), lekarz, doc. Uniw. Dorpackiego ...

Więcej »
# 698

Maurycy Spira

1843 - ?

z Kielc, lekarz

Więcej »
# 699

Teodor Gaede

1850 - ?

mieszkał w Lublinie, studiował teologię

Więcej »

Semestr 90 - II sem. 1872 r.

# 700

Leon Szeliski

1852 - 1931

s.Antoniego, ziemianin, założyciel Syndykatu Rolniczego Siedleckiego, radca Tow. Kredytowego Ziemskiego w Warszawie ...

Więcej »
# 701

Stanisław Łuniewski

1849 - ?

dr praw, urzędnik Magistratu w Warszawie

Więcej »
# 702

Konstanty Flatt

1849 - po 1913

s. Jana, lekarz w gub. siedleckiej, kieleckiej, na Podolu ...

Więcej »
# 703

Wiliam (Wilhelm) Hay

1853 - 1901

lekarz, społecznik w Żyrardowie, numizmatyk-amator

Więcej »
# 704

Ksawery Watraszewski

1853-1929

autor słów kilku piosenek konwentowych, lekarz, znany warszawski spirytysta, Prezes Stowarzyszenia Filistrów K! w Warszawie ...

Więcej »
# 705

Bolesław Goławski

1854 - 1907

s. Michała, lekarz w Brześciu Lit., działał w Komitecie Trzeźwości Ludowej ...

Więcej »
# 706

Antoni Hrehorowicz

1853 - 1920

s. Władysława (42), brat Tadeusza (662), Jana (787) i Wiktora (942), ziemianin w gub. wileńskiej, zamordowany przez bolszewików ...

Więcej »
# 707

Ludwik Guranowski

1853 - 1926

s. Bernarda, lekarz - otolaryngolog. Założył „Polski Przegląd Otolaryngologiczny”. Znaczny dorobek naukowy ...

Więcej »

student chemii z Warszawy, studiów nie ukończył

Więcej »
# 709

Stefan Szamota

1852 - ?

z Siedlec, student medycyny

Więcej »
# 710

Ludwik hr. Plater-Zyberk

1853 - 1939

s. Henryka, brat Wiktora (731), ziemianin (Litwa Kowieńska). Jego syn Stefan był Arkonem ...

Więcej »

Semestr 91 - I sem. 1873 r.

# 711

Ludwik Jagniątkowski

1847 - ok. 1930

s. Franciszka, lekarz w Kielcach

Więcej »
# 712

Michał Hejbowicz

1852 - 1883

z Wilna, nauczyciel w Petersburgu

Więcej »
# 713

Hieronim Korpaczewski

1849 - ?

s. Maksymiliana, z Kielc, lekarz w Warszawie, gdzie miał dom ...

Więcej »
# 714

Herman Gustaw Knothe

1850 - 1916

pastor e.a. w Węgrowie i Tomaszowie Maz.

Więcej »
# 715

Józef Bortnowski

1852 - ok. 1880

z Kowna, medycyny nie ukończył

Więcej »
# 716

Kazimierz Zaleski

1847 - 1898

s. Wilhelma, z Podola, dr praw, sędzia, miał majątek w powiecie Uszyckim ...

Więcej »

Semestr 92 - II sem. 1873 r.

# 717

Edmund Paweł Holtz

1855 - 1917

pastor e.a. Łódź, publikował

Więcej »
# 718

Franciszek Guliński

1846 - 1925

s. Stanisława. Przed studiami brał udział w powst. 1863 r. (walczył w oddz. D. Czachowskiego) lekarz, ginekolog w Warszawie ...

Więcej »
# 719

Wilhelm Beym

1847 - ?

s. Ludwika, lekarz w Krakowskiem

Więcej »
# 720

Emil Schultz

1856 - 1874

s. Fryderyka, brat Edmunda (666). Pochodził z Warszawy, zmarł w czasie studiów teologicznych. ...

Więcej »
# 721

Restytut Sumorok

1854 - 1929

s. Tomasza, adwokat, Prezes Sądu Apel. Wilno

Więcej »
# 722

Zdzisław Piasecki

1854 - 1922

s. Władysława, adwokat, ugodowiec - wydawał m. in. „Dziennik Lubelski” (1906 r.) ...

Więcej »
# 723

Bolesław Zmaczyński

1854 - ?

z Wilna, inżynier w Rosji

Więcej »

Semestr 93 - I sem. 1874 r.

# 724

Czesław Pancerzyński

1854 - 1907

s. Waleriana, inż. górniczy, geolog, finansista. Dyrektor kopalni i fabryk na Uralu. Zwolennik współpracy polsko - litewskiej, krzewiciel piśmiennictwa litewskiego ...

Więcej »
# 725

Kazimierz Hołyński

1854 - ?

s. Dymitra, oficer (ros.), ziemianin w gub. kijowskiej

Więcej »
# 726

Ezechiel Pruszanowski

1850 - ?

brat Roberta (771), z gub. mińskiej, studiów prawniczych nie ukończył ...

Więcej »
# 727

Roman Dziewicki

1849 - 1927

s. Romana, lekarz, kpt. 15 płk. uł. (w l. 1918 - 1922)

Więcej »
# 728

Ksawery Ignacy hr. Krasicki

1853 - 1915

s. Marcelego, ziemianin na Wołyniu

Więcej »

Semestr 94 - II sem. 1874 r.

# 729

Antoni Pissarzowski

1854 - 1878

s. Adama, z Łomży, zginął w pojedynku w Warszawie

Więcej »
# 730

Jan Olizar

1856 - 1915

s. Emila, dr praw. Członek Rady Państwa - skutecznie poparł starania Konwentu o rejestrację jako legalnej korporacji w 1907 r. ...

Więcej »
# 731

Wiktor hr. Plater - Zyberk

1855 - 1918

s. Henryka, brat Ludwika (710), dr praw, sędzia pokoju, ziemianin z pow. szawelskiego ...

Więcej »

Semestr 95 - I sem. 1875 r.

# 732

Leon Stortz

1839 - 1914

lekarz, praktykował w Dorpacie, zmarł w Warszawie

Więcej »

zm. w Dorpacie, tuż po uzyskaniu tytułu dr med.

Więcej »
# 734

Jan Korwin Piotrowski

1855 - 1901

s. Wincentego, brat Kazimierza (735), brat Gabrieli Zapolskiej, dr ekon., dziennikarz, literat ...

Więcej »

Semestr 96 - II sem. 1875 r.

# 735

Kazimierz Korwin Piotrowski

1854 -1922

s. Wincentego, brat Jana (735), urzędnik przy gub. estlandzkim, czynnie popierał rusyfikację, co Konwent uznał za „uwłaczające w najwyższym stopniu godności filistra” i pozbawił praw fil. (11 XI 1897 r.), Wydawca „Ziarna”, adwokat w Warszawie. Brat G. Zapolskiej ...

Więcej »
# 736

Jan Jelliński

1857 - ?

brat Aleksandra (737), z Połtawy, student medycyny - nie skończył ...

Więcej »
# 737

Aleksander Jelliński

1854 - ?

brat Jana (736), z Połtawy. Nauczyciel progimnazjum w Homlu ...

Więcej »
# 738

Ignacy Bukowiecki

1840 – po 1901

s. Józefa, nauczyciel w Szkole Realnej Mireckiego w Petersburgu ...

Więcej »
# 739

Aleksander Mikulski

1854- 1923

s. Józefa, ziemianin z gub. grodzieńskiej

Więcej »
# 740

Leonard Tallen-Wilczewski

1857 -1933

s. Franciszka, ziemianin, adwokat w Warszawie, współzałożyciel (1907 r.) Tow. b. Wychowanków Uniw. w Dorpacie ...

Więcej »
# 741

Rudolf Maske

1855 - ?

dr chemii, z gub. warszawskiej

Więcej »
# 742

Stanisław Kożuchowski

1855 - po 1939 ?

s. Józefa, chirurg w Warszawie

Więcej »
# 743

Franciszek Ludwik Neugebauer

1856 - 1914

s. Ludwika (182), lekarz - ginekolog w warszawie. Bardzo aktywny naukowo. ...

Więcej »
# 744

Witold Paszkiewicz

1851 -1888

z gub. kowieńskiej, zmarł w czasie studiów w Montreaux ...

Więcej »
# 745

August Nieniewski

ok. 1854 ? - 1878

s. Cypriana, z kaliskiego. Utonął w Embachu, Dorpat 20 V 1878 ...

Więcej »

Semestr 97 - I sem. 1876 r.

# 746

Józef Kordzikowski

1856 - 1919

s. Józefa, znakomity mówca konwentowy, ziemianin, historyk, poeta ...

Więcej »
# 747

Leonard Dowmont Siesicki

1853 – 1918

-s. Leonarda, ziemianin z gub. wileńskiej

Więcej »
# 748

Józef Morawski

1853 - po 1927

dr ekonomii, ziemianin z pow. płońskiego

Więcej »

Semestr 98 - II sem. 1876 r.

# 749

Karol Rudnicki

1854 - ?

dr zoologii, urzędnik ros. kolei żelaznych w Rydze

Więcej »


Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych Konwentu, oraz konwentowych zbiorów przechowywanych w Instytucie gen. W. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Pozostałe zostały zaczerpnięte z archiwów historycznych Wilna, Tartu i Warszawy. Kilka zdjęć otrzymaliśmy z Archiwum Korporacyjnego w Poznaniu (nr 799, 825, 853, 887, 1325, 1361). Korzystaliśmy również z roczników starej prasy, stron internetowych (zwłaszcza parafii Ewangelicko - Augsb.). Szereg fotografii pochodzi ze zbiorów rodzinnych, prywatnych.... Wszystkim serdecznie dziękujemy.