Album Polonorum

Album polonorumSemestr 33 - I sem. 1844 r.

# 225

Karol Hilkner

1826 - 1887

pastor e.a. w Pilicy

Więcej »
# 226

Ludwik Müller

1825 - 1907

s. Gotfryda, pastor e.a. Superintedent diecezji kaliskiej i piotrkowskiej ...

Więcej »
# 227

Karol Seelig

1823 - 1891

pastor e.a. w Babiaku i Sąpolnie

Więcej »

urzędnik w Grodnie

Więcej »

Semestr 34 - II sem. 1844 r.

# 229

Gustaw Michałowski

1823 - 1847

s. Edmunda, z Wołynia, zmarł jako student – w pojedynku ...

Więcej »
# 230

Edward Huszcza

1824 - 1850

s. Feliksa, brat Józefa (255) i Leona (263), ziemianin ...

Więcej »
# 231

Paweł Gużewski

1826 - 1883

s. Pawła, ziemianin, za powst. 1863 r. pociągnięty do śledztwa ...

Więcej »
# 232

Konstanty Palczewski II

1826 - przed 1889

nauczyciel gimn. Wilno.

Więcej »
# 233

Zbigniew Poziomski

1827 - przed 1889

s. Józefa, „znany z figlów burszowskich”, ziemianin

Więcej »
# 234

Henryk Tochtermann I

1823 - 1905

s. Michała, pastor e.a. w Ossówce

Więcej »
# 235

Juliusz Mikszewicz

1824 -1878

s. Antoniego, brat Władysława (89) i Stanisława (90), prof. ekonomii Uniw. w Kazaniu, dziekan Wydz. Prawa ...

Więcej »
# 236

Adolf Korabiewicz

1822 - 1851

z gub. kowieńskiej, brat Michała (237), zmarł wkrótce po studiach w Petersburgu ...

Więcej »
# 237

Michał Korabiewicz

1823 - 1875

z gub. kowieńskiej, brat Adolfa (236), lekarz w Siedlcach ...

Więcej »
# 238

Romuald Kuncewicz

1825 - 1855

s. Krzysztofa, pastor e.r., nauczyciel gimnazjum w Słucku ...

Więcej »
# 239

Józef Billewicz

1824 - 1886

z gub. kowieńskiej, urzędnik w kancelarii urzędu gubernialnego kurlandzkiego ...

Więcej »
# 240

Hipolit Billewicz

1823 - 1901

s. Franciszka, brat Karola (267), tłumacz, filozof

Więcej »

Semestr 35 - I sem. 1845 r.

# 241

Antoni Kobyliński

1823 - 1880

z sandomierskiego, lekarz, ziemianin w Inflantach

Więcej »
# 242

Cezary Narbutt

1826 - 1880

s. Kazimierza, za powst. 1863 r. zesłany

Więcej »
# 243

Czesław Milanowski

1825 - 1849

s. Józefa, z gub. kowieńskiej, zmarł w czasie studiów ...

Więcej »
# 244

Edward Jürgens

1824 - 1863

- s. Henryka, lider tzw. „millenerów”. Zmarł w celi X Pawilonu Cytadeli ...

Więcej »
# 245

Paweł Wagner

1824 - 1882

s. Karola, nauczyciel gimnazjum w Słucku, następnie w Królestwie ...

Więcej »
# 246

Michał Czygłowski

1824 - 1862

s. Dominika, pastor e.r. w Kiejdanach, nauczyciel gimnazjum w Słucku ...

Więcej »
# 247

Ryszard Wiszniewski

1826 - 1860

s. Jana, brat Jana I (214) i Tadeusza (215), meteorolog w Petersburgu ...

Więcej »
# 248

Ignacy Pilawski

1825 - przed 1889

ziemianin z pow. słuckiego, za powst. 1863 r. zesłany

Więcej »
# 249

Franciszek Czarnocki

1827 - 1859

s. Karola, brat Maurycego (121), Włodzimierza (122), Gustawa (220) i Gracjana (299), ks. katol. ...

Więcej »
# 250

August Hirszowski

1824 - 1892

pastor e.a. w Przedeczu, aktywnie współdziałał z powst. 1863 r. ...

Więcej »
# 251

Konstanty Moczulski

1826 - 1887

s. Aleksandra, pastor e.r., gen. superintendent w Wilnie ...

Więcej »
# 252

Jerzy Mogilnicki

1827 - 1915

s. Piotra, ziemianin z pow. słuckiego, za powst 1863 r., zesłany ...

Więcej »
# 253

Aleksander Bein

1827 - 1896

s. Samuela, plenipotent bankowy w Warszawie, za powst. 1863 r. zesłany ...

Więcej »

Semestr 36 - II sem. 1845 r.

# 254

Józef Julian Biergiel

1819 - 1885

s. Franciszka, pastor e. r. i nauczyciel gimn. w Słucku, bibliofil ...

Więcej »
# 255

Józef Huszcza I

1826 - 1899

s. Feliksa, brat Edwarda (230) i Leona (119), aktywny w powst. 1863 r., ziemianin, pracował w Wil. Banku Ziemskim ...

Więcej »
# 256

Edward Szolc

1826 - przed 1889

s. Jana. W 1849 r. aresztowany na granicy (szedł do powst. węgierskiego), wcielony do wojska ...

Więcej »
# 257

Teodor Ludwig

1825 - 1882

pastor e.a. w Wiskitkach i Łomży

Więcej »
# 258

Ferdynand Haefke

1826 - 1886

pastor e.a m.in. w Kleszczowie, Kaliszu i Kielcach

Więcej »
# 259

Konstanty Gorski

1823 - 1864

s. Leopolda, prof. Szkoły Głównej w Warszawie, zoolog ...

Więcej »
# 260

Władysław Wodyński

1827 - 1862

z gub. witebskiej, pow. rzeżycki, ziemianin

Więcej »

Semestr 37 - I sem. 1846

# 261

Michał Jerzy Weyssenhoff

1828 - 1866

s. Franciszka, ziemianin, maj. Jużynty w pow. wiłkomierskim ...

Więcej »
# 262

Felicjan Pląskowski

1825 - 1858

s. Kajetana, brat Romualda (199), urzędnik, w 1848 r. śledzony za rozmowy „patriotyczne” ...

Więcej »
# 263

Leon Huszcza

1827 - 1860

s. Feliksa, brat Edwarda (230) i Józefa (255), ziemianin ...

Więcej »
# 264

Władysław Konarski

1822 - 1848

s. Andrzeja, z Królestwa, zmarł będąc studentem

Więcej »
# 265

Paweł Monkiewicz

1825 - 1870

ziemianin, za powst. 1863 r. zesłany, zmarł w Wiatce

Więcej »
# 266

Józef Poznański

1821 - 1857

lekarz na Podolu

Więcej »
# 267

Karol Billewicz

1827 - ok. 1908

s. Franciszka, brat Hipolita (240), ziemianin, po 1870 r. na emigracji ...

Więcej »

Semestr 38 - II sem. 1846

# 268

Adolf Strzelecki

1823 - ?

s. Jana, brat Erazma (308), studiów nie skończył, mieszkał w Kijowie ...

Więcej »
# 269

Julian (Juliusz) Mrongowius

1825 - 1883

z Augusta, pastor e.a., superintendent diecezji w Suwałkach ...

Więcej »
# 270

Kazimierz Gorski

1827 – 2 listopada 1868

s. Aleksandra, ziemianin na Żmudzi

Więcej »
# 271

Eugeniusz Rozenberg

1827 - 1876

pastor e.a. w Przasnyszu i Gostyninie

Więcej »
# 272

Julian Schultz (Szulc)

1820 - 1856

s. Ignacego, chirurg w Radomiu – znakomity i nowatorski operator ...

Więcej »
# 273

Henryk Węcławowicz

1828 - po 1885

s. Onufrego, brat Onufrego (287),ziemianin

Więcej »

Semestr 39 - I sem. 1847 r.

# 274

Hieronim Kieniewicz

1830 - 1911

s. Hieronima, ziemianin, marszałek szlachty pow. mozyrskiego ...

Więcej »
# 275

Ludwik Teichmann-Stawiarski

1823 - 1895

s. Jakuba, anatom, prof. i rektor U. J., v-prezes AU

Więcej »
# 276

Henryk Krzywicki

1824 - po 1882

z Królestwa, lekarz, za powst. 1863 r. zesłany

Więcej »
# 277

Antoni Sankiewicz

1825 - 1863

s. Tomasza, brat Michała (339), lekarz, zginął w powst. 1863 r. ...

Więcej »
# 278

Kazimierz Lewandowski

1829 - 1848

s. Feliksa, z guberni mińskiej, zmarł jako student – w pojedynku ...

Więcej »
# 279

Henryk Rossman I

1825 - 1884

s. Franciszka, urzędnik administracji Królestwa

Więcej »
# 280

Teofil Welke

1828 - ?

s. Jakuba, urzędnik na Kaukazie

Więcej »
# 281

Józef Rusteyko

1828 - 1907

s. Franciszka, w 1848 r. zbiegł do powst. węgierskiego, działacz emigracyjny ...

Więcej »
# 282

Teodor Lipkau

1823 – 1903

s. Beniamina, lekarz, zm. w Paryżu

Więcej »
# 283

Mieczysław Dowmont-Siesicki

1829 - 1899

s. Antoniego, ziemianin, za powst. 1863 r. zesłany

Więcej »
# 284

Witold Talko-Hryncewicz

1826 - przed 1889

s. Józefa, ziemianin, za powst. 1863 r. zesłany

Więcej »
# 285

Aleksander Szulc

1828 -1866

pastor e.a. w Wiżajnach i Wierzbołowie

Więcej »
# 286

Stanisław Uzłowski

1830 - po 1906

s. Franciszka, brat Marka (334), lekarz m. in. w Kiszyniowie ...

Więcej »
# 287

Onufry Węcławowicz

1830 - 1883

s. Onufrego, brat Henryka (273) ziemianin, za powst. 1863 r. zesłany ...

Więcej »

Semestr 40 - II sem. 1847 r.

# 288

Emil Dybowski

1829 – ok. 1915

s. Leopolda, za powst. 1863 r. zesłany, autor wspomnień ...

Więcej »
# 289

Leopold Duński

1828 - 1856

s. Józefata, z Warszawy, lekarz w Rosji

Więcej »
# 290

Józef Kosakowski

1826 - przed 1889

ziemianin, za powst. 1863 r., zesłany

Więcej »
# 291

Andrzej Wolf

1830 - 1903

s. Karola, wybitny prawnik, adwokat. Za powst. 1863 r. zesłany ...

Więcej »
# 292

Franciszek Barcz (Bartsch)

1825 - 1859

pastor e.a. w Wieluniu

Więcej »
# 293

Karol Teichmann Stawiarski

1826 - 1890

s. Ludwika Fryderyka, pastor e.a., superintendent kaliski ...

Więcej »
# 294

Jakub Gassman

1825 - 1862

pastor e.a. w Władysławowie i Nowosolnej

Więcej »
# 295

Julian Kurtz

1828 - 1873

s. Karola, ziemianin, za powst. 1863 r. zesłany

Więcej »
# 296

Adam Wańkowicz

1827 – 1895

s. Walentego, ziemianin, za powst. 1863 r. zesłany, powrócił w 1871 r. ...

Więcej »
# 297

Ignacy Zenowicz

1825 - ?

s. Jana, brat Zenona [304], ziemianin z Wileńszczyzny

Więcej »

Semestr 41 - I sem. 1848 r.

# 298

Karol Bortkiewicz

1829 – 1903

s. Karola, ziemianin z Kowieńszczyzny

Więcej »
# 299

Gracjan Czarnocki

1829 – 1901

s. Karola, brat Maurycego (121), Włodzimierza (122), Gustawa (220) i Franciszka (249), ziemianin, kierował „Hôtel de l’Europe”, Warszawa ...

Więcej »


Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych Konwentu, oraz konwentowych zbiorów przechowywanych w Instytucie gen. W. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Pozostałe zostały zaczerpnięte z archiwów historycznych Wilna, Tartu i Warszawy. Kilka zdjęć otrzymaliśmy z Archiwum Korporacyjnego w Poznaniu (nr 799, 825, 853, 887, 1325, 1361). Korzystaliśmy również z roczników starej prasy, stron internetowych (zwłaszcza parafii Ewangelicko - Augsb.). Szereg fotografii pochodzi ze zbiorów rodzinnych, prywatnych.... Wszystkim serdecznie dziękujemy.