poniedziałek, 01 marca 2021

Semestr CCCLXII

Strona 1 z 7123...Koniec »

Coetus solenny

27 lutego 2009

Coetus solenny pod wodzą com. oldermana. Do grona fuksów przyjęto nowego fuksa minora – Maćka, studenta I roku administracji na Wydziale Prawa i Administracji UG. Tym samym coetus liczy obecnie 6 fuksów (nie licząc pewnych sfuksowanych comilitonów…). Po wręczeniu nowemu fuksowi bandy i dekla oraz wprowadzeniu go w podstawy nowego, korporanckiego życia, com. olderman wygłosił […]

Uroczystości pogrzebowe ostatniego Filistra K!Polesia Śp. Witolda Wołłejki na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Ś.p. Filister pochodził z rodziny szlachecko-ziemiańskiej z ziemi lidzkiej. Był ostatnim gospodarzem majątku Hołowiczpol. Rotmistrz 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu. Uczestnik wojny obronnej 1939 r. Żołnierz […]

Wzruszająca wizyta w domu Państwa Twardowskich. Ilość wspaniałych wydarzeń dziejących się wokół Konwentu, związanych z reaktywacją – nauczyła nas wierzyć w cuda. Tym razem nasza wiara została poddana prawdziwej próbie. Pretekstem do nawiązania kontaktu był nieżyjący już wileński filister – przyjaciel naszych Gospodarzy – Witold Borowski [1395]. Podczas wizyty rozmowa zeszła na zupełnie nieoczekiwany wątek. […]

Śniadanie filisterskie z udziałem Rodziny Konwentowej – w tym najmłodszych filistrowiczów. Wzruszającym punktem programu było przekazanie przez filistrównę Dorotę Dyakowską córkę i wnuczkę Filistrów Konwentu, daru w imieniu swojej rodziny – nowych szlagierów dla pocztu sztandarowego. Pięknie dziękujemy !

Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Filistrów Konwentu Polonia w Sopocie, zorganizowany przez Trójmiejskie Koło Filistrów K!Polonia. Stawiło się ponad 2/3 filistrów z całej Polski. Popołudnie upłynęło pod znakiem obrad nad sprawami organizacyjnymi odbudowującego się liczebnie filisteriatu. Wieczorem ponad 20 filistrów zawitało na kwaterę Konwentu, aby bawić się radośnie z czynnymi Konwentowiczami do późnych godzin nocnych. Było wesoło, […]

Coetus solenny

6 lutego 2009

Coetus solenny pod wodzą com. oldermana. Do coetusu zostało przyjętych dwóch nowych fuksów – Krystian i Maciej, studenci I roku Wydziału Prawa i Administracji. Olderman zaprezentował referat na temat najważniejszych momentów historii Konwentu Polonia oraz podstaw comment.

Strona 1 z 7123...Koniec »