Album Polonorum

 • Album polonorum  Semestr 85 - I sem. 1870 r.

  # 675

  Edmund Bittner

  1848 - ?

  z Kalisza, studiował teologię

  Więcej »
  # 676

  Brunon Starorypiński

  1850 - 1910

  s. Zygmunta, ziemianin z Podola, aktywny społecznie

  Więcej »
  # 677

  Bolesław Mikosza

  1849 - 1876

  lekarz w Rosji

  Więcej »
  # 678

  Adolf Dymowski

  1847 - 1913

  pastor e.a. w Pułtusku

  Więcej »
  # 679

  Stanisław Głuchowski

  1835 - 1884

  sędzia w Tyflisie (Tbilisi)

  Więcej »

  Semestr 86 - II sem. 1870 r.

  # 680

  Adam Kuncewicz

  1852 - 1911

  s. Marcina, nauczyciel (m.in. w Wilnie)

  Więcej »
  # 681

  Zygmunt Otto Manitius

  1852 - 1911

  s. Karola (216), pastor e.a. w Łodzi

  Więcej »
  # 682

  Rudolf Gundlach

  1850 - 1922

  s. Jana, pastor e.a. Zasłużony dla Łodzi działacz społ. Jego synowie - Zygmunt i Rudolf byli Weletami ...

  Więcej »
  # 683

  Antoni Jakowicki

  1849 - 1884

  s. Ignacego, lekarz, zmarł w Chabarowsku (Kraj Amurski)

  Więcej »
  # 684

  Jan Korczke

  1852 - 1872

  z Warszawy, student medycyny, zginął w pojedynku 25 III 1872 Dorpat ...

  Więcej »

  Semestr 87 - I sem. 1871 r.

  # 685

  Adolf Borowski

  1852 - po 1880

  lekarz w gub. kowieńskiej

  Więcej »
  # 686

  Klemens Zan

  1851 - 1889

  s. Tomasza (Filomaty), adwokat w Wilnie, spiskowiec, zabity przez carską Ochranę. Kazimiera Iłłakowiczówna - poetka, była jego córką ...

  Więcej »
  # 687

  Teodor Kunzmann

  1851 - 1921

  pastor e.a., superintendent płocki

  Więcej »
  # 688

  Rajnold Laudon

  1849 - 1893

  nauczyciel ginazjalny w Warszawie

  Więcej »

  Semestr 88 - II sem. 1871 r.

  # 689

  Emanuel Marszewski

  1849 - ?

  s. Józefa, nauczyciel w Rosji (Moskwa, Tuła, Kaługa)

  Więcej »
  # 690

  Wilhelm Michał Mieszkowski

  1852 - 1920

  s. Gustawa (218), pastor e. r., gen. superintendent wileński ...

  Więcej »
  # 691

  Tadeusz Syrwid

  1852 – 1906

  prawnik, urzędnik bankowy w Wilnie

  Więcej »
  # 692

  Bolesław Konopnicki

  1841 - ?

  z Galicji, adwokat w Mińsku

  Więcej »
  # 693

  Mieczysław Korewo

  1850 - ok. 1875

  brat Brunona (644), adwokat, ziemianin w gub. kowieńskiej ...

  Więcej »
  # 694

  Władysław Piotrowski I

  1848 - po 1882

  - s. Karola, lekarz w Inflantach, ziemianin w łomżyńskiem ...

  Więcej »
  # 695

  Franciszek Wierzejski

  1843 - ?

  - s. Jana, lekarz w Zamościu ?

  Więcej »

  Semestr 89 - I sem. 1872 r.

  urzędnik w Tow. Akc. „Lilpop, Rau i Löwenstein”

  Więcej »
  # 697

  Jerzy Świrski

  1853 – 1931

  s. Piotra, brat Emanuela (927), lekarz, doc. Uniw. Dorpackiego ...

  Więcej »
  # 698

  Maurycy Spira

  1843 - ?

  z Kielc, lekarz

  Więcej »
  # 699

  Teodor Gaede

  1850 - ?

  mieszkał w Lublinie, studiował teologię

  Więcej »

  Semestr 90 - II sem. 1872 r.

  # 700

  Leon Szeliski

  1852 - 1931

  s.Antoniego, ziemianin, założyciel Syndykatu Rolniczego Siedleckiego, radca Tow. Kredytowego Ziemskiego w Warszawie ...

  Więcej »
  # 701

  Stanisław Łuniewski

  1849 - ?

  dr praw, urzędnik Magistratu w Warszawie

  Więcej »
  # 702

  Konstanty Flatt

  1849 - po 1913

  s. Jana, lekarz w gub. siedleckiej, kieleckiej, na Podolu ...

  Więcej »
  # 703

  Wiliam (Wilhelm) Hay

  1853 - 1901

  lekarz, społecznik w Żyrardowie, numizmatyk-amator

  Więcej »
  # 704

  Ksawery Watraszewski

  1853-1929

  autor słów kilku piosenek konwentowych, lekarz, znany warszawski spirytysta, Prezes Stowarzyszenia Filistrów K! w Warszawie ...

  Więcej »
  # 705

  Bolesław Goławski

  1854 - 1907

  s. Michała, lekarz w Brześciu Lit., działał w Komitecie Trzeźwości Ludowej ...

  Więcej »
  # 706

  Antoni Hrehorowicz

  1853 - 1920

  s. Władysława (42), brat Tadeusza (662), Jana (787) i Wiktora (942), ziemianin w gub. wileńskiej, zamordowany przez bolszewików ...

  Więcej »
  # 707

  Ludwik Guranowski

  1853 - 1926

  s. Bernarda, lekarz - otolaryngolog. Założył „Polski Przegląd Otolaryngologiczny”. Znaczny dorobek naukowy ...

  Więcej »

  student chemii z Warszawy, studiów nie ukończył

  Więcej »
  # 709

  Stefan Szamota

  1852 - ?

  z Siedlec, student medycyny

  Więcej »
  # 710

  Ludwik hr. Plater-Zyberk

  1853 - 1939

  s. Henryka, brat Wiktora (731), ziemianin (Litwa Kowieńska). Jego syn Stefan był Arkonem ...

  Więcej »

  Semestr 91 - I sem. 1873 r.

  # 711

  Ludwik Jagniątkowski

  1847 - ok. 1930

  s. Franciszka, lekarz w Kielcach

  Więcej »
  # 712

  Michał Hejbowicz

  1852 - 1883

  z Wilna, nauczyciel w Petersburgu

  Więcej »
  # 713

  Hieronim Korpaczewski

  1849 - ?

  s. Maksymiliana, z Kielc, lekarz w Warszawie, gdzie miał dom ...

  Więcej »
  # 714

  Herman Gustaw Knothe

  1850 - 1916

  pastor e.a. w Węgrowie i Tomaszowie Maz.

  Więcej »
  # 715

  Józef Bortnowski

  1852 - ok. 1880

  z Kowna, medycyny nie ukończył

  Więcej »
  # 716

  Kazimierz Zaleski

  1847 - 1898

  s. Wilhelma, z Podola, dr praw, sędzia, miał majątek w powiecie Uszyckim ...

  Więcej »

  Semestr 92 - II sem. 1873 r.

  # 717

  Edmund Paweł Holtz

  1855 - 1917

  pastor e.a. Łódź, publikował

  Więcej »
  # 718

  Franciszek Guliński

  1846 - 1925

  s. Stanisława. Przed studiami brał udział w powst. 1863 r. (walczył w oddz. D. Czachowskiego) lekarz, ginekolog w Warszawie ...

  Więcej »
  # 719

  Wilhelm Beym

  1847 - ?

  s. Ludwika, lekarz w Krakowskiem

  Więcej »
  # 720

  Emil Schultz

  1856 - 1874

  s. Fryderyka, brat Edmunda (666). Pochodził z Warszawy, zmarł w czasie studiów teologicznych. ...

  Więcej »
  # 721

  Restytut Sumorok

  1854 - 1929

  s. Tomasza, adwokat, Prezes Sądu Apel. Wilno

  Więcej »
  # 722

  Zdzisław Piasecki

  1854 - 1922

  s. Władysława, adwokat, ugodowiec - wydawał m. in. „Dziennik Lubelski” (1906 r.) ...

  Więcej »
  # 723

  Bolesław Zmaczyński

  1854 - ?

  z Wilna, inżynier w Rosji

  Więcej »

  Semestr 93 - I sem. 1874 r.

  # 724

  Czesław Pancerzyński

  1854 - 1907

  s. Waleriana, inż. górniczy, geolog, finansista. Dyrektor kopalni i fabryk na Uralu. Zwolennik współpracy polsko - litewskiej, krzewiciel piśmiennictwa litewskiego ...

  Więcej »
  # 725

  Kazimierz Hołyński

  1854 - ?

  s. Dymitra, oficer (ros.), ziemianin w gub. kijowskiej

  Więcej »
  # 726

  Ezechiel Pruszanowski

  1850 - ?

  brat Roberta (771), z gub. mińskiej, studiów prawniczych nie ukończył ...

  Więcej »
  # 727

  Roman Dziewicki

  1849 - 1927

  s. Romana, lekarz, kpt. 15 płk. uł. (w l. 1918 - 1922)

  Więcej »
  # 728

  Ksawery Ignacy hr. Krasicki

  1853 - 1915

  s. Marcelego, ziemianin na Wołyniu

  Więcej »

  Semestr 94 - II sem. 1874 r.

  # 729

  Antoni Pissarzowski

  1854 - 1878

  s. Adama, z Łomży, zginął w pojedynku w Warszawie

  Więcej »
  # 730

  Jan Olizar

  1856 - 1915

  s. Emila, dr praw. Członek Rady Państwa - skutecznie poparł starania Konwentu o rejestrację jako legalnej korporacji w 1907 r. ...

  Więcej »
  # 731

  Wiktor hr. Plater - Zyberk

  1855 - 1918

  s. Henryka, brat Ludwika (710), dr praw, sędzia pokoju, ziemianin z pow. szawelskiego ...

  Więcej »

  Semestr 95 - I sem. 1875 r.

  # 732

  Leon Stortz

  1839 - 1914

  lekarz, praktykował w Dorpacie, zmarł w Warszawie

  Więcej »

  zm. w Dorpacie, tuż po uzyskaniu tytułu dr med.

  Więcej »
  # 734

  Jan Korwin Piotrowski

  1855 - 1901

  s. Wincentego, brat Kazimierza (735), brat Gabrieli Zapolskiej, dr ekon., dziennikarz, literat ...

  Więcej »

  Semestr 96 - II sem. 1875 r.

  # 735

  Kazimierz Korwin Piotrowski

  1854 -1922

  s. Wincentego, brat Jana (735), urzędnik przy gub. estlandzkim, czynnie popierał rusyfikację, co Konwent uznał za „uwłaczające w najwyższym stopniu godności filistra” i pozbawił praw fil. (11 XI 1897 r.), Wydawca „Ziarna”, adwokat w Warszawie. Brat G. Zapolskiej ...

  Więcej »
  # 736

  Jan Jelliński

  1857 - ?

  brat Aleksandra (737), z Połtawy, student medycyny - nie skończył ...

  Więcej »
  # 737

  Aleksander Jelliński

  1854 - ?

  brat Jana (736), z Połtawy. Nauczyciel progimnazjum w Homlu ...

  Więcej »
  # 738

  Ignacy Bukowiecki

  1840 – po 1901

  s. Józefa, nauczyciel w Szkole Realnej Mireckiego w Petersburgu ...

  Więcej »
  # 739

  Aleksander Mikulski

  1854- 1923

  s. Józefa, ziemianin z gub. grodzieńskiej

  Więcej »
  # 740

  Leonard Tallen-Wilczewski

  1857 -1933

  s. Franciszka, ziemianin, adwokat w Warszawie, współzałożyciel (1907 r.) Tow. b. Wychowanków Uniw. w Dorpacie ...

  Więcej »
  # 741

  Rudolf Maske

  1855 - ?

  dr chemii, z gub. warszawskiej

  Więcej »
  # 742

  Stanisław Kożuchowski

  1855 - po 1939 ?

  s. Józefa, chirurg w Warszawie

  Więcej »
  # 743

  Franciszek Ludwik Neugebauer

  1856 - 1914

  s. Ludwika (182), lekarz - ginekolog w warszawie. Bardzo aktywny naukowo. ...

  Więcej »
  # 744

  Witold Paszkiewicz

  1851 -1888

  z gub. kowieńskiej, zmarł w czasie studiów w Montreaux ...

  Więcej »
  # 745

  August Nieniewski

  ok. 1854 ? - 1878

  s. Cypriana, z kaliskiego. Utonął w Embachu, Dorpat 20 V 1878 ...

  Więcej »

  Semestr 97 - I sem. 1876 r.

  # 746

  Józef Kordzikowski

  1856 - 1919

  s. Józefa, znakomity mówca konwentowy, ziemianin, historyk, poeta ...

  Więcej »
  # 747

  Leonard Dowmont Siesicki

  1853 – 1918

  -s. Leonarda, ziemianin z gub. wileńskiej

  Więcej »
  # 748

  Józef Morawski

  1853 - po 1927

  dr ekonomii, ziemianin z pow. płońskiego

  Więcej »

  Semestr 98 - II sem. 1876 r.

  # 749

  Karol Rudnicki

  1854 - ?

  dr zoologii, urzędnik ros. kolei żelaznych w Rydze

  Więcej »


  Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych Konwentu, oraz konwentowych zbiorów przechowywanych w Instytucie gen. W. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Pozostałe zostały zaczerpnięte z archiwów historycznych Wilna, Tartu i Warszawy. Kilka zdjęć otrzymaliśmy z Archiwum Korporacyjnego w Poznaniu (nr 799, 825, 853, 887, 1325, 1361). Korzystaliśmy również z roczników starej prasy, stron internetowych (zwłaszcza parafii Ewangelicko - Augsb.). Szereg fotografii pochodzi ze zbiorów rodzinnych, prywatnych.... Wszystkim serdecznie dziękujemy.