Album Polonorum

 • Album polonorum  Semestr 33 - I sem. 1844 r.

  # 225

  Karol Hilkner

  1826 - 1887

  pastor e.a. w Pilicy

  Więcej »
  # 226

  Ludwik Müller

  1825 - 1907

  s. Gotfryda, pastor e.a. Superintedent diecezji kaliskiej i piotrkowskiej ...

  Więcej »
  # 227

  Karol Seelig

  1823 - 1891

  pastor e.a. w Babiaku i Sąpolnie

  Więcej »

  urzędnik w Grodnie

  Więcej »

  Semestr 34 - II sem. 1844 r.

  # 229

  Gustaw Michałowski

  1823 - 1847

  s. Edmunda, z Wołynia, zmarł jako student – w pojedynku ...

  Więcej »
  # 230

  Edward Huszcza

  1824 - 1850

  s. Feliksa, brat Józefa (255) i Leona (263), ziemianin ...

  Więcej »
  # 231

  Paweł Gużewski

  1826 - 1883

  s. Pawła, ziemianin, za powst. 1863 r. pociągnięty do śledztwa ...

  Więcej »
  # 232

  Konstanty Palczewski II

  1826 - przed 1889

  nauczyciel gimn. Wilno.

  Więcej »
  # 233

  Zbigniew Poziomski

  1827 - przed 1889

  s. Józefa, „znany z figlów burszowskich”, ziemianin

  Więcej »
  # 234

  Henryk Tochtermann I

  1823 - 1905

  s. Michała, pastor e.a. w Ossówce

  Więcej »
  # 235

  Juliusz Mikszewicz

  1824 -1878

  s. Antoniego, brat Władysława (89) i Stanisława (90), prof. ekonomii Uniw. w Kazaniu, dziekan Wydz. Prawa ...

  Więcej »
  # 236

  Adolf Korabiewicz

  1822 - 1851

  z gub. kowieńskiej, brat Michała (237), zmarł wkrótce po studiach w Petersburgu ...

  Więcej »
  # 237

  Michał Korabiewicz

  1823 - 1875

  z gub. kowieńskiej, brat Adolfa (236), lekarz w Siedlcach ...

  Więcej »
  # 238

  Romuald Kuncewicz

  1825 - 1855

  s. Krzysztofa, pastor e.r., nauczyciel gimnazjum w Słucku ...

  Więcej »
  # 239

  Józef Billewicz

  1824 - 1886

  z gub. kowieńskiej, urzędnik w kancelarii urzędu gubernialnego kurlandzkiego ...

  Więcej »
  # 240

  Hipolit Billewicz

  1823 - 1901

  s. Franciszka, brat Karola (267), tłumacz, filozof

  Więcej »

  Semestr 35 - I sem. 1845 r.

  # 241

  Antoni Kobyliński

  1823 - 1880

  z sandomierskiego, lekarz, ziemianin w Inflantach

  Więcej »
  # 242

  Cezary Narbutt

  1826 - 1880

  s. Kazimierza, za powst. 1863 r. zesłany

  Więcej »
  # 243

  Czesław Milanowski

  1825 - 1849

  s. Józefa, z gub. kowieńskiej, zmarł w czasie studiów ...

  Więcej »
  # 244

  Edward Jürgens

  1824 - 1863

  - s. Henryka, lider tzw. „millenerów”. Zmarł w celi X Pawilonu Cytadeli ...

  Więcej »
  # 245

  Paweł Wagner

  1824 - 1882

  s. Karola, nauczyciel gimnazjum w Słucku, następnie w Królestwie ...

  Więcej »
  # 246

  Michał Czygłowski

  1824 - 1862

  s. Dominika, pastor e.r. w Kiejdanach, nauczyciel gimnazjum w Słucku ...

  Więcej »
  # 247

  Ryszard Wiszniewski

  1826 - 1860

  s. Jana, brat Jana I (214) i Tadeusza (215), meteorolog w Petersburgu ...

  Więcej »
  # 248

  Ignacy Pilawski

  1825 - przed 1889

  ziemianin z pow. słuckiego, za powst. 1863 r. zesłany

  Więcej »
  # 249

  Franciszek Czarnocki

  1827 - 1859

  s. Karola, brat Maurycego (121), Włodzimierza (122), Gustawa (220) i Gracjana (299), ks. katol. ...

  Więcej »
  # 250

  August Hirszowski

  1824 - 1892

  pastor e.a. w Przedeczu, aktywnie współdziałał z powst. 1863 r. ...

  Więcej »
  # 251

  Konstanty Moczulski

  1826 - 1887

  s. Aleksandra, pastor e.r., gen. superintendent w Wilnie ...

  Więcej »
  # 252

  Jerzy Mogilnicki

  1827 - 1915

  s. Piotra, ziemianin z pow. słuckiego, za powst 1863 r., zesłany ...

  Więcej »
  # 253

  Aleksander Bein

  1827 - 1896

  s. Samuela, plenipotent bankowy w Warszawie, za powst. 1863 r. zesłany ...

  Więcej »

  Semestr 36 - II sem. 1845 r.

  # 254

  Józef Julian Biergiel

  1819 - 1885

  s. Franciszka, pastor e. r. i nauczyciel gimn. w Słucku, bibliofil ...

  Więcej »
  # 255

  Józef Huszcza I

  1826 - 1899

  s. Feliksa, brat Edwarda (230) i Leona (119), aktywny w powst. 1863 r., ziemianin, pracował w Wil. Banku Ziemskim ...

  Więcej »
  # 256

  Edward Szolc

  1826 - przed 1889

  s. Jana. W 1849 r. aresztowany na granicy (szedł do powst. węgierskiego), wcielony do wojska ...

  Więcej »
  # 257

  Teodor Ludwig

  1825 - 1882

  pastor e.a. w Wiskitkach i Łomży

  Więcej »
  # 258

  Ferdynand Haefke

  1826 - 1886

  pastor e.a m.in. w Kleszczowie, Kaliszu i Kielcach

  Więcej »
  # 259

  Konstanty Gorski

  1823 - 1864

  s. Leopolda, prof. Szkoły Głównej w Warszawie, zoolog ...

  Więcej »
  # 260

  Władysław Wodyński

  1827 - 1862

  z gub. witebskiej, pow. rzeżycki, ziemianin

  Więcej »

  Semestr 37 - I sem. 1846

  # 261

  Michał Jerzy Weyssenhoff

  1828 - 1866

  s. Franciszka, ziemianin, maj. Jużynty w pow. wiłkomierskim ...

  Więcej »
  # 262

  Felicjan Pląskowski

  1825 - 1858

  s. Kajetana, brat Romualda (199), urzędnik, w 1848 r. śledzony za rozmowy „patriotyczne” ...

  Więcej »
  # 263

  Leon Huszcza

  1827 - 1860

  s. Feliksa, brat Edwarda (230) i Józefa (255), ziemianin ...

  Więcej »
  # 264

  Władysław Konarski

  1822 - 1848

  s. Andrzeja, z Królestwa, zmarł będąc studentem

  Więcej »
  # 265

  Paweł Monkiewicz

  1825 - 1870

  ziemianin, za powst. 1863 r. zesłany, zmarł w Wiatce

  Więcej »
  # 266

  Józef Poznański

  1821 - 1857

  lekarz na Podolu

  Więcej »
  # 267

  Karol Billewicz

  1827 - ok. 1908

  s. Franciszka, brat Hipolita (240), ziemianin, po 1870 r. na emigracji ...

  Więcej »

  Semestr 38 - II sem. 1846

  # 268

  Adolf Strzelecki

  1823 - ?

  s. Jana, brat Erazma (308), studiów nie skończył, mieszkał w Kijowie ...

  Więcej »
  # 269

  Julian (Juliusz) Mrongowius

  1825 - 1883

  z Augusta, pastor e.a., superintendent diecezji w Suwałkach ...

  Więcej »
  # 270

  Kazimierz Gorski

  1827 – 2 listopada 1868

  s. Aleksandra, ziemianin na Żmudzi

  Więcej »
  # 271

  Eugeniusz Rozenberg

  1827 - 1876

  pastor e.a. w Przasnyszu i Gostyninie

  Więcej »
  # 272

  Julian Schultz (Szulc)

  1820 - 1856

  s. Ignacego, chirurg w Radomiu – znakomity i nowatorski operator ...

  Więcej »
  # 273

  Henryk Węcławowicz

  1828 - po 1885

  s. Onufrego, brat Onufrego (287),ziemianin

  Więcej »

  Semestr 39 - I sem. 1847 r.

  # 274

  Hieronim Kieniewicz

  1830 - 1911

  s. Hieronima, ziemianin, marszałek szlachty pow. mozyrskiego ...

  Więcej »
  # 275

  Ludwik Teichmann-Stawiarski

  1823 - 1895

  s. Jakuba, anatom, prof. i rektor U. J., v-prezes AU

  Więcej »
  # 276

  Henryk Krzywicki

  1824 - po 1882

  z Królestwa, lekarz, za powst. 1863 r. zesłany

  Więcej »
  # 277

  Antoni Sankiewicz

  1825 - 1863

  s. Tomasza, brat Michała (339), lekarz, zginął w powst. 1863 r. ...

  Więcej »
  # 278

  Kazimierz Lewandowski

  1829 - 1848

  s. Feliksa, z guberni mińskiej, zmarł jako student – w pojedynku ...

  Więcej »
  # 279

  Henryk Rossman I

  1825 - 1884

  s. Franciszka, urzędnik administracji Królestwa

  Więcej »
  # 280

  Teofil Welke

  1828 - ?

  s. Jakuba, urzędnik na Kaukazie

  Więcej »
  # 281

  Józef Rusteyko

  1828 - 1907

  s. Franciszka, w 1848 r. zbiegł do powst. węgierskiego, działacz emigracyjny ...

  Więcej »
  # 282

  Teodor Lipkau

  1823 – 1903

  s. Beniamina, lekarz, zm. w Paryżu

  Więcej »
  # 283

  Mieczysław Dowmont-Siesicki

  1829 - 1899

  s. Antoniego, ziemianin, za powst. 1863 r. zesłany

  Więcej »
  # 284

  Witold Talko-Hryncewicz

  1826 - przed 1889

  s. Józefa, ziemianin, za powst. 1863 r. zesłany

  Więcej »
  # 285

  Aleksander Szulc

  1828 -1866

  pastor e.a. w Wiżajnach i Wierzbołowie

  Więcej »
  # 286

  Stanisław Uzłowski

  1830 - po 1906

  s. Franciszka, brat Marka (334), lekarz m. in. w Kiszyniowie ...

  Więcej »
  # 287

  Onufry Węcławowicz

  1830 - 1883

  s. Onufrego, brat Henryka (273) ziemianin, za powst. 1863 r. zesłany ...

  Więcej »

  Semestr 40 - II sem. 1847 r.

  # 288

  Emil Dybowski

  1829 – ok. 1915

  s. Leopolda, za powst. 1863 r. zesłany, autor wspomnień ...

  Więcej »
  # 289

  Leopold Duński

  1828 - 1856

  s. Józefata, z Warszawy, lekarz w Rosji

  Więcej »
  # 290

  Józef Kosakowski

  1826 - przed 1889

  ziemianin, za powst. 1863 r., zesłany

  Więcej »
  # 291

  Andrzej Wolf

  1830 - 1903

  s. Karola, wybitny prawnik, adwokat. Za powst. 1863 r. zesłany ...

  Więcej »
  # 292

  Franciszek Barcz (Bartsch)

  1825 - 1859

  pastor e.a. w Wieluniu

  Więcej »
  # 293

  Karol Teichmann Stawiarski

  1826 - 1890

  s. Ludwika Fryderyka, pastor e.a., superintendent kaliski ...

  Więcej »
  # 294

  Jakub Gassman

  1825 - 1862

  pastor e.a. w Władysławowie i Nowosolnej

  Więcej »
  # 295

  Julian Kurtz

  1828 - 1873

  s. Karola, ziemianin, za powst. 1863 r. zesłany

  Więcej »
  # 296

  Adam Wańkowicz

  1827 – 1895

  s. Walentego, ziemianin, za powst. 1863 r. zesłany, powrócił w 1871 r. ...

  Więcej »
  # 297

  Ignacy Zenowicz

  1825 - ?

  s. Jana, brat Zenona [304], ziemianin z Wileńszczyzny

  Więcej »

  Semestr 41 - I sem. 1848 r.

  # 298

  Karol Bortkiewicz

  1829 – 1903

  s. Karola, ziemianin z Kowieńszczyzny

  Więcej »
  # 299

  Gracjan Czarnocki

  1829 – 1901

  s. Karola, brat Maurycego (121), Włodzimierza (122), Gustawa (220) i Franciszka (249), ziemianin, kierował „Hôtel de l’Europe”, Warszawa ...

  Więcej »


  Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych Konwentu, oraz konwentowych zbiorów przechowywanych w Instytucie gen. W. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Pozostałe zostały zaczerpnięte z archiwów historycznych Wilna, Tartu i Warszawy. Kilka zdjęć otrzymaliśmy z Archiwum Korporacyjnego w Poznaniu (nr 799, 825, 853, 887, 1325, 1361). Korzystaliśmy również z roczników starej prasy, stron internetowych (zwłaszcza parafii Ewangelicko - Augsb.). Szereg fotografii pochodzi ze zbiorów rodzinnych, prywatnych.... Wszystkim serdecznie dziękujemy.