Album Polonorum

Album polonorumSemestr 111 - I sem. 1883 r.

# 901

Edward Orłowski

1861 -1940

s. Franciszka, lekarz z Warszawy, publikował

Więcej »
# 902

Paweł Lewoniewski

1863 – 1914

s. Kajetana, z gub. kowieńskiej, maj. Ruczany, pow. poniewieski, lekarz na Syberii (Omsk) ...

Więcej »

Semestr 112 - II sem. 1883 r.

# 903

Kazimierz Kociełł

1862 - 1909

s. Adama, z Wilna, studiów medycznych nie ukończył, administrator majątków Władysława Druckiego-Lubeckiego (970) ...

Więcej »
# 904

Adam Wierciński

1864 - 1902

z pow. wiłkomierskiego, lekarz w gub. kowieńskiej i kurskiej ...

Więcej »
# 905

Maksymilian Flaum

1864 - 1933

s. Stanisława, chemik, lekarz w Warszawie, przyrodnik. Płodny popularyzator wiedzy o chemii i medycynie ...

Więcej »
# 906

Roman Nowak-Nowacki

1859 - ?

z Piotrkowa, lekarz?

Więcej »
# 907

Władysław Epstein

1864 - 1926

s. Jakuba, kierował konwentową strażą pożarną („Polonia Spritze”): \"bardzo dzielny w tym rzemiośle i czupurnie się trzymający\". Lekarz w Boćkach, Lipnie, Białej Podlaskiej (tu założył Straż Pożarną, której był naczelnikiem) i Kutnie. Zmarł w Warszawie. Pochowany na Powązkach. ...

Więcej »
# 908

Henryk Stern

1864 - ?

z Warszawy, dr chemii

Więcej »
# 909

Stanisław Markowski I

1863 - po 1939

lekarz, zmarł w czasie wojny w Warszawie

Więcej »
# 910

Eliasz Bregman

1865 - 1941

lekarz, znakomity neurolog. Autor: „Diagnostyka chorób nerwowych” (1910), współzałożyciel: „Neurologia Polska”, „Warszawskie Czasopismo Lekarskie”. Zginął w Gettcie Warszawskim ...

Więcej »
# 911

Henryk Tochtermann II

1864 - 1929

s. Henryka I (234), brat Adolfa (937), pastor e.a. w Pilicy i Radomiu ...

Więcej »
# 912

Kazimierz Szefer (Schaefer)

1861 – 1938

s. Adolfa (488), pastor e.r. w Serejach i Sielcu, płk. WP, w czasie wojny 1920 r. kapelan WP, następnie szef kalwińskiego duszpasterstwa wojskowego ...

Więcej »
# 913

Henryk Andrzejewski

1859 - 1917

s. Franciszka, lekarz w Eyragole (gub. kowieńska)

Więcej »
# 914

Edward Rymsza

1863 - 1937

s. Romualda, Brat Adama (848), Wacława (933) i Romana (975), ziemianin z pow. lidzkiego, inżynier ...

Więcej »
# 915

Jan Wiszniewski II

1861 - 1936

s. Jana (214), ziemianin z pow. mozyrskiego, poseł do Dumy (1906), adwokat w Sarnach ...

Więcej »
# 916

Oskar Kleindienst

1862 - 1913

pastor e.a. w Płocku

Więcej »
# 917

Władysław Pieczyski

1864 - przed 1927

matematyk, nauczyciel w Petersburgu

Więcej »
# 918

Antoni Hołówko

1864 - 1926

s. Władysława, lekarz - właściciel lecznicy w Dynaburgu. W 1921 r. kierownik Wydz. Ziem Wsch. w Min. Zdrowia Publicznego ...

Więcej »
# 919

Alojzy Wierzchlejski

1860 - 1938

s. Romana, ziemianin. Przed Dorpatem na Polit. Ryskiej, był wtedy Arkonem W 1887 r. Sekretarz Tow. Handlu i Rektyfikacji Spirytusu w Warszawie ...

Więcej »
# 920

Aleksander Mohl II

1864 - 1913

s. Stanisława, brat Stanisława (997), ks. katol., jezuita. Prof. semin. duch. w Jassach i Krakowie. Był na misji w Afryce. Opracował gramatykę dialektów języka Bantu. Redaktor „Głosów Katolickich” i „W Obronie Prawdy”. Wydał szereg książek i broszur światopoglądowych ...

Więcej »
# 921

Antoni Paszkiewicz II

1863 - ?

ziemianin z gub. mińskiej, maj. Kokorycze w pow. słuckim ...

Więcej »

s. Jana, astronom i urzędnik w Petersburgu

Więcej »

Semestr 113 - I sem. 1884 r.

# 923

Edward Andrzejewski

1860 - ?

- z pow. szawelskiego, prowizor apteczny w Białymstoku, następnie właściciel apteki w Mitawie ...

Więcej »
# 924

Leon Daraszkiewicz

1866 – 1931

s. Ludwika (509), lekarz – psychiatra, zmarł w Winnicy

Więcej »
# 925

Leon bar. Manteuffel-Szoege

1865-1951

s. Ryszarda, brat Stanisława (899), Józefa (1015) i Ignacego (1085), ziemianin, adwokat. Burmistrz Rzeżycy (w 1917 r.). W II RP - naczelnik wydz. prawnego Dyrekcji Budowy Kolei Państwowych, odzn. Polonia Restituta kl. V ...

Więcej »
# 926

Henryk Bloch

1866 – 1938

s. Jana, bankier, dziedzic dóbr Łęczna, „kochał konie, piękne kobiety, podróże, polowania, oraz miał słabość do gier hazardowych" ...

Więcej »
# 927

Emanuel Świrski

1864 – 1931

s. Piotra, brat Jerzego (697), lekarz w Kerczu i na Podolu ...

Więcej »
# 928

Rajmund Lande

1864 - ?

s Michała, z Warszawy, lekarz

Więcej »

Semestr 114 - II sem. 1884 r.

# 929

Gustaw Phull

1865 - po 1932

s. Karola, lekarz w Chmielniku

Więcej »
# 930

Władysław Kalenkiewicz

1864 – 1938

s. Jana, lekarz w Grodnie i Białymstoku

Więcej »
# 931

Franciszek Jawnis

1859 - ?

z gub. kowieńskiej, lekarz

Więcej »
# 932

Wincenty Pruszyński

1862 - 1915

z Podola, filolog klasyczny, nauczyciel w Dorpacie

Więcej »
# 933

Wacław Rymsza

1862 - 1922

s. Romualda, brat Adama (848), Edwarda (914) i Romana (975), lider konwentowej „konserwy”, lekarz w Hurynowszczyźnie (gub. mińska) ...

Więcej »
# 934

Kajetan Kucharski

1862 - 1919

s. Józefa, lekarz w Króśniewicach (pow. kutnowski)

Więcej »
# 935

Władysław Korsak II

1863 - ?

s. Ottona, z Witebszczyzny, medycyny nie ukończył

Więcej »
# 936

Józef Dąbrowski

1863 - 1915

s. Teodora, brat Franciszka (849), lekarz w Kretyndze

Więcej »
# 937

Adolf Tochtermann

1866 - 1950

s. Henryka I (234), brat Henryka II (911), lekarz w Łodzi ...

Więcej »
# 938

Adolf Krempin

1864 - 1940

s. Augusta, pastor e.a. w Kole

Więcej »
# 939

Henryk Wójcicki

1859 - ?

z Kielc, studiował medycynę

Więcej »
# 940

Stanisław Dąbrowski

1861 - przed 1905 ?

z Lublina, lekarz w Łodzi

Więcej »
# 941

Witold Łaźniewski

1865 - 1938

s. Mikołaja, dr chemii i filoz., botanik, ziemianin maj. Musuły pod Grodziskiem, podróżnik ...

Więcej »
# 942

Wiktor Hrehorowicz

1862-1922

s. Władysława (42), brat Tadeusza (662), Antoniego (706) i Jana (787), ziemianin z Mińszczyzny ...

Więcej »

Semestr 115 - I sem. 1885 r.

# 943

Witold Narkiewicz- Jodko II

1864 - 1924

s. Witolda I (486), członek „Proletariatu”, współzałożyciel PPS, red. „Przedświtu”, współpracownik J. Piłsudskiego. W II RP - wicemin. Spraw Zagranicznych, poseł w Konstantynopolu i Rydze ...

Więcej »
# 944

Ryszard Druwe

1865 - ?

z Kowieńszczyzny, pow. poniewieski, majątek Powyrwicie

Więcej »
# 945

Kazimierz Dąbrowski

1862 - 1931

s. Aleksandra, lekarz, od 1925 r. dyr. szpitala Sawicz w Wilnie ...

Więcej »
# 946

Jakub Ksawery hr. Potocki

1863 - 1934

s. Stanisława, ostatni właściciel zamku w Brzeżanach, ziemianin, twórca fundacji do walki z chorobami płuc i rakiem ...

Więcej »
# 947

Marian Regulski

1865 - ?

s. Franciszka, lekarz, zmarł w Tbilisi

Więcej »
# 948

Władysław Waleszyński

1865 - ?

s. Stanisława, przed Dorpatem, na Politechnice Ryskiej – członek Welecji ...

Więcej »
# 949

Emil Aleksander Eichelberger

1865 - 1942

pastor e.a. w Mariampolu

Więcej »
# 950

Stefan Bruellow

1863 - ?

- z Piotrkowa, lekarz

Więcej »

Semestr 116 - II sem. 1885 r.

# 951

Józef Skudowicz

1858 - ?

z Kowna, farmaceuta w Krożach

Więcej »
# 952

Lucjan Zygmunt Niewmierzycki

1864 - 1910

s. Lucjana, lekarz w Kijowie

Więcej »
# 953

Józef Pilitowski

1867 - po 1907

adwokat w Płocku, działacz endecki, za udział w wiecu (1905 r.) i „obrazę majestatu”, skazany na 2 miesiące twierdzy ...

Więcej »
# 954

Władysław Weil

1863 - 1913

s. Hermana, z Ozorkowa, aptekarz w Łodzi

Więcej »
# 955

Oskar Modl

1861 - 1914

s. Alfreda (203), lekarz w Łęczycy

Więcej »
# 956

Władysław Hutorowicz

1860 – po 1916

s. Jana, z Wileńszczyzny, studia medyczne opuścił bez dyplomu ...

Więcej »
# 957

Cezary Czerniewski

1865 -?

s. Stefana, brat Edwarda (759), aptekarz

Więcej »
# 958

Karol Klecki

1866 - 1931

s. Waleriana, brat Waleriana (1007), lekarz, prof., dziekan, U.J., członek PAU - wybitny patolog, opracował podręcznik Patologia ogólna (t. 1 Kr. 1928, t. 2 Kr. 1935 - pośmiertnie) ...

Więcej »
# 959

Tomasz Schneider

1860 - przed 1927

s. Jerzego, lekarz Straży Granicznej, później w Kownie

Więcej »
# 960

Antoni Ksawery Śmiechowski

1867 - 1944

s. Władysława, chirurg. W czasie wojny 1920 r. zgłosił się jako ochotnik - był lekarzem naczelnym i szefem sanit. PCK. Działacz endecki. Zginął w Powstaniu Warszawskim (6 IX) ...

Więcej »
# 961

Waldemar Lembke

1864 -?

z pow. przasnyskiego, lekarz, zmarł na Kaukazie

Więcej »
# 962

Aleksander Gzowski

1865 - 1931

dr chemii, zmarł w Radomiu

Więcej »

Semestr 117 - I sem. 1886 r.

# 963

Zygmunt Karpowicz

1863 - ?

z Mohylewszczyzny, lekarz w pskowskiej guberni

Więcej »
# 964

Feliks Pancerzyński

1862 - 1914

s. Władysława, z Kowieńszczyzny, lekarz, pochowany na cment. w Wiekszniach (13 km od Możejek) ...

Więcej »
# 965

Wiktor Hłasek

1861- po 1902

s. Władysława (313), brat Cezarego (838), Wacława (839) i Stefana (878), ziemianin z Wołynia ...

Więcej »
# 966

Piotr Paweł Jankowski

1862 - 1926

s. Tomasza, z pow. lubartowskiego, lekarz w Hrubieszowie, zmobilizowany w czasie wojny rosyjsko-japońskiej, lekarz szpitala polowego w Krasnojarsku, potem w Kielcach, społecznik ...

Więcej »
# 967

Zygmunt Różański

1861 - po 1928

s. Franciszka, lekarz w Łazach k. Zawiercia

Więcej »
# 968

Włodzimierz Gurowski

1865 - po 1938

s. Cezarego, ziemianin z Wołynia (majątek Zabołotce)

Więcej »
# 969

Feliks Jabłczyński

1865 - 1928

s. Michała, dr chemii, artysta malarz, literat

Więcej »

s. Aleksandra, brat Aleksandra (891), ziemianin. Prezydent Grodna w 1907 r. Pierwszy prezes Tow. Automobilistów Kr. Polskiego. Zginął, zamordowany. Zbrodnia ta była przedmiotem, długiego i głośnego procesu, sprawca nie został ustalony ...

Więcej »

Semestr 118 - II sem. 1886 r.

# 971

Jan Karoli

1867 - 1908

s. Aleksandra, nauczyciel, popularyzator nauki w Warszawie ...

Więcej »
# 972

Paweł Zaorski

1863 - 1894

chemik w hucie cynkowej w Zagórzu k. Sosnowca. W 1892 r. aresztowany (w drukarni konspiracyjnej), osadzony w Cytadeli Warszawskiej. Zmarł wkrótce po wypuszczeniu na wolność ...

Więcej »
# 973

Aleksander Ramm

1865 -1916

s. Aleksandra, ziemianin w Białostockiem

Więcej »
# 974

Marceli Jakubowski

1864 - ok. 1928

s. Seweryna, lekarz na Podolu i w Dęblinie (?)

Więcej »
# 975

Roman Rymsza

1867 - 1919

s. Romualda, brat Adama (848), Edwarda (914) i Wacława (933), ziemianin ...

Więcej »


Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych Konwentu, oraz konwentowych zbiorów przechowywanych w Instytucie gen. W. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Pozostałe zostały zaczerpnięte z archiwów historycznych Wilna, Tartu i Warszawy. Kilka zdjęć otrzymaliśmy z Archiwum Korporacyjnego w Poznaniu (nr 799, 825, 853, 887, 1325, 1361). Korzystaliśmy również z roczników starej prasy, stron internetowych (zwłaszcza parafii Ewangelicko - Augsb.). Szereg fotografii pochodzi ze zbiorów rodzinnych, prywatnych.... Wszystkim serdecznie dziękujemy.