Album Polonorum

 • Album polonorum  Semestr 41 - I sem. 1848 r.

  # 300

  Józef Głowacki

  1829 - 1893

  - s. Bogusława, pastor e.r., generalny superintendent w Wilnie ...

  Więcej »
  # 301

  Witold Orda

  1828 -1895

  s. Wiktora, za powst. 1863 r. więziony

  Więcej »
  # 302

  Witold Kurnatowski

  1827 – 1907

  s. Jana, ziemianin w pow. sieradzkim

  Więcej »
  # 303

  Seweryn Trzciński

  1827 - ?

  s. Wojciecha (?) ziemianin z gub. radomskiej

  Więcej »
  # 304

  Zenon Zenowicz

  1827 - ?

  s. Jana, brat Ignacego [297], ziemianin z Wileńszczyzny ...

  Więcej »
  # 305

  Konrad Brzozowski

  1829 -?

  ziemianin z gub. warszawskiej

  Więcej »
  # 306

  Karol Baniewicz

  1827 - 1849

  z gub. kowieńskiej, zmarł (utonął) w czasie studiów

  Więcej »
  # 307

  Henryk Świda

  1828 - przed 1889

  s. Floriana, ziemianin z pow. borysowskiego

  Więcej »
  # 308

  Erazm Strzelecki

  1824 – 1893

  s. Jana, brat Adolfa (268), lekarz, za powst. 1863 r. zesłany ...

  Więcej »
  # 309

  Józef Benisławski

  1830 – po 1879

  s. Augusta, Gospodarz „Ogółu”, wysoki urzędnik na Kaukazie, wice-gubernator w Baku ...

  Więcej »
  # 310

  Napoleon Wodyński

  1829 - 1853

  z gub. witebskiej, zmarł w czasie studiów

  Więcej »

  Semestr 42 - II sem. 1848 r.

  # 311

  Teodor Bolcewicz

  1830 - 1851

  z gub. moylewskiej, zmarł w czasie studiów medycznych

  Więcej »
  # 312

  Adam Konczewski

  1829 – 1917

  s. Antoniego, nauczyciel gimn. w Nieżynie i Lublinie

  Więcej »
  # 313

  Władysław Hłasek

  1829 - 1883

  s. Augusta, lekarz na Wołyniu

  Więcej »
  # 314

  Józef Lewandowski

  1826 - 1851

  z Wołynia, zmarł w czasie studiów medycznych

  Więcej »
  # 315

  Justyn Frąckiewicz

  1824 – 1906

  s. Kazimierza, lekarz w Jeziorossach

  Więcej »
  # 316

  Bolesław Szokalski

  1831 - 1890

  s. Piotra, lekarz, zm. w Turkiestanie

  Więcej »
  # 317

  Aleksander Gawroński

  1829 - 1850

  s. Aleksandra, z Inflant, zmarł w czasie studiów medycznych ...

  Więcej »
  # 318

  Władysław Laski

  1831 - 1889

  s. Aleksandra, dyr. banku w Petersburgu

  Więcej »
  # 319

  Izydor Szulcman

  1829 - 1849

  s. Samuela, z Warszawy, zginął w Dorpacie w wyniku pojedynku ...

  Więcej »
  # 321

  Julian Nerlich

  1824 – po 1870

  s. Samuela, nauczyciel gimnazjum w Słucku i Woroneżu

  Więcej »
  # 322

  Władysław Ludwik Suchodolski

  1828 - 1872

  ziemianin z Kongresówki

  Więcej »
  # 323

  Celestyn Rymgajłło

  1824 - 1850

  s. Wincentego, z gub. kowieńskiej, zmarł w czasie studiów medycznych ...

  Więcej »
  # 324

  Bolesław Ważyński

  1827 - ?

  s. Antoniego, z Wileńszczyzny, urzędnik przy inflanckim Cameralhoff ...

  Więcej »
  # 325

  Aleksander Hrehorowicz

  1830 - przed 1889

  - s. Karola, brat Władysława (326),ziemianin z pow. słuckiego ...

  Więcej »
  # 326

  Władysław Hrehorowicz II

  1831- przed 1889

  s. Karola, brat Aleksandra (325),ziemianin z pow. słuckiego ...

  Więcej »

  Semestr 43 - I sem. 1849 r.

  # 327

  Rudolf Zirkwitz

  1829 -1895

  s. Fryderyka, pastor e. a. w Włocławku

  Więcej »
  # 328

  Artur Horwatt

  1831 – 1903

  s. Daniela, ziemianin z mińszczyzny, marszałek szlachty ...

  Więcej »
  # 329

  Konstanty Rewieński I

  1830 - 1878

  s. Kazimierza, brat Stanisława (217), ziemianin w gub. mińskiej ...

  Więcej »
  # 330

  Michał Godlewski

  1830 - 1849

  z Królestwa, zmarł (utonął) w czasie studiów

  Więcej »
  # 331

  Włodzimierz Ossoliński

  1830 - ?

  s. Ignacego, urzędnik w Petersburgu

  Więcej »
  # 332

  Karol Kaczkowski

  1827 - 1896

  s. Joachima, spiskowiec w Organizacji 1848 r., lekarz, udział w powst. 1863 r. ...

  Więcej »
  # 333

  Witold Sławiński

  1829 - ?

  s. Wincentego, ziemianin z Mohylewszczyzny

  Więcej »
  # 334

  Marek Uzłowski

  1829 - ?

  s. Franciszka, brat Stanisława (286), ziemianin z Mińszczyzny ...

  Więcej »
  # 335

  Henryk Wołodźko

  1830 - 1888

  s. Juliana, lekarz, za powst. 1863 r. zesłany

  Więcej »
  # 336

  Miłosław Burzyński

  1825 - 1893

  s. Bernarda, lekarz w Brześciu Lit. i Warszawie

  Więcej »
  # 337

  Feliks Głogowski

  1829 - 1910

  s. Jana, lekarz i działacz społeczny w Lublinie

  Więcej »
  # 338

  Adam Paszkiewicz

  1831 - ?

  ziemianin z gub. mińskiej

  Więcej »
  # 339

  Michał Sankiewicz

  1829 - 1860

  s. Tomasza, brat Antoniego (277), zmarł młodo

  Więcej »
  # 340

  Aleksander Jabłonowski

  1829-1913

  s. Piotra, brat Juliana (442), za powst 1863 r. zesłany, historyk, czł. PAU, dr h.c. Uniw. Lwowskiego ...

  Więcej »

  Semestr 44 - II sem. 1849 r.

  # 341

  Kazimierz Lembke

  1828 - 1897

  pastor e.a. w Dąbiu i Władysławowie

  Więcej »
  # 342

  Jan Adam Haberkant

  1829 -1905

  s. Jana, pastor e.a. m. in. w Łomży i Kaliszu, za powst. 1863 r. zesłany ...

  Więcej »
  # 343

  Aleksander Mitarnowski

  1828 -?

  związany z Zw. Młodzieży Litew. (1848), ziemianin z gub. mińskiej ...

  Więcej »
  # 344

  Antoni Paszkiewicz I

  1832 - 1887

  inspektor Gabinetu Fizycznego Uniw. w Dorpacie

  Więcej »
  # 345

  Kazimierz Śniadecki

  1830 - ?

  s. Józefa (wnuk Jędrzeja), ziemianin z gub. wileńskiej ...

  Więcej »
  # 346

  Karol Maciejewski

  1828 - 1911

  prawnik, nauczyciel w Wilnie, uczestnik powst. 1863 r., sędzia i rejent w Warszawie ...

  Więcej »

  Semestr 45 - I sem. 1850 r.

  # 347

  Kazimierz Broel-Plater

  1829 - 1853

  s. Józefa, z gub. witskiej, brat Michała (474), zmarł (utonął) w czasie studiów, autor szopki konwentowej ...

  Więcej »
  # 348

  Stanisław Sylwestrowicz

  1833 - 1910

  s. Jana, ziemianin, zesłany za powst. 1863 r.

  Więcej »
  # 349

  Apolinary Pietkiewicz

  1828 - 1891

  s. Aleksandra, brat Teodora (548), autor pierwszego polskiego podręcznika meteorologii ...

  Więcej »
  # 350

  Wilhelm Winkler

  1830 - 1917

  s. Wilhelma, pastor e.a. w Wieluniu

  Więcej »
  # 351

  Edward Fiedler

  1829 - 1903

  s. Jana, pastor e.a. w Bełchatowie

  Więcej »
  # 352

  Konstanty Young (Jung)

  1829 - 1868

  s. Daniela, pastor e.r. Szwabiszkach

  Więcej »
  # 353

  Adam Słotwiński

  1833 - ok. 1857

  s. Ludwika, ziemianin w gub. mińskiej

  Więcej »
  # 354

  Joachim Chmara

  1830 - 1868

  s. Hilarego, brat Adama (355), ziemianin w gub. mińskiej ...

  Więcej »
  # 355

  Adam Chmara

  1829 - 1889

  s. Hilarego, brat Joachima (354), ziemianin w gub. mińskiej ...

  Więcej »
  # 356

  Feliks Zaleski

  1826 - 1899

  s. Franciszka, lekarz, zesłany za powst. 1863 r.

  Więcej »
  # 357

  Stefan Janowski

  1828 - 1891

  s. Wincentego, brat Stanisława (365),ziemianin, urzędnik Kolei Warszawsko - Petersburskiej ...

  Więcej »
  # 358

  Felicjan Ważyński

  1828 - 1880

  s. Bartłomieja, ziemianin w gub. kowieńskiej, zesłany za powst. 1863 r. ...

  Więcej »
  # 359

  Kazimierz Bogusławski

  1825 - po 1869

  s. Hipolita, brat Wojciecha (360) i Jana (361), ziemianin w gub. grodzieńskiej, zesłany za powst. 1863 r. ...

  Więcej »
  # 360

  Wojciech Bogusławski

  1829 - ?

  s. Hipolita, brat Kazimierza (359) i Jana (361), ziemianin ...

  Więcej »
  # 361

  Jan Bogusławski

  1827 - ?

  s. Hipolita, brat Kazimierza (359) i Wojciecha (360), ziemianin ...

  Więcej »
  # 362

  Adam Rzepecki

  1827 - przed 1889

  nauczyciel gimn. w Słucku

  Więcej »
  # 363

  Konstanty Szwykowski

  1828 - po 1873

  s. Franciszka, lekarz w Oszmianie

  Więcej »
  # 364

  Kazimierz Brynk

  1828 – 1892

  s. Jerzego, z gub. wileńskiej, zesłany za powst. 1863 r. ...

  Więcej »
  # 365

  Stanisław Janowski

  1831 – 1883

  s. Wincentego, brat Stefana (357), urzędnik, więziony za powst. 1863 r. ...

  Więcej »

  Semestr 46 - II sem. 1850 r.

  # 366

  Jan Braun

  1833 - 1899

  s. Ferdynanda, brat Aleksandra (506), lekarz, ginekolog w Lublinie ...

  Więcej »
  # 367

  Jan Januszewski

  1831 - ok. 1870

  ziemianin z gub. kowieńskiej, za powst. 1863 r. zesłany do Archangielska ...

  Więcej »
  # 368

  Konstanty Antoniewicz

  1828 - po 1873

  s. Pawła, lekarz w Jeziorossach, zesłany za powst. 1863 r. ...

  Więcej »
  # 369

  Edward Boerner

  1833 - 1910

  s. Ignacego, pastor e.a. w Zduńskiej Woli, za powst. 1863 r. aresztowany, superintendent kaliski ...

  Więcej »
  # 370

  Władysław Multanowski

  1832 - 1860

  pastor e.a. w Wiżajnach

  Więcej »
  # 371

  Władysław Wernitz (Wernic)

  1832 - 1917

  s. Wilhelma, pastor e.a., superintendent diec. augustowskiej ...

  Więcej »
  # 372

  Leon Zalewski

  1829 - ?

  brat Adama (373), ziemianin w pow. brzeskim

  Więcej »
  # 373

  Adam Zalewski

  1828 - ?

  brat Leona (372), ziemianin w pow. brzeskim

  Więcej »
  # 374

  Jan Olszański

  1831 - ?

  lekarz w Kownie, zesłany za powst 1863 r.

  Więcej »
  # 375

  Julian Mackiewicz

  1829 - ?

  s. Krzysztofa (?), adwokat w Wilnie

  Więcej »


  Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych Konwentu, oraz konwentowych zbiorów przechowywanych w Instytucie gen. W. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Pozostałe zostały zaczerpnięte z archiwów historycznych Wilna, Tartu i Warszawy. Kilka zdjęć otrzymaliśmy z Archiwum Korporacyjnego w Poznaniu (nr 799, 825, 853, 887, 1325, 1361). Korzystaliśmy również z roczników starej prasy, stron internetowych (zwłaszcza parafii Ewangelicko - Augsb.). Szereg fotografii pochodzi ze zbiorów rodzinnych, prywatnych.... Wszystkim serdecznie dziękujemy.