Album Polonorum

Album polonorumSemestr 41 - I sem. 1848 r.

# 300

Józef Głowacki

1829 - 1893

- s. Bogusława, pastor e.r., generalny superintendent w Wilnie ...

Więcej »
# 301

Witold Orda

1828 -1895

s. Wiktora, za powst. 1863 r. więziony

Więcej »
# 302

Witold Kurnatowski

1827 – 1907

s. Jana, ziemianin w pow. sieradzkim

Więcej »
# 303

Seweryn Trzciński

1827 - ?

s. Wojciecha (?) ziemianin z gub. radomskiej

Więcej »
# 304

Zenon Zenowicz

1827 - ?

s. Jana, brat Ignacego [297], ziemianin z Wileńszczyzny ...

Więcej »
# 305

Konrad Brzozowski

1829 -?

ziemianin z gub. warszawskiej

Więcej »
# 306

Karol Baniewicz

1827 - 1849

z gub. kowieńskiej, zmarł (utonął) w czasie studiów

Więcej »
# 307

Henryk Świda

1828 - przed 1889

s. Floriana, ziemianin z pow. borysowskiego

Więcej »
# 308

Erazm Strzelecki

1824 – 1893

s. Jana, brat Adolfa (268), lekarz, za powst. 1863 r. zesłany ...

Więcej »
# 309

Józef Benisławski

1830 – po 1879

s. Augusta, Gospodarz „Ogółu”, wysoki urzędnik na Kaukazie, wice-gubernator w Baku ...

Więcej »
# 310

Napoleon Wodyński

1829 - 1853

z gub. witebskiej, zmarł w czasie studiów

Więcej »

Semestr 42 - II sem. 1848 r.

# 311

Teodor Bolcewicz

1830 - 1851

z gub. moylewskiej, zmarł w czasie studiów medycznych

Więcej »
# 312

Adam Konczewski

1829 – 1917

s. Antoniego, nauczyciel gimn. w Nieżynie i Lublinie

Więcej »
# 313

Władysław Hłasek

1829 - 1883

s. Augusta, lekarz na Wołyniu

Więcej »
# 314

Józef Lewandowski

1826 - 1851

z Wołynia, zmarł w czasie studiów medycznych

Więcej »
# 315

Justyn Frąckiewicz

1824 – 1906

s. Kazimierza, lekarz w Jeziorossach

Więcej »
# 316

Bolesław Szokalski

1831 - 1890

s. Piotra, lekarz, zm. w Turkiestanie

Więcej »
# 317

Aleksander Gawroński

1829 - 1850

s. Aleksandra, z Inflant, zmarł w czasie studiów medycznych ...

Więcej »
# 318

Władysław Laski

1831 - 1889

s. Aleksandra, dyr. banku w Petersburgu

Więcej »
# 319

Izydor Szulcman

1829 - 1849

s. Samuela, z Warszawy, zginął w Dorpacie w wyniku pojedynku ...

Więcej »
# 321

Julian Nerlich

1824 – po 1870

s. Samuela, nauczyciel gimnazjum w Słucku i Woroneżu

Więcej »
# 322

Władysław Ludwik Suchodolski

1828 - 1872

ziemianin z Kongresówki

Więcej »
# 323

Celestyn Rymgajłło

1824 - 1850

s. Wincentego, z gub. kowieńskiej, zmarł w czasie studiów medycznych ...

Więcej »
# 324

Bolesław Ważyński

1827 - ?

s. Antoniego, z Wileńszczyzny, urzędnik przy inflanckim Cameralhoff ...

Więcej »
# 325

Aleksander Hrehorowicz

1830 - przed 1889

- s. Karola, brat Władysława (326),ziemianin z pow. słuckiego ...

Więcej »
# 326

Władysław Hrehorowicz II

1831- przed 1889

s. Karola, brat Aleksandra (325),ziemianin z pow. słuckiego ...

Więcej »

Semestr 43 - I sem. 1849 r.

# 327

Rudolf Zirkwitz

1829 -1895

s. Fryderyka, pastor e. a. w Włocławku

Więcej »
# 328

Artur Horwatt

1831 – 1903

s. Daniela, ziemianin z mińszczyzny, marszałek szlachty ...

Więcej »
# 329

Konstanty Rewieński I

1830 - 1878

s. Kazimierza, brat Stanisława (217), ziemianin w gub. mińskiej ...

Więcej »
# 330

Michał Godlewski

1830 - 1849

z Królestwa, zmarł (utonął) w czasie studiów

Więcej »
# 331

Włodzimierz Ossoliński

1830 - ?

s. Ignacego, urzędnik w Petersburgu

Więcej »
# 332

Karol Kaczkowski

1827 - 1896

s. Joachima, spiskowiec w Organizacji 1848 r., lekarz, udział w powst. 1863 r. ...

Więcej »
# 333

Witold Sławiński

1829 - ?

s. Wincentego, ziemianin z Mohylewszczyzny

Więcej »
# 334

Marek Uzłowski

1829 - ?

s. Franciszka, brat Stanisława (286), ziemianin z Mińszczyzny ...

Więcej »
# 335

Henryk Wołodźko

1830 - 1888

s. Juliana, lekarz, za powst. 1863 r. zesłany

Więcej »
# 336

Miłosław Burzyński

1825 - 1893

s. Bernarda, lekarz w Brześciu Lit. i Warszawie

Więcej »
# 337

Feliks Głogowski

1829 - 1910

s. Jana, lekarz i działacz społeczny w Lublinie

Więcej »
# 338

Adam Paszkiewicz

1831 - ?

ziemianin z gub. mińskiej

Więcej »
# 339

Michał Sankiewicz

1829 - 1860

s. Tomasza, brat Antoniego (277), zmarł młodo

Więcej »
# 340

Aleksander Jabłonowski

1829-1913

s. Piotra, brat Juliana (442), za powst 1863 r. zesłany, historyk, czł. PAU, dr h.c. Uniw. Lwowskiego ...

Więcej »

Semestr 44 - II sem. 1849 r.

# 341

Kazimierz Lembke

1828 - 1897

pastor e.a. w Dąbiu i Władysławowie

Więcej »
# 342

Jan Adam Haberkant

1829 -1905

s. Jana, pastor e.a. m. in. w Łomży i Kaliszu, za powst. 1863 r. zesłany ...

Więcej »
# 343

Aleksander Mitarnowski

1828 -?

związany z Zw. Młodzieży Litew. (1848), ziemianin z gub. mińskiej ...

Więcej »
# 344

Antoni Paszkiewicz I

1832 - 1887

inspektor Gabinetu Fizycznego Uniw. w Dorpacie

Więcej »
# 345

Kazimierz Śniadecki

1830 - ?

s. Józefa (wnuk Jędrzeja), ziemianin z gub. wileńskiej ...

Więcej »
# 346

Karol Maciejewski

1828 - 1911

prawnik, nauczyciel w Wilnie, uczestnik powst. 1863 r., sędzia i rejent w Warszawie ...

Więcej »

Semestr 45 - I sem. 1850 r.

# 347

Kazimierz Broel-Plater

1829 - 1853

s. Józefa, z gub. witskiej, brat Michała (474), zmarł (utonął) w czasie studiów, autor szopki konwentowej ...

Więcej »
# 348

Stanisław Sylwestrowicz

1833 - 1910

s. Jana, ziemianin, zesłany za powst. 1863 r.

Więcej »
# 349

Apolinary Pietkiewicz

1828 - 1891

s. Aleksandra, brat Teodora (548), autor pierwszego polskiego podręcznika meteorologii ...

Więcej »
# 350

Wilhelm Winkler

1830 - 1917

s. Wilhelma, pastor e.a. w Wieluniu

Więcej »
# 351

Edward Fiedler

1829 - 1903

s. Jana, pastor e.a. w Bełchatowie

Więcej »
# 352

Konstanty Young (Jung)

1829 - 1868

s. Daniela, pastor e.r. Szwabiszkach

Więcej »
# 353

Adam Słotwiński

1833 - ok. 1857

s. Ludwika, ziemianin w gub. mińskiej

Więcej »
# 354

Joachim Chmara

1830 - 1868

s. Hilarego, brat Adama (355), ziemianin w gub. mińskiej ...

Więcej »
# 355

Adam Chmara

1829 - 1889

s. Hilarego, brat Joachima (354), ziemianin w gub. mińskiej ...

Więcej »
# 356

Feliks Zaleski

1826 - 1899

s. Franciszka, lekarz, zesłany za powst. 1863 r.

Więcej »
# 357

Stefan Janowski

1828 - 1891

s. Wincentego, brat Stanisława (365),ziemianin, urzędnik Kolei Warszawsko - Petersburskiej ...

Więcej »
# 358

Felicjan Ważyński

1828 - 1880

s. Bartłomieja, ziemianin w gub. kowieńskiej, zesłany za powst. 1863 r. ...

Więcej »
# 359

Kazimierz Bogusławski

1825 - po 1869

s. Hipolita, brat Wojciecha (360) i Jana (361), ziemianin w gub. grodzieńskiej, zesłany za powst. 1863 r. ...

Więcej »
# 360

Wojciech Bogusławski

1829 - ?

s. Hipolita, brat Kazimierza (359) i Jana (361), ziemianin ...

Więcej »
# 361

Jan Bogusławski

1827 - ?

s. Hipolita, brat Kazimierza (359) i Wojciecha (360), ziemianin ...

Więcej »
# 362

Adam Rzepecki

1827 - przed 1889

nauczyciel gimn. w Słucku

Więcej »
# 363

Konstanty Szwykowski

1828 - po 1873

s. Franciszka, lekarz w Oszmianie

Więcej »
# 364

Kazimierz Brynk

1828 – 1892

s. Jerzego, z gub. wileńskiej, zesłany za powst. 1863 r. ...

Więcej »
# 365

Stanisław Janowski

1831 – 1883

s. Wincentego, brat Stefana (357), urzędnik, więziony za powst. 1863 r. ...

Więcej »

Semestr 46 - II sem. 1850 r.

# 366

Jan Braun

1833 - 1899

s. Ferdynanda, brat Aleksandra (506), lekarz, ginekolog w Lublinie ...

Więcej »
# 367

Jan Januszewski

1831 - ok. 1870

ziemianin z gub. kowieńskiej, za powst. 1863 r. zesłany do Archangielska ...

Więcej »
# 368

Konstanty Antoniewicz

1828 - po 1873

s. Pawła, lekarz w Jeziorossach, zesłany za powst. 1863 r. ...

Więcej »
# 369

Edward Boerner

1833 - 1910

s. Ignacego, pastor e.a. w Zduńskiej Woli, za powst. 1863 r. aresztowany, superintendent kaliski ...

Więcej »
# 370

Władysław Multanowski

1832 - 1860

pastor e.a. w Wiżajnach

Więcej »
# 371

Władysław Wernitz (Wernic)

1832 - 1917

s. Wilhelma, pastor e.a., superintendent diec. augustowskiej ...

Więcej »
# 372

Leon Zalewski

1829 - ?

brat Adama (373), ziemianin w pow. brzeskim

Więcej »
# 373

Adam Zalewski

1828 - ?

brat Leona (372), ziemianin w pow. brzeskim

Więcej »
# 374

Jan Olszański

1831 - ?

lekarz w Kownie, zesłany za powst 1863 r.

Więcej »
# 375

Julian Mackiewicz

1829 - ?

s. Krzysztofa (?), adwokat w Wilnie

Więcej »


Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych Konwentu, oraz konwentowych zbiorów przechowywanych w Instytucie gen. W. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Pozostałe zostały zaczerpnięte z archiwów historycznych Wilna, Tartu i Warszawy. Kilka zdjęć otrzymaliśmy z Archiwum Korporacyjnego w Poznaniu (nr 799, 825, 853, 887, 1325, 1361). Korzystaliśmy również z roczników starej prasy, stron internetowych (zwłaszcza parafii Ewangelicko - Augsb.). Szereg fotografii pochodzi ze zbiorów rodzinnych, prywatnych.... Wszystkim serdecznie dziękujemy.