Album Polonorum

 • Album polonorum  Semestr 111 - I sem. 1883 r.

  # 901

  Edward Orłowski

  1861 -1940

  s. Franciszka, lekarz z Warszawy, publikował

  Więcej »
  # 902

  Paweł Lewoniewski

  1863 – 1914

  s. Kajetana, z gub. kowieńskiej, maj. Ruczany, pow. poniewieski, lekarz na Syberii (Omsk) ...

  Więcej »

  Semestr 112 - II sem. 1883 r.

  # 903

  Kazimierz Kociełł

  1862 - 1909

  s. Adama, z Wilna, studiów medycznych nie ukończył, administrator majątków Władysława Druckiego-Lubeckiego (970) ...

  Więcej »
  # 904

  Adam Wierciński

  1864 - 1902

  z pow. wiłkomierskiego, lekarz w gub. kowieńskiej i kurskiej ...

  Więcej »
  # 905

  Maksymilian Flaum

  1864 - 1933

  s. Stanisława, chemik, lekarz w Warszawie, przyrodnik. Płodny popularyzator wiedzy o chemii i medycynie ...

  Więcej »
  # 906

  Roman Nowak-Nowacki

  1859 - ?

  z Piotrkowa, lekarz?

  Więcej »
  # 907

  Władysław Epstein

  1864 - 1926

  s. Jakuba, kierował konwentową strażą pożarną („Polonia Spritze”): \"bardzo dzielny w tym rzemiośle i czupurnie się trzymający\". Lekarz w Boćkach, Lipnie, Białej Podlaskiej (tu założył Straż Pożarną, której był naczelnikiem) i Kutnie. Zmarł w Warszawie. Pochowany na Powązkach. ...

  Więcej »
  # 908

  Henryk Stern

  1864 - ?

  z Warszawy, dr chemii

  Więcej »
  # 909

  Stanisław Markowski I

  1863 - po 1939

  lekarz, zmarł w czasie wojny w Warszawie

  Więcej »
  # 910

  Eliasz Bregman

  1865 - 1941

  lekarz, znakomity neurolog. Autor: „Diagnostyka chorób nerwowych” (1910), współzałożyciel: „Neurologia Polska”, „Warszawskie Czasopismo Lekarskie”. Zginął w Gettcie Warszawskim ...

  Więcej »
  # 911

  Henryk Tochtermann II

  1864 - 1929

  s. Henryka I (234), brat Adolfa (937), pastor e.a. w Pilicy i Radomiu ...

  Więcej »
  # 912

  Kazimierz Szefer (Schaefer)

  1861 – 1938

  s. Adolfa (488), pastor e.r. w Serejach i Sielcu, płk. WP, w czasie wojny 1920 r. kapelan WP, następnie szef kalwińskiego duszpasterstwa wojskowego ...

  Więcej »
  # 913

  Henryk Andrzejewski

  1859 - 1917

  s. Franciszka, lekarz w Eyragole (gub. kowieńska)

  Więcej »
  # 914

  Edward Rymsza

  1863 - 1937

  s. Romualda, Brat Adama (848), Wacława (933) i Romana (975), ziemianin z pow. lidzkiego, inżynier ...

  Więcej »
  # 915

  Jan Wiszniewski II

  1861 - 1936

  s. Jana (214), ziemianin z pow. mozyrskiego, poseł do Dumy (1906), adwokat w Sarnach ...

  Więcej »
  # 916

  Oskar Kleindienst

  1862 - 1913

  pastor e.a. w Płocku

  Więcej »
  # 917

  Władysław Pieczyski

  1864 - przed 1927

  matematyk, nauczyciel w Petersburgu

  Więcej »
  # 918

  Antoni Hołówko

  1864 - 1926

  s. Władysława, lekarz - właściciel lecznicy w Dynaburgu. W 1921 r. kierownik Wydz. Ziem Wsch. w Min. Zdrowia Publicznego ...

  Więcej »
  # 919

  Alojzy Wierzchlejski

  1860 - 1938

  s. Romana, ziemianin. Przed Dorpatem na Polit. Ryskiej, był wtedy Arkonem W 1887 r. Sekretarz Tow. Handlu i Rektyfikacji Spirytusu w Warszawie ...

  Więcej »
  # 920

  Aleksander Mohl II

  1864 - 1913

  s. Stanisława, brat Stanisława (997), ks. katol., jezuita. Prof. semin. duch. w Jassach i Krakowie. Był na misji w Afryce. Opracował gramatykę dialektów języka Bantu. Redaktor „Głosów Katolickich” i „W Obronie Prawdy”. Wydał szereg książek i broszur światopoglądowych ...

  Więcej »
  # 921

  Antoni Paszkiewicz II

  1863 - ?

  ziemianin z gub. mińskiej, maj. Kokorycze w pow. słuckim ...

  Więcej »

  s. Jana, astronom i urzędnik w Petersburgu

  Więcej »

  Semestr 113 - I sem. 1884 r.

  # 923

  Edward Andrzejewski

  1860 - ?

  - z pow. szawelskiego, prowizor apteczny w Białymstoku, następnie właściciel apteki w Mitawie ...

  Więcej »
  # 924

  Leon Daraszkiewicz

  1866 – 1931

  s. Ludwika (509), lekarz – psychiatra, zmarł w Winnicy

  Więcej »
  # 925

  Leon bar. Manteuffel-Szoege

  1865-1951

  s. Ryszarda, brat Stanisława (899), Józefa (1015) i Ignacego (1085), ziemianin, adwokat. Burmistrz Rzeżycy (w 1917 r.). W II RP - naczelnik wydz. prawnego Dyrekcji Budowy Kolei Państwowych, odzn. Polonia Restituta kl. V ...

  Więcej »
  # 926

  Henryk Bloch

  1866 – 1938

  s. Jana, bankier, dziedzic dóbr Łęczna, „kochał konie, piękne kobiety, podróże, polowania, oraz miał słabość do gier hazardowych" ...

  Więcej »
  # 927

  Emanuel Świrski

  1864 – 1931

  s. Piotra, brat Jerzego (697), lekarz w Kerczu i na Podolu ...

  Więcej »
  # 928

  Rajmund Lande

  1864 - ?

  s Michała, z Warszawy, lekarz

  Więcej »

  Semestr 114 - II sem. 1884 r.

  # 929

  Gustaw Phull

  1865 - po 1932

  s. Karola, lekarz w Chmielniku

  Więcej »
  # 930

  Władysław Kalenkiewicz

  1864 – 1938

  s. Jana, lekarz w Grodnie i Białymstoku

  Więcej »
  # 931

  Franciszek Jawnis

  1859 - ?

  z gub. kowieńskiej, lekarz

  Więcej »
  # 932

  Wincenty Pruszyński

  1862 - 1915

  z Podola, filolog klasyczny, nauczyciel w Dorpacie

  Więcej »
  # 933

  Wacław Rymsza

  1862 - 1922

  s. Romualda, brat Adama (848), Edwarda (914) i Romana (975), lider konwentowej „konserwy”, lekarz w Hurynowszczyźnie (gub. mińska) ...

  Więcej »
  # 934

  Kajetan Kucharski

  1862 - 1919

  s. Józefa, lekarz w Króśniewicach (pow. kutnowski)

  Więcej »
  # 935

  Władysław Korsak II

  1863 - ?

  s. Ottona, z Witebszczyzny, medycyny nie ukończył

  Więcej »
  # 936

  Józef Dąbrowski

  1863 - 1915

  s. Teodora, brat Franciszka (849), lekarz w Kretyndze

  Więcej »
  # 937

  Adolf Tochtermann

  1866 - 1950

  s. Henryka I (234), brat Henryka II (911), lekarz w Łodzi ...

  Więcej »
  # 938

  Adolf Krempin

  1864 - 1940

  s. Augusta, pastor e.a. w Kole

  Więcej »
  # 939

  Henryk Wójcicki

  1859 - ?

  z Kielc, studiował medycynę

  Więcej »
  # 940

  Stanisław Dąbrowski

  1861 - przed 1905 ?

  z Lublina, lekarz w Łodzi

  Więcej »
  # 941

  Witold Łaźniewski

  1865 - 1938

  s. Mikołaja, dr chemii i filoz., botanik, ziemianin maj. Musuły pod Grodziskiem, podróżnik ...

  Więcej »
  # 942

  Wiktor Hrehorowicz

  1862-1922

  s. Władysława (42), brat Tadeusza (662), Antoniego (706) i Jana (787), ziemianin z Mińszczyzny ...

  Więcej »

  Semestr 115 - I sem. 1885 r.

  # 943

  Witold Narkiewicz- Jodko II

  1864 - 1924

  s. Witolda I (486), członek „Proletariatu”, współzałożyciel PPS, red. „Przedświtu”, współpracownik J. Piłsudskiego. W II RP - wicemin. Spraw Zagranicznych, poseł w Konstantynopolu i Rydze ...

  Więcej »
  # 944

  Ryszard Druwe

  1865 - ?

  z Kowieńszczyzny, pow. poniewieski, majątek Powyrwicie

  Więcej »
  # 945

  Kazimierz Dąbrowski

  1862 - 1931

  s. Aleksandra, lekarz, od 1925 r. dyr. szpitala Sawicz w Wilnie ...

  Więcej »
  # 946

  Jakub Ksawery hr. Potocki

  1863 - 1934

  s. Stanisława, ostatni właściciel zamku w Brzeżanach, ziemianin, twórca fundacji do walki z chorobami płuc i rakiem ...

  Więcej »
  # 947

  Marian Regulski

  1865 - ?

  s. Franciszka, lekarz, zmarł w Tbilisi

  Więcej »
  # 948

  Władysław Waleszyński

  1865 - ?

  s. Stanisława, przed Dorpatem, na Politechnice Ryskiej – członek Welecji ...

  Więcej »
  # 949

  Emil Aleksander Eichelberger

  1865 - 1942

  pastor e.a. w Mariampolu

  Więcej »
  # 950

  Stefan Bruellow

  1863 - ?

  - z Piotrkowa, lekarz

  Więcej »

  Semestr 116 - II sem. 1885 r.

  # 951

  Józef Skudowicz

  1858 - ?

  z Kowna, farmaceuta w Krożach

  Więcej »
  # 952

  Lucjan Zygmunt Niewmierzycki

  1864 - 1910

  s. Lucjana, lekarz w Kijowie

  Więcej »
  # 953

  Józef Pilitowski

  1867 - po 1907

  adwokat w Płocku, działacz endecki, za udział w wiecu (1905 r.) i „obrazę majestatu”, skazany na 2 miesiące twierdzy ...

  Więcej »
  # 954

  Władysław Weil

  1863 - 1913

  s. Hermana, z Ozorkowa, aptekarz w Łodzi

  Więcej »
  # 955

  Oskar Modl

  1861 - 1914

  s. Alfreda (203), lekarz w Łęczycy

  Więcej »
  # 956

  Władysław Hutorowicz

  1860 – po 1916

  s. Jana, z Wileńszczyzny, studia medyczne opuścił bez dyplomu ...

  Więcej »
  # 957

  Cezary Czerniewski

  1865 -?

  s. Stefana, brat Edwarda (759), aptekarz

  Więcej »
  # 958

  Karol Klecki

  1866 - 1931

  s. Waleriana, brat Waleriana (1007), lekarz, prof., dziekan, U.J., członek PAU - wybitny patolog, opracował podręcznik Patologia ogólna (t. 1 Kr. 1928, t. 2 Kr. 1935 - pośmiertnie) ...

  Więcej »
  # 959

  Tomasz Schneider

  1860 - przed 1927

  s. Jerzego, lekarz Straży Granicznej, później w Kownie

  Więcej »
  # 960

  Antoni Ksawery Śmiechowski

  1867 - 1944

  s. Władysława, chirurg. W czasie wojny 1920 r. zgłosił się jako ochotnik - był lekarzem naczelnym i szefem sanit. PCK. Działacz endecki. Zginął w Powstaniu Warszawskim (6 IX) ...

  Więcej »
  # 961

  Waldemar Lembke

  1864 -?

  z pow. przasnyskiego, lekarz, zmarł na Kaukazie

  Więcej »
  # 962

  Aleksander Gzowski

  1865 - 1931

  dr chemii, zmarł w Radomiu

  Więcej »

  Semestr 117 - I sem. 1886 r.

  # 963

  Zygmunt Karpowicz

  1863 - ?

  z Mohylewszczyzny, lekarz w pskowskiej guberni

  Więcej »
  # 964

  Feliks Pancerzyński

  1862 - 1914

  s. Władysława, z Kowieńszczyzny, lekarz, pochowany na cment. w Wiekszniach (13 km od Możejek) ...

  Więcej »
  # 965

  Wiktor Hłasek

  1861- po 1902

  s. Władysława (313), brat Cezarego (838), Wacława (839) i Stefana (878), ziemianin z Wołynia ...

  Więcej »
  # 966

  Piotr Paweł Jankowski

  1862 - 1926

  s. Tomasza, z pow. lubartowskiego, lekarz w Hrubieszowie, zmobilizowany w czasie wojny rosyjsko-japońskiej, lekarz szpitala polowego w Krasnojarsku, potem w Kielcach, społecznik ...

  Więcej »
  # 967

  Zygmunt Różański

  1861 - po 1928

  s. Franciszka, lekarz w Łazach k. Zawiercia

  Więcej »
  # 968

  Włodzimierz Gurowski

  1865 - po 1938

  s. Cezarego, ziemianin z Wołynia (majątek Zabołotce)

  Więcej »
  # 969

  Feliks Jabłczyński

  1865 - 1928

  s. Michała, dr chemii, artysta malarz, literat

  Więcej »

  s. Aleksandra, brat Aleksandra (891), ziemianin. Prezydent Grodna w 1907 r. Pierwszy prezes Tow. Automobilistów Kr. Polskiego. Zginął, zamordowany. Zbrodnia ta była przedmiotem, długiego i głośnego procesu, sprawca nie został ustalony ...

  Więcej »

  Semestr 118 - II sem. 1886 r.

  # 971

  Jan Karoli

  1867 - 1908

  s. Aleksandra, nauczyciel, popularyzator nauki w Warszawie ...

  Więcej »
  # 972

  Paweł Zaorski

  1863 - 1894

  chemik w hucie cynkowej w Zagórzu k. Sosnowca. W 1892 r. aresztowany (w drukarni konspiracyjnej), osadzony w Cytadeli Warszawskiej. Zmarł wkrótce po wypuszczeniu na wolność ...

  Więcej »
  # 973

  Aleksander Ramm

  1865 -1916

  s. Aleksandra, ziemianin w Białostockiem

  Więcej »
  # 974

  Marceli Jakubowski

  1864 - ok. 1928

  s. Seweryna, lekarz na Podolu i w Dęblinie (?)

  Więcej »
  # 975

  Roman Rymsza

  1867 - 1919

  s. Romualda, brat Adama (848), Edwarda (914) i Wacława (933), ziemianin ...

  Więcej »


  Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych Konwentu, oraz konwentowych zbiorów przechowywanych w Instytucie gen. W. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Pozostałe zostały zaczerpnięte z archiwów historycznych Wilna, Tartu i Warszawy. Kilka zdjęć otrzymaliśmy z Archiwum Korporacyjnego w Poznaniu (nr 799, 825, 853, 887, 1325, 1361). Korzystaliśmy również z roczników starej prasy, stron internetowych (zwłaszcza parafii Ewangelicko - Augsb.). Szereg fotografii pochodzi ze zbiorów rodzinnych, prywatnych.... Wszystkim serdecznie dziękujemy.