Album Polonorum

Album polonorumSemestr 105 - I sem. 1880 r.

# 826

Piotr Cyrtowt

1856 - po 1924

s. Kaspra, lekarz, okulista w Rosieniach i Retowie. „Litwin, który godził swe pochodzenie litewskie z ideałami Polaka” ...

Więcej »
# 827

Józef Lipkowski

1860 - 1931

s. Leonarda, lekarz, wstąpił do zakonu o.o. Palotynów w 1909 r. Zmarł „w opinii świętości”, zostawił pamiętniki ...

Więcej »
# 828

Bernard Hłasko

1858 - 1928

s. Mikołaja, współtwórca Wil. Koła Filistrów (1922), lekarz w Wilnie, społecznik ...

Więcej »
# 829

Aleksander Gajewski

1857 - ?

z Mohylewszczyzny, studiował medycynę

Więcej »
# 830

Kazimierz Szaszkiewicz

1859 - 1940

s. Cezara, brat Józefa (774), Cezarego (775) i Stanisława (853), dr praw, wchodził w skład pierwszego SSH (1881), ziemianin z Wołynia, mieszkał w Warszawie, później w woj. wileńskim ...

Więcej »
# 831

Bernard Polikier

1857 - 1914

z Lublina, lekarz w Warszawie, publikował

Więcej »
# 832

Józef Kazimierz Ziemacki

1856 - 1925

s. Franciszka, lekarz. Pierwszy rektor odrodzonego Uniw. Wileńskiego i jego prof.. Pierwszy wileński Kurator Konwentu. ...

Więcej »
# 833

Benedykt Karp

1857 - 1926

s. Franciszka, brat Maurycego (854), ziemianin z Kowieńszczyzny ...

Więcej »
# 834

Władysław Zieliński

1859 – 1929

s. Gustawa (poeta, zesłaniec), ziemianin z Płockiego (maj. Skępe) ...

Więcej »

Semestr 106 - II sem. 1880 r.

# 835

Alfred Izbicki

1858 - 1912

s. Aleksandra, lekarz zmarł w Odessie

Więcej »
# 836

Karol Marian hr. O’Rourke

1861 - 1946

s. Aleksandra, ziemianin, woj. nowogródzkie, jego kuzyn Edward był biskupem gdańskim i członkiem Arkonii ...

Więcej »
# 837

Władysław Rothert

1863 - 1916

s. Gustawa, wybitny botanik, prof. uniwersytetów w Kazaniu, Charkowie i Odessie, członek PAU ...

Więcej »
# 838

Cezary Hłasek

1858 - po 1913

s. Władysława (313), brat Wacława (839), Stefana (878) i Wiktora (965), lekarz w Żytomierzu ...

Więcej »
# 839

Wacław Hłasek

1859 - 1918

s. Władysława (313), brat Cezarego (838), Stefana (878) i Wiktora (965), lekarz na Wołyniu ...

Więcej »
# 840

Konrad Majewski

1857 - przed 1925

z Radomia, lekarz

Więcej »
# 841

Ignacy Gurbski

1861 - 1933

s. Jana, brat Stanisława (1110), lekarz w Radomsku

Więcej »
# 842

Juliusz Bursche

1862 - 1942

s. Ernesta (491), brat Edmunda (484). Do 1939 r. członek Zarządu SFK!P w Warszawie. Jedna z najwybitniejszych postaci protestantyzmu polskiego. Biskup Kościoła Ew. Augsb. w Polsce. Dr h. c. Uniw. Warsz. Zamordowany przez Niemców w Oranienburgu. ...

Więcej »
# 843

Piotr Koszko (Kossko?)

1857 - ?

z Witebszczyzny, student filologii

Więcej »
# 844

Wojciech Pułaski

1860-1916

s. Mieczysława, z Kaliskiego, przemysłowiec, dyr. „Prodamety” w Petersburgu ...

Więcej »
# 845

Marian Zdziechowski

1861 - 1938

s. Edmunda, krytyk, historyk literatury i kultury, filozof. Prof. U.J., prof. dziekan, rektor USB, dr h. c. Uniwersytetu w Tartu. Członek PAU ...

Więcej »
# 846

Stanisław Biernacki

1859 – 1914

s. Kwiryna, z Kalisza, student medycyny

Więcej »
# 847

Adam Taube

1859 - ?

s. Karola, urzędnik państwowy w Rydze, nauczyciel gimnazjum polskiego w Chinach ...

Więcej »
# 848

Adam Rymsza

1860 - 1923

s. Romualda, brat Edwarda (914), Wacława (933) i Romana (975), współtwórca Wil. Koła Filistrów, lekarz - społecznik w Wilnie ...

Więcej »

Semestr 107 - I sem. 1881 r.

# 849

Franciszek Dąbrowski

1855 - 1913

s. Teodora, brat Józefa (936), lekarz w Duksztach

Więcej »
# 850

Eugeniusz Epstein

1860 - 1946

-s. Leona, brat Stefana (851), od 1889 r. adwokat w Petersburgu ...

Więcej »
# 851

Stefan Epstein

1861 - 1924

- s. Leona, brat Eugeniusza (850), dr ekonomii, urzędnik w Rosyjskim Banku Handlu Zagranicznego w Petersburgu ...

Więcej »
# 852

Stanisław Byszewski

1860 – 1915

s. Adama, z Małopolski, ziemianin

Więcej »
# 853

Stanisław Szaszkiewicz

1861 - 1917

s. Cezara, brat Józefa (774), Cezarego (775) i Kazimierza (830) ziemianin z Wołynia ...

Więcej »
# 854

Maurycy Karp

1858 - 1905

s. Franciszka, brat Benedykta (833), ziemianin z Kowieńszczyzny. Napadnięty przez bandytów w swym majątku na Żmudzi, zmarł wkrótce w wyniku odniesionych ran. ...

Więcej »
# 855

Witold Mroziński

1857 - po 1939

s. Franciszka, brat Kazimierza (856), ziemianin z Płockiego ...

Więcej »
# 856

Kazimierz Mroziński

1859 -1918

s. Franciszka, brat Witolda (855), adwokat w Warszawie

Więcej »
# 857

Kazimierz Ławicki

1861 - 1898

s. Adama, lekarz w Ostrołęce

Więcej »

Semestr 108 - II sem. 1881 r.

# 858

Aleksander Schöeneich

1861 - 1939

s. Edwarda, pastor e.a. superintendent warszawski i lubelski, współzałożyciel Biblioteki Łopacińskich. Obszerny dorobek publikowany ...

Więcej »
# 859

Bronisław Kader

1863 - 1937

s. Andrzeja (502), chirurg, prof. i dziekan U.J.

Więcej »
# 860

Franciszek Czarnecki

1861 - ?

z Płocka, studiował teologię w l. 1881-1883

Więcej »
# 861

Eugeniusz Starczewski

1862 - 1927

s. Leona. Ziemianin, działacz polit., publicysta (Sprawa polska Kr. 1912). Krytyczny wobec R. Dmowskiego. Prezes Tow. Kresów Wschodnich ...

Więcej »
# 862

Ludwik Reniger

1860 - 1941

s. Stefana, lekarz. Aktywny w ZWZ, AK, aresztowany przez bolszewików (miał 81 lat), wywieziony na Syberię, zmarł w obozie. ...

Więcej »
# 863

Bohdan Wydżga

1858-1933

s. Wincentego, ogromnie czynny i zasłużony dla K! Prezes Stow. Fil. K! w Warszawie. Adwokat, konsul RP w Paryżu, literat, poeta - znakomity tłumacz Baudelaire'a i Verlaine'a, historyk K! ...

Więcej »
# 864

Edward Pfabe

1860 - 1919

s. Edwarda, lekarz w Sosnowcu Wolbromiu

Więcej »
# 865

Józef Szukiewicz

1862 – 1910

-s. Benedykta, meteorolog, zmarł w Pułkowie

Więcej »
# 866

Jerzy Chylewski

1862 - ?

z Kaliskiego, radca prawny w Petersburgu i Kiszyniowie ...

Więcej »
# 867

Ksawery Orłowski

1862 - 1926

s. Aleksandra, brat Jana (893) i Mieczysława (982), w konwentowym przedstawieniu „Zemsty” wystąpił w roli Podstoliny. Członek Rady Państwa w Petersburgu (1908 - 1910), poseł RP w Brazylii i Hiszpanii ...

Więcej »

Semestr 109 - I sem. 1882 r.

# 868

Antoni Natanson

1862 - 1933

, s. Henryka, jeden z założycieli i skarbnik Tow. b. Wychowanków Uniw. w Dorpacie. Lekarz - autorytet w dziedzinie ginekologii operacyjnej, działacz społ. ...

Więcej »
# 869

Ferdynand Kownacki

1861 - po 1919 ?

s. Antoniego, lekarz w Kalwarii (gub. kowieńska)

Więcej »
# 870

Stanisław Thugutt

1862 - 1956

s. Stanisława, jeden z najwybitniejszych mineralogów polskich. Członek PAU,, prof. i rektor Uniw. Warsz. Założyciel i red. „Archiwum Mineralogicznego”, dr h. c. Uniw. w Tartu ...

Więcej »
# 871

Wacław Kożuchowski

1861 - ?

s. Zdzisława, z Kaliskiego, studiował prawo w latach 1882-1883 ...

Więcej »
# 872

Gustaw Potworowski

1861 – 1935

s. Piotra, chemik, dyr. cukrowni Uładowka na Wołyniu

Więcej »
# 873

Stanisław Elkner

1854 - ?

s. Aleksandra, brat Mariana (874), aptekarz w Szarogrodzie ...

Więcej »
# 874

Marian Elkner

1859 - po 1914

s. Aleksandra, brat Stanisława (873), lekarz w Kamieńcu Podolskim ...

Więcej »

Semestr 110 - II sem. 1882 r.

# 875

Aleksander Witort

1861 - 1917

s. Adolfa, lekarz w Poniewieżu

Więcej »
# 876

Szymon Epstein

1861 - 1887

z Warszawy zmarł w czasie studiów (medycyna)

Więcej »
# 877

Karol Orzepowski

1860 - 1917

s. Piotra, lekarz w Wilnie, Tallinie i Twerze. Doktor nauk medycznych (na podstawie dysertacji: \"Untersuchungen über die Beschaffenheit der Luft im Auditorium des Anatomicums zu Dorpat\", 1892). Gubernialnym inspektor lekarski i honorowy sędzia pokoju w Twerze. Rzeczywisty Radca Stanu. ...

Więcej »
# 878

Stefan Hłasek-Hłasko

1862-1934

s. Władysława (313), brat Cezarego (838), Wacława (839) i Wiktora (965), dyr. Obserwatorium Geofiz. w Tbilisi. W wolnej RP płk. WP, dyr. Państw. Inst. Meteorologicznego. ...

Więcej »
# 879

Bogumił Skibniewski

1869 - 1911

s. Mścisława, lekarz, ziemianin na Wołyniu

Więcej »
# 880

Władysław Hulanicki

1861 - po 1902

- s. Gracjana, lekarz w Petersburgu

Więcej »
# 881

Rudolf Schmidt

1861 - 1938

s. Ernesta, pastor e.a. w Pabianicach , działacz oświatowy i charytatywny ...

Więcej »
# 882

Jan Gabriel Cumft

1864 - 1929

s. Marcina (472), brat Adama (883) i Konstantego (1029), ppłk lek. WP (1919 - 1920) ...

Więcej »
# 883

Adam Cumft

1860 -1911

s. Marcina (472), brat Jana (882) i Konstantego (1029), pastor e.r. w Birżach ...

Więcej »
# 884

Bolesław Orda

1862 - ?

ziemianin w gub. grodzieńskiej, maj. Nowoszyce, gdzie zmarł, mieszkał też w Warszawie i zagranicą ...

Więcej »
# 885

Czesław Różycki

1862 - ?

z gub. kijowskiej, lekarz w Żytomierzu

Więcej »
# 886

Erazm Rusiecki

1861 - 1887

s. Juliana, student medycyny, ziemianin, maj. Zaborze w gub. mińskiej ...

Więcej »
# 887

Walery Giedgowd

1865 - 1944

s. Antoniego, lekarz, naczelny szpitala zakaźnego w Wilnie ...

Więcej »
# 888

Konstanty Rudomina

1862 - ?

z pow. dziśnieńskiego, lekarz w Wilnie

Więcej »
# 889

Witold Nekanda-Trepka

1861 - 1933

s. Jerzego, ziemianin, dyr. Tow. Ubezpieczeń. „Unja” W-wa ...

Więcej »
# 890

Michał Ordęga

1861 - 1927

- s. Jana, dr praw, ziemianin. Przed Dorpatem studiował na Polit. Ryskiej, był wtedy Arkonem. Prezes Zarządu tow. przemysłowych. Miłośnik koni i konnego sportu ...

Więcej »
# 891

Aleksander ks. Drucki-Lubecki

1861 - 1926

s. Aleksandra, brat Władysława (970), ziemianin z gub. grodzieńskiej ...

Więcej »
# 892

Ludwik Gorski

1861 – 1925

z pow. gostynińskiego, lekarz w Ciechocinku i Warszawie ...

Więcej »
# 893

Jan Orłowski

1863 – 1939

s. Aleksandra, brat Ksawerego (867) i Mieczysława (982), ziemianin z Podola, zmarł w Wiedniu ...

Więcej »

Semestr 111 - I sem. 1883 r.

# 894

Franciszek Szymkiewicz

1861 - ?

s. Ignacego, z gub. kowieńskiej, lekarz

Więcej »
# 895

Michał Ejner

1858 – 1935

lekarz w mieście Abele (Kowieńszczyzna) i w Mitawie

Więcej »
# 896

Wincenty Lutosławski

1863 - 1954

s. Franciszka, przed Dorpatem na Polit. Ryskiej, członek Arkonii (skreślony), filozof, krytyk literacki, doc. Uniw. w Kazaniu, prof. USB, UJ, członek PAU, autor pamiętników ...

Więcej »
# 897

Teodor Zirkwitz

1863 - 1945

s. Rudolfa (327), pastor e.a. w Białymstoku, kapelan WP (1920-27) ...

Więcej »
# 898

Jerzy Taraszkiewicz

1861 - ?

z Kowieńszczyzny, studiów medycznych nie skończył

Więcej »

s. Ryszarda, brat Leona (925), Józefa (1015) i Ignacego (1085), ziemianin z gub. witebskiej (później w Warszawie), pozostawił wspomnienia ...

Więcej »
# 900

Antoni Chrząszczewski

1862 - ?

s. Ignacego, ziemianin Kongresówki, maj. Wierzbinek

Więcej »


Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych Konwentu, oraz konwentowych zbiorów przechowywanych w Instytucie gen. W. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Pozostałe zostały zaczerpnięte z archiwów historycznych Wilna, Tartu i Warszawy. Kilka zdjęć otrzymaliśmy z Archiwum Korporacyjnego w Poznaniu (nr 799, 825, 853, 887, 1325, 1361). Korzystaliśmy również z roczników starej prasy, stron internetowych (zwłaszcza parafii Ewangelicko - Augsb.). Szereg fotografii pochodzi ze zbiorów rodzinnych, prywatnych.... Wszystkim serdecznie dziękujemy.