Album Polonorum

 • Album polonorum  Semestr 105 - I sem. 1880 r.

  # 826

  Piotr Cyrtowt

  1856 - po 1924

  s. Kaspra, lekarz, okulista w Rosieniach i Retowie. „Litwin, który godził swe pochodzenie litewskie z ideałami Polaka” ...

  Więcej »
  # 827

  Józef Lipkowski

  1860 - 1931

  s. Leonarda, lekarz, wstąpił do zakonu o.o. Palotynów w 1909 r. Zmarł „w opinii świętości”, zostawił pamiętniki ...

  Więcej »
  # 828

  Bernard Hłasko

  1858 - 1928

  s. Mikołaja, współtwórca Wil. Koła Filistrów (1922), lekarz w Wilnie, społecznik ...

  Więcej »
  # 829

  Aleksander Gajewski

  1857 - ?

  z Mohylewszczyzny, studiował medycynę

  Więcej »
  # 830

  Kazimierz Szaszkiewicz

  1859 - 1940

  s. Cezara, brat Józefa (774), Cezarego (775) i Stanisława (853), dr praw, wchodził w skład pierwszego SSH (1881), ziemianin z Wołynia, mieszkał w Warszawie, później w woj. wileńskim ...

  Więcej »
  # 831

  Bernard Polikier

  1857 - 1914

  z Lublina, lekarz w Warszawie, publikował

  Więcej »
  # 832

  Józef Kazimierz Ziemacki

  1856 - 1925

  s. Franciszka, lekarz. Pierwszy rektor odrodzonego Uniw. Wileńskiego i jego prof.. Pierwszy wileński Kurator Konwentu. ...

  Więcej »
  # 833

  Benedykt Karp

  1857 - 1926

  s. Franciszka, brat Maurycego (854), ziemianin z Kowieńszczyzny ...

  Więcej »
  # 834

  Władysław Zieliński

  1859 – 1929

  s. Gustawa (poeta, zesłaniec), ziemianin z Płockiego (maj. Skępe) ...

  Więcej »

  Semestr 106 - II sem. 1880 r.

  # 835

  Alfred Izbicki

  1858 - 1912

  s. Aleksandra, lekarz zmarł w Odessie

  Więcej »
  # 836

  Karol Marian hr. O’Rourke

  1861 - 1946

  s. Aleksandra, ziemianin, woj. nowogródzkie, jego kuzyn Edward był biskupem gdańskim i członkiem Arkonii ...

  Więcej »
  # 837

  Władysław Rothert

  1863 - 1916

  s. Gustawa, wybitny botanik, prof. uniwersytetów w Kazaniu, Charkowie i Odessie, członek PAU ...

  Więcej »
  # 838

  Cezary Hłasek

  1858 - po 1913

  s. Władysława (313), brat Wacława (839), Stefana (878) i Wiktora (965), lekarz w Żytomierzu ...

  Więcej »
  # 839

  Wacław Hłasek

  1859 - 1918

  s. Władysława (313), brat Cezarego (838), Stefana (878) i Wiktora (965), lekarz na Wołyniu ...

  Więcej »
  # 840

  Konrad Majewski

  1857 - przed 1925

  z Radomia, lekarz

  Więcej »
  # 841

  Ignacy Gurbski

  1861 - 1933

  s. Jana, brat Stanisława (1110), lekarz w Radomsku

  Więcej »
  # 842

  Juliusz Bursche

  1862 - 1942

  s. Ernesta (491), brat Edmunda (484). Do 1939 r. członek Zarządu SFK!P w Warszawie. Jedna z najwybitniejszych postaci protestantyzmu polskiego. Biskup Kościoła Ew. Augsb. w Polsce. Dr h. c. Uniw. Warsz. Zamordowany przez Niemców w Oranienburgu. ...

  Więcej »
  # 843

  Piotr Koszko (Kossko?)

  1857 - ?

  z Witebszczyzny, student filologii

  Więcej »
  # 844

  Wojciech Pułaski

  1860-1916

  s. Mieczysława, z Kaliskiego, przemysłowiec, dyr. „Prodamety” w Petersburgu ...

  Więcej »
  # 845

  Marian Zdziechowski

  1861 - 1938

  s. Edmunda, krytyk, historyk literatury i kultury, filozof. Prof. U.J., prof. dziekan, rektor USB, dr h. c. Uniwersytetu w Tartu. Członek PAU ...

  Więcej »
  # 846

  Stanisław Biernacki

  1859 – 1914

  s. Kwiryna, z Kalisza, student medycyny

  Więcej »
  # 847

  Adam Taube

  1859 - ?

  s. Karola, urzędnik państwowy w Rydze, nauczyciel gimnazjum polskiego w Chinach ...

  Więcej »
  # 848

  Adam Rymsza

  1860 - 1923

  s. Romualda, brat Edwarda (914), Wacława (933) i Romana (975), współtwórca Wil. Koła Filistrów, lekarz - społecznik w Wilnie ...

  Więcej »

  Semestr 107 - I sem. 1881 r.

  # 849

  Franciszek Dąbrowski

  1855 - 1913

  s. Teodora, brat Józefa (936), lekarz w Duksztach

  Więcej »
  # 850

  Eugeniusz Epstein

  1860 - 1946

  -s. Leona, brat Stefana (851), od 1889 r. adwokat w Petersburgu ...

  Więcej »
  # 851

  Stefan Epstein

  1861 - 1924

  - s. Leona, brat Eugeniusza (850), dr ekonomii, urzędnik w Rosyjskim Banku Handlu Zagranicznego w Petersburgu ...

  Więcej »
  # 852

  Stanisław Byszewski

  1860 – 1915

  s. Adama, z Małopolski, ziemianin

  Więcej »
  # 853

  Stanisław Szaszkiewicz

  1861 - 1917

  s. Cezara, brat Józefa (774), Cezarego (775) i Kazimierza (830) ziemianin z Wołynia ...

  Więcej »
  # 854

  Maurycy Karp

  1858 - 1905

  s. Franciszka, brat Benedykta (833), ziemianin z Kowieńszczyzny. Napadnięty przez bandytów w swym majątku na Żmudzi, zmarł wkrótce w wyniku odniesionych ran. ...

  Więcej »
  # 855

  Witold Mroziński

  1857 - po 1939

  s. Franciszka, brat Kazimierza (856), ziemianin z Płockiego ...

  Więcej »
  # 856

  Kazimierz Mroziński

  1859 -1918

  s. Franciszka, brat Witolda (855), adwokat w Warszawie

  Więcej »
  # 857

  Kazimierz Ławicki

  1861 - 1898

  s. Adama, lekarz w Ostrołęce

  Więcej »

  Semestr 108 - II sem. 1881 r.

  # 858

  Aleksander Schöeneich

  1861 - 1939

  s. Edwarda, pastor e.a. superintendent warszawski i lubelski, współzałożyciel Biblioteki Łopacińskich. Obszerny dorobek publikowany ...

  Więcej »
  # 859

  Bronisław Kader

  1863 - 1937

  s. Andrzeja (502), chirurg, prof. i dziekan U.J.

  Więcej »
  # 860

  Franciszek Czarnecki

  1861 - ?

  z Płocka, studiował teologię w l. 1881-1883

  Więcej »
  # 861

  Eugeniusz Starczewski

  1862 - 1927

  s. Leona. Ziemianin, działacz polit., publicysta (Sprawa polska Kr. 1912). Krytyczny wobec R. Dmowskiego. Prezes Tow. Kresów Wschodnich ...

  Więcej »
  # 862

  Ludwik Reniger

  1860 - 1941

  s. Stefana, lekarz. Aktywny w ZWZ, AK, aresztowany przez bolszewików (miał 81 lat), wywieziony na Syberię, zmarł w obozie. ...

  Więcej »
  # 863

  Bohdan Wydżga

  1858-1933

  s. Wincentego, ogromnie czynny i zasłużony dla K! Prezes Stow. Fil. K! w Warszawie. Adwokat, konsul RP w Paryżu, literat, poeta - znakomity tłumacz Baudelaire'a i Verlaine'a, historyk K! ...

  Więcej »
  # 864

  Edward Pfabe

  1860 - 1919

  s. Edwarda, lekarz w Sosnowcu Wolbromiu

  Więcej »
  # 865

  Józef Szukiewicz

  1862 – 1910

  -s. Benedykta, meteorolog, zmarł w Pułkowie

  Więcej »
  # 866

  Jerzy Chylewski

  1862 - ?

  z Kaliskiego, radca prawny w Petersburgu i Kiszyniowie ...

  Więcej »
  # 867

  Ksawery Orłowski

  1862 - 1926

  s. Aleksandra, brat Jana (893) i Mieczysława (982), w konwentowym przedstawieniu „Zemsty” wystąpił w roli Podstoliny. Członek Rady Państwa w Petersburgu (1908 - 1910), poseł RP w Brazylii i Hiszpanii ...

  Więcej »

  Semestr 109 - I sem. 1882 r.

  # 868

  Antoni Natanson

  1862 - 1933

  , s. Henryka, jeden z założycieli i skarbnik Tow. b. Wychowanków Uniw. w Dorpacie. Lekarz - autorytet w dziedzinie ginekologii operacyjnej, działacz społ. ...

  Więcej »
  # 869

  Ferdynand Kownacki

  1861 - po 1919 ?

  s. Antoniego, lekarz w Kalwarii (gub. kowieńska)

  Więcej »
  # 870

  Stanisław Thugutt

  1862 - 1956

  s. Stanisława, jeden z najwybitniejszych mineralogów polskich. Członek PAU,, prof. i rektor Uniw. Warsz. Założyciel i red. „Archiwum Mineralogicznego”, dr h. c. Uniw. w Tartu ...

  Więcej »
  # 871

  Wacław Kożuchowski

  1861 - ?

  s. Zdzisława, z Kaliskiego, studiował prawo w latach 1882-1883 ...

  Więcej »
  # 872

  Gustaw Potworowski

  1861 – 1935

  s. Piotra, chemik, dyr. cukrowni Uładowka na Wołyniu

  Więcej »
  # 873

  Stanisław Elkner

  1854 - ?

  s. Aleksandra, brat Mariana (874), aptekarz w Szarogrodzie ...

  Więcej »
  # 874

  Marian Elkner

  1859 - po 1914

  s. Aleksandra, brat Stanisława (873), lekarz w Kamieńcu Podolskim ...

  Więcej »

  Semestr 110 - II sem. 1882 r.

  # 875

  Aleksander Witort

  1861 - 1917

  s. Adolfa, lekarz w Poniewieżu

  Więcej »
  # 876

  Szymon Epstein

  1861 - 1887

  z Warszawy zmarł w czasie studiów (medycyna)

  Więcej »
  # 877

  Karol Orzepowski

  1860 - 1917

  s. Piotra, lekarz w Wilnie, Tallinie i Twerze. Doktor nauk medycznych (na podstawie dysertacji: \"Untersuchungen über die Beschaffenheit der Luft im Auditorium des Anatomicums zu Dorpat\", 1892). Gubernialnym inspektor lekarski i honorowy sędzia pokoju w Twerze. Rzeczywisty Radca Stanu. ...

  Więcej »
  # 878

  Stefan Hłasek-Hłasko

  1862-1934

  s. Władysława (313), brat Cezarego (838), Wacława (839) i Wiktora (965), dyr. Obserwatorium Geofiz. w Tbilisi. W wolnej RP płk. WP, dyr. Państw. Inst. Meteorologicznego. ...

  Więcej »
  # 879

  Bogumił Skibniewski

  1869 - 1911

  s. Mścisława, lekarz, ziemianin na Wołyniu

  Więcej »
  # 880

  Władysław Hulanicki

  1861 - po 1902

  - s. Gracjana, lekarz w Petersburgu

  Więcej »
  # 881

  Rudolf Schmidt

  1861 - 1938

  s. Ernesta, pastor e.a. w Pabianicach , działacz oświatowy i charytatywny ...

  Więcej »
  # 882

  Jan Gabriel Cumft

  1864 - 1929

  s. Marcina (472), brat Adama (883) i Konstantego (1029), ppłk lek. WP (1919 - 1920) ...

  Więcej »
  # 883

  Adam Cumft

  1860 -1911

  s. Marcina (472), brat Jana (882) i Konstantego (1029), pastor e.r. w Birżach ...

  Więcej »
  # 884

  Bolesław Orda

  1862 - ?

  ziemianin w gub. grodzieńskiej, maj. Nowoszyce, gdzie zmarł, mieszkał też w Warszawie i zagranicą ...

  Więcej »
  # 885

  Czesław Różycki

  1862 - ?

  z gub. kijowskiej, lekarz w Żytomierzu

  Więcej »
  # 886

  Erazm Rusiecki

  1861 - 1887

  s. Juliana, student medycyny, ziemianin, maj. Zaborze w gub. mińskiej ...

  Więcej »
  # 887

  Walery Giedgowd

  1865 - 1944

  s. Antoniego, lekarz, naczelny szpitala zakaźnego w Wilnie ...

  Więcej »
  # 888

  Konstanty Rudomina

  1862 - ?

  z pow. dziśnieńskiego, lekarz w Wilnie

  Więcej »
  # 889

  Witold Nekanda-Trepka

  1861 - 1933

  s. Jerzego, ziemianin, dyr. Tow. Ubezpieczeń. „Unja” W-wa ...

  Więcej »
  # 890

  Michał Ordęga

  1861 - 1927

  - s. Jana, dr praw, ziemianin. Przed Dorpatem studiował na Polit. Ryskiej, był wtedy Arkonem. Prezes Zarządu tow. przemysłowych. Miłośnik koni i konnego sportu ...

  Więcej »
  # 891

  Aleksander ks. Drucki-Lubecki

  1861 - 1926

  s. Aleksandra, brat Władysława (970), ziemianin z gub. grodzieńskiej ...

  Więcej »
  # 892

  Ludwik Gorski

  1861 – 1925

  z pow. gostynińskiego, lekarz w Ciechocinku i Warszawie ...

  Więcej »
  # 893

  Jan Orłowski

  1863 – 1939

  s. Aleksandra, brat Ksawerego (867) i Mieczysława (982), ziemianin z Podola, zmarł w Wiedniu ...

  Więcej »

  Semestr 111 - I sem. 1883 r.

  # 894

  Franciszek Szymkiewicz

  1861 - ?

  s. Ignacego, z gub. kowieńskiej, lekarz

  Więcej »
  # 895

  Michał Ejner

  1858 – 1935

  lekarz w mieście Abele (Kowieńszczyzna) i w Mitawie

  Więcej »
  # 896

  Wincenty Lutosławski

  1863 - 1954

  s. Franciszka, przed Dorpatem na Polit. Ryskiej, członek Arkonii (skreślony), filozof, krytyk literacki, doc. Uniw. w Kazaniu, prof. USB, UJ, członek PAU, autor pamiętników ...

  Więcej »
  # 897

  Teodor Zirkwitz

  1863 - 1945

  s. Rudolfa (327), pastor e.a. w Białymstoku, kapelan WP (1920-27) ...

  Więcej »
  # 898

  Jerzy Taraszkiewicz

  1861 - ?

  z Kowieńszczyzny, studiów medycznych nie skończył

  Więcej »

  s. Ryszarda, brat Leona (925), Józefa (1015) i Ignacego (1085), ziemianin z gub. witebskiej (później w Warszawie), pozostawił wspomnienia ...

  Więcej »
  # 900

  Antoni Chrząszczewski

  1862 - ?

  s. Ignacego, ziemianin Kongresówki, maj. Wierzbinek

  Więcej »


  Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych Konwentu, oraz konwentowych zbiorów przechowywanych w Instytucie gen. W. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Pozostałe zostały zaczerpnięte z archiwów historycznych Wilna, Tartu i Warszawy. Kilka zdjęć otrzymaliśmy z Archiwum Korporacyjnego w Poznaniu (nr 799, 825, 853, 887, 1325, 1361). Korzystaliśmy również z roczników starej prasy, stron internetowych (zwłaszcza parafii Ewangelicko - Augsb.). Szereg fotografii pochodzi ze zbiorów rodzinnych, prywatnych.... Wszystkim serdecznie dziękujemy.