czwartek, 18 lipca 2019


Semestr 98 – II sem. 1876 r.

# 750

Aleksander Jełowicki

1856 – 1889

s. Eustachego, dr praw, ziemianin z Podola, właściciel wielkiej cukrowni …

Więcej »
# 751

Franciszek Massło

1850 – ?

z Kongresówki, studiował medycynę w latach 1876-79

Więcej »
# 752

Teofil Mellerowicz

1851 – 1895

s. Hilarego, z Kongresówki, studiował medycynę w latach 1876-78 …

Więcej »
# 753

Mikołaj Czapski Hutten

1856 – 1919

s. Mariana, brat Stanisława (668), ziemianin z Wołynia

Więcej »
# 754

Teobald Wróblewski

1853 – ?

lekarz na Litwie

Więcej »
# 755

Władysław Rupniewski

1855 -?

s. Bolesława, dr chemii, ziemianin z Wołynia, badacz starożytności …

Więcej »

Semestr 99 – I sem. 1877 r.

# 756

Antoni ks. Giedroyć

1848 – 1909

s. Edmunda. Geolog – pracował (i publikował) tak na obszarach dawnej Rzeczypospolitej, jak i na Syberii (Kraj Zabajkalski) …

Więcej »
# 757

Adam Rzyszczewski

1857 – ?

s. Aleksandra, ziemianin z Wołynia

Więcej »
# 758

Kazimierz Dziekoński

1857-1913

s. Eustachego, lekarz, ziemianin z gub. suwalskiej

Więcej »
# 759

Edward Czerniewski

1855 – 1898

s. Stefana, brat Cezarego (957) lekarz, współzałożyciel Pol. Tow. Lekarskiego w Chicago (1892) …

Więcej »
# 760

Michał Mongird

1854 – 1919

s. Wincentego, lekarz na Kaukazie, później w Wilnie, ofiarował miastu plac pod budowę teatru. …

Więcej »
# 761

Andrzej hr. Plater-Zyberk

1856 – 1928

s. Stanisława, brat Józafata (800), ziemianin z gub. witebskiej …

Więcej »
# 762

Dawid Ludwik Brühl

1857 – 1923

s. Jakuba, ginekolog, pryw. docent Uniw. w Bernie, lekarz w Wa-wie …

Więcej »
# 763

Kalikst Ziemiański

1855 – 1921

s. Zygmunta, miał aptekę w Kurganie (Syberia), rozstrzelany przez bolszewików …

Więcej »

Semestr 100 – II sem. 1877 r.

# 764

Zygmunt Kiersnowski

1853 -1914

s. Władysława, prawnik, w l. 1907-1914, przewodniczący ryskiej „grupy prowincjonalnej” filistrów K! (był ojcem Kazimierza i dziadkiem Juliana – Weletów) , notariusz w Rydze …

Więcej »
# 765

August Rössler

1859 – ?

z Radomia, studiował prawo, nie skończył

Więcej »
# 766

Michał Pietkiewicz

1856 – 1938

współorganizował przed I wojną światową zjazdy filisterskie w Kijowie, lekarz, akuszer w Kijowie i Warszawie …

Więcej »
# 767

Przemysław Kobierzycki

1859 – przed 1889

s. Jarosława, mieszkał w Kaliszu

Więcej »
# 768

Bohdan Feliński

1855 – 1922

s. Alojzego, adwokat w Łucku, wuj B. Wydżgi (863)

Więcej »
# 769

Brunon Hindemith

1858 – 1897

zapewne s. Aleksandra (500), lekarz w Kaliszu

Więcej »
# 770

Adolf Karol Schroeter

1857 – 1916

s. Ernesta, brat Pawła (772), pastor e. a., wieloletni prefekt w Warszawie, w czasie I wojny wywieziony do Rosji, gdzie zmarł, pozostawił wspomnienia (zaginione) …

Więcej »
# 771

Robert Pruszanowski

1851 – 1885

brat Ezechiela (726), „uwieczniony” w żartobliwym poemacie J. Weyssenhoffa „Pieśń o Robercie i Kotku”, lekarz w gub. mińskiej …

Więcej »
# 772

Paweł Schroeter

1855 – 1935

s. Ernesta, brat Adolfa (770), kompozytor wielu pieśni konwentowych, chirurg w Pabianicach, autor podręcznika: Zarys anatomii topograficznej (W. 1922) …

Więcej »
# 773

Oskar Kobyliński

1856 – 1926

s. Antoniego (241), lekarz, ziemianin w Inflantach, podróżnik …

Więcej »
# 774

Józef Szaszkiewicz

1856 – 1941

s. Cezara, brat Cezarego (775), Kazimierza (830) i Stanisława (853), znakomity mówca konwentowy, w składzie pierwszego SSH (1881), ziemianin na Wołyniu …

Więcej »
# 775

Cezary Szaszkiewicz

1857 – 1911

s. Cezara, brat Józefa (774), Kazimierza (830) i Stanisława (853), ziemianin na Wołyniu …

Więcej »
# 776

Stanisław Skirmuntt

1857 – po 1931

s. Konstantego, brat Kazimierza (794), autor muzyki do farsy J. Weyssenhoffa „Fuks”, ziemianin z pow. pińskiego …

Więcej »
# 777

Karol Drzewiecki

1857 – po 1888

s. Karola, inżynier (budowniczy kolei transkaspijskiej), z Podola …

Więcej »
# 778

Szczęsny Zaleski

1856 – 1920

s. Achillesa, brat Jana (801), ziemianin z Podola, prezes zarządu Towarzystwa Akcyjnego „Żelatyna’ …

Więcej »

Semestr 101 – I sem. 1878 r.

# 780

Stanisław Orlikowski

1857 – 1924

s. Tytusa, znakomity mówca konwentowy, lekarz, ziemianin na Podolu …

Więcej »
# 781

Aleksander Giżycki

1858 – ?

– s. Wacława, brat Kazimierza (804), ziemianin na Podolu …

Więcej »
# 782

Stanisław Girdwoyń

1858 – 1884

s. Teofila, lekarz, zm w Telszach zaraz po studiach

Więcej »
# 783

Leonard Pietkiewicz

1857 – 1932

lekarz w Nowogródku

Więcej »
# 784

Maksymilian Hager

1856 – 1918

s. Ignacego, lekarz w Zabrzu, działacz narodowy na Górnym Śląsku (w 1905 r. stał na czele zwycięskiej kampanii wyborczej W. Korfantego) …

Więcej »
# 785

Alfred Kotowicz

1858 – ?

„uwieczniony” w żartobliwym poemacie J. Weyssenhoffa „Pieśń o Robercie i Kotku”, ziemianin z gub. mińskiej …

Więcej »
# 786

Włodzimierz hr. Grocholski

1857 – 1914

s. Mieczysława, ziemianin, działacz oświatowy i gospodarczy na Ukrainie, założył „Dziennik Kijowski” (1905), poseł do I Dumy (1906), przeciwnik lojalizmu …

Więcej »
# 787

Jan Hrehorowicz

1857 – ?

s. Władysława (42), brat Tadeusza (662), Antoniego (706) i Wiktora (942), adwokat w Mińsku Lit. …

Więcej »

Semestr 102 – II sem. 1878 r.

# 788

Alfred Krusche

1858 – 1919

s. Beniamina, lekarz w Łodzi, działacz społ., członek redakcji „Czasopismo Lekarskie” …

Więcej »
# 789

Józef Wacław Siemiradzki

1858 – 1933

s. Telesfora, paleontolog, geolog, prof., dziekan, rektor Uniw. Lwowskiego, członek PAU …

Więcej »
# 790

Bronisław Ziemiński

1860 – 1915

s. Leonarda, lekarz – oftalmolog w Warszawie, autor podręcznika „Zarys okulistyki” (W. 1909, 2 wyd. 1930. Założyciel i prezes Towarzystwa Okulistycznego …

Więcej »
# 791

Aleksander Zawisza

1858 – 1910

s. Jana, autor Statutu Konwentu, członek pierwszego S!S!H! (1881) lekarz na Syberii, gdzie zmarl …

Więcej »
# 792

Stanisław Narbutt

1853 – 1926

s. Teodora, lekarz, płk. WP. Działacz społ. – kult. w Brasławiu. Cieszył się tam uznaniem, graniczącym z uwielbieniem. Pamięć o nim przetrwała do dziś. Pochowano go na Górze Zamkowej, gdzie wzniesiono mu 12 metrowy obelisk …

Więcej »
# 793

Jan Buse

1859 – 1937

s. Jana, brat Rudolfa (1099), pastor e.a. w Iłowie i Piotrkowie Tryb. …

Więcej »
# 794

Kazimierz Skirmuntt

1861- 1931

s. Konstantego, brat Stanisława (776), ks. katol., Protonotariusz Apostolski, radca kanoniczny Ambasady R.P. przy Watykanie, aktywny publicysta …

Więcej »
# 795

Karol Hütten Czapski

1860 – 1904

s. Emeryka, brat Jerzego (825), ziemianin, od 1890 r. prezydent Mińska, zasłużony dla miasta …

Więcej »
# 796

Wiktor Micewicz

1856 -1896

lekarz w Supraśli k. Białegostoku

Więcej »
# 797

Józef Huszczo

1857 – 1933

s. Stanisława, lekarz – okulista, laryngolog w Białymstoku …

Więcej »
# 798

Karol Potocki

1859 – 1885

s. Antoniego, brat Tomasza (799), ziemianin – maj Moskorzewo, kielecczyzna …

Więcej »
# 799

Tomasz Potocki

1860 – 1913

s. Antoniego, brat Karola (798), ziemianin w suwalskiem, działacz gosp., wspierał finansowo budowę Teatru Polskiego w Warszawie, literat. …

Więcej »
# 800

Józefat hr. Plater-Zyberk

1859 – 1933

s. Stanisława, brat Andrzeja (761), ziemianin w gub. witebskiej …

Więcej »
# 801

Jan Stanisław Zaleski

1860 – 1943

s. Achillesa, brat Szczęsnego (778) lekarz w Sierpcu

Więcej »
# 802

Jarosław Urbanowicz

1859 – ?

z pow. rosieńskiego, urzędnik kolei Ryga – Dyneburg

Więcej »

Semestr 103 – I sem. 1879 r.

# 803

Witold Ostachiewicz

1853 – 1896

s. Alfonsa, pracownik cukrowni w Guadelupa, Martynika

Więcej »
# 804

Kazimierz Giżycki

1860 – po 1889

s. Wacława, brat Aleksandra (781) ziemianin na Podolu

Więcej »
# 805

Waldemar Starzeński

1859 – 1904

s. Wiktora, ziemianin z Białostocczyzny

Więcej »
# 806

Jakub Jasiński

1854 – 1923

ziemianin z Wileńszczyzny

Więcej »
# 807

Władysław Odyniec

1857 – 1902

ziemianin z Wileńszczyzny, maj. Władysławów

Więcej »
# 808

Władysław Wernitz II

1860 – 1920

s. Władysława (371), pastor e.a. w Kielcach i Rypinie

Więcej »
# 809

Tadeusz Dembowski

1856 – 1930

s. Józefa, współtwórca Wileńskiego Koła Filistrów (1922). Lekarz, ogromnie aktywny w życiu zawodowym, kulturalnym i politycznym Wilna. Konserwatysta, współzałożyciel „Słowa” …

Więcej »

Semestr 104 – II sem. 1879 r.

# 810

Antoni Sakiell

1857 – 1924

s. Edwarda, z guberni kowieńskiej, lekarz w Telszach

Więcej »
# 811

Antoni Pautyński

1860 – ?

s. Maksymiliana, z Mołdawii, medycyny nie ukończyl

Więcej »
# 812

Otton Łopatto

1861 – 1881

– s. Jana, student medycyny, zmarł w czasie studiów „nagłą śmiercią” …

Więcej »
# 813

Felicjan Kurnatowski

1859 – po 1913

s. Bogusława, pastor e.r. w Słucku

Więcej »

dr praw, ziemianin z gub. grodzieńskiej

Więcej »
# 815

Michał Minkiewicz

1858 – 1943

autor wielu przedstawień Konwentowych, współtwórca Wil. Koła Filistrów (1922), naczelny lek. m. Wilna, działacz, redagował: „Lekarz Wileński” …

Więcej »
# 816

Michał Kozłowski

1857 – ?

urodzony w Jarańsku (gub. wiatska) prowizor aptekarski

Więcej »
# 817

Eugeniusz Uthke

1859 – 1926

pastor e.a., wicedyrektor Gimnazjum Realnego w Sosnowcu …

Więcej »
# 818

Józef Paszkiewicz

1860 – ?

z gub. mińskiej, studia kontynuował w Instytucie Technologicznym w Petersburgu, inżynier, zmarł w Archangielsku …

Więcej »
# 819

Józef Suchorzewski

1860 – po 1920

s. Aleksandra, inżynier (budowniczy kolei), poseł do I i II Dumy …

Więcej »
# 820

Józef Weyssenhoff

1860 – 1932

s. Michała (261). Vorsteher w Konwencie (1881), autor sztuk konwentowych. Znany powieściopisarz (Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, Soból i panna i in.) …

Więcej »
# 821

Rafał Radziwiłłowicz

1860 – 1929

s. Ignacego, lekarz psychiatra, sympatyk PPS. Mjr lek. WP (1919 – 1920); prof. USB. Mason (Wielki Mistrz Wielkiej Loży Narodowej Polskiej), działacz antyalkoholowy …

Więcej »
# 822

Michał Jastrzębski I

1859 – 1938

s. Stanisława, pastor e.r. superintendent generalny Jednoty Litewskiej. W czasie uroczystej mszy na stuleciu „Polonii”, której był koncelebrantem (drugim był J. Bursche) wygłosił kazanie. …

Więcej »
# 823

Henryk Dzierżysław Sroka

1858 – 1942

– s. Augusta, pastor e.a. superintendent augustowski

Więcej »
# 824

Józef Kiersnowski

1857 – 1932?

– s. Apolinarego (109), brat Andrzeja (985), astronom, dyr. P. Zakł. Graficznych W-wa …

Więcej »
# 825

Jerzy Hutten Czapski

1861 – 1930

– s. Emeryka, brat Karola (795), współtwórca Wil. Koła Filistrów (1922) i jego prezes. Dr praw. Ziemianin i działacz społeczny …

Więcej »


Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych Konwentu, oraz konwentowych zbiorów przechowywanych w Instytucie gen. W. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Pozostałe zostały zaczerpnięte z archiwów historycznych Wilna, Tartu i Warszawy. Kilka zdjęć otrzymaliśmy z Archiwum Korporacyjnego w Poznaniu (nr 799, 825, 853, 887, 1325, 1361). Korzystaliśmy również z roczników starej prasy, stron internetowych (zwłaszcza parafii Ewangelicko – Augsb.). Szereg fotografii pochodzi ze zbiorów rodzinnych, prywatnych…. Wszystkim serdecznie dziękujemy.