Album Polonorum

 • Album polonorum  Semestr 98 - II sem. 1876 r.

  # 750

  Aleksander Jełowicki

  1856 - 1889

  s. Eustachego, dr praw, ziemianin z Podola, właściciel wielkiej cukrowni ...

  Więcej »
  # 751

  Franciszek Massło

  1850 - ?

  z Kongresówki, studiował medycynę w latach 1876-79

  Więcej »
  # 752

  Teofil Mellerowicz

  1851 – 1895

  s. Hilarego, z Kongresówki, studiował medycynę w latach 1876-78 ...

  Więcej »
  # 753

  Mikołaj Czapski Hutten

  1856 - 1919

  s. Mariana, brat Stanisława (668), ziemianin z Wołynia

  Więcej »
  # 754

  Teobald Wróblewski

  1853 - ?

  lekarz na Litwie

  Więcej »
  # 755

  Władysław Rupniewski

  1855 -?

  s. Bolesława, dr chemii, ziemianin z Wołynia, badacz starożytności ...

  Więcej »

  Semestr 99 - I sem. 1877 r.

  # 756

  Antoni ks. Giedroyć

  1848 - 1909

  s. Edmunda. Geolog - pracował (i publikował) tak na obszarach dawnej Rzeczypospolitej, jak i na Syberii (Kraj Zabajkalski) ...

  Więcej »
  # 757

  Adam Rzyszczewski

  1857 - ?

  s. Aleksandra, ziemianin z Wołynia

  Więcej »
  # 758

  Kazimierz Dziekoński

  1857-1913

  s. Eustachego, lekarz, ziemianin z gub. suwalskiej

  Więcej »
  # 759

  Edward Czerniewski

  1855 - 1898

  s. Stefana, brat Cezarego (957) lekarz, współzałożyciel Pol. Tow. Lekarskiego w Chicago (1892) ...

  Więcej »
  # 760

  Michał Mongird

  1854 - 1919

  s. Wincentego, lekarz na Kaukazie, później w Wilnie, ofiarował miastu plac pod budowę teatru. ...

  Więcej »
  # 761

  Andrzej hr. Plater-Zyberk

  1856 - 1928

  s. Stanisława, brat Józafata (800), ziemianin z gub. witebskiej ...

  Więcej »
  # 762

  Dawid Ludwik Brühl

  1857 - 1923

  s. Jakuba, ginekolog, pryw. docent Uniw. w Bernie, lekarz w Wa-wie ...

  Więcej »
  # 763

  Kalikst Ziemiański

  1855 – 1921

  s. Zygmunta, miał aptekę w Kurganie (Syberia), rozstrzelany przez bolszewików ...

  Więcej »

  Semestr 100 - II sem. 1877 r.

  # 764

  Zygmunt Kiersnowski

  1853 -1914

  s. Władysława, prawnik, w l. 1907-1914, przewodniczący ryskiej „grupy prowincjonalnej” filistrów K! (był ojcem Kazimierza i dziadkiem Juliana - Weletów) , notariusz w Rydze ...

  Więcej »
  # 765

  August Rössler

  1859 - ?

  z Radomia, studiował prawo, nie skończył

  Więcej »
  # 766

  Michał Pietkiewicz

  1856 - 1938

  współorganizował przed I wojną światową zjazdy filisterskie w Kijowie, lekarz, akuszer w Kijowie i Warszawie ...

  Więcej »
  # 767

  Przemysław Kobierzycki

  1859 - przed 1889

  s. Jarosława, mieszkał w Kaliszu

  Więcej »
  # 768

  Bohdan Feliński

  1855 - 1922

  s. Alojzego, adwokat w Łucku, wuj B. Wydżgi (863)

  Więcej »
  # 769

  Brunon Hindemith

  1858 - 1897

  zapewne s. Aleksandra (500), lekarz w Kaliszu

  Więcej »
  # 770

  Adolf Karol Schroeter

  1857 - 1916

  s. Ernesta, brat Pawła (772), pastor e. a., wieloletni prefekt w Warszawie, w czasie I wojny wywieziony do Rosji, gdzie zmarł, pozostawił wspomnienia (zaginione) ...

  Więcej »
  # 771

  Robert Pruszanowski

  1851 - 1885

  brat Ezechiela (726), „uwieczniony” w żartobliwym poemacie J. Weyssenhoffa „Pieśń o Robercie i Kotku”, lekarz w gub. mińskiej ...

  Więcej »
  # 772

  Paweł Schroeter

  1855 - 1935

  s. Ernesta, brat Adolfa (770), kompozytor wielu pieśni konwentowych, chirurg w Pabianicach, autor podręcznika: Zarys anatomii topograficznej (W. 1922) ...

  Więcej »
  # 773

  Oskar Kobyliński

  1856 – 1926

  s. Antoniego (241), lekarz, ziemianin w Inflantach, podróżnik ...

  Więcej »
  # 774

  Józef Szaszkiewicz

  1856 - 1941

  s. Cezara, brat Cezarego (775), Kazimierza (830) i Stanisława (853), znakomity mówca konwentowy, w składzie pierwszego SSH (1881), ziemianin na Wołyniu ...

  Więcej »
  # 775

  Cezary Szaszkiewicz

  1857 - 1911

  s. Cezara, brat Józefa (774), Kazimierza (830) i Stanisława (853), ziemianin na Wołyniu ...

  Więcej »
  # 776

  Stanisław Skirmuntt

  1857 - po 1931

  s. Konstantego, brat Kazimierza (794), autor muzyki do farsy J. Weyssenhoffa „Fuks”, ziemianin z pow. pińskiego ...

  Więcej »
  # 777

  Karol Drzewiecki

  1857 - po 1888

  s. Karola, inżynier (budowniczy kolei transkaspijskiej), z Podola ...

  Więcej »
  # 778

  Szczęsny Zaleski

  1856 - 1920

  s. Achillesa, brat Jana (801), ziemianin z Podola, prezes zarządu Towarzystwa Akcyjnego "Żelatyna' ...

  Więcej »

  Semestr 101 - I sem. 1878 r.

  # 780

  Stanisław Orlikowski

  1857 - 1924

  s. Tytusa, znakomity mówca konwentowy, lekarz, ziemianin na Podolu ...

  Więcej »
  # 781

  Aleksander Giżycki

  1858 - ?

  - s. Wacława, brat Kazimierza (804), ziemianin na Podolu ...

  Więcej »
  # 782

  Stanisław Girdwoyń

  1858 - 1884

  s. Teofila, lekarz, zm w Telszach zaraz po studiach

  Więcej »
  # 783

  Leonard Pietkiewicz

  1857 - 1932

  lekarz w Nowogródku

  Więcej »
  # 784

  Maksymilian Hager

  1856 - 1918

  s. Ignacego, lekarz w Zabrzu, działacz narodowy na Górnym Śląsku (w 1905 r. stał na czele zwycięskiej kampanii wyborczej W. Korfantego) ...

  Więcej »
  # 785

  Alfred Kotowicz

  1858 - ?

  „uwieczniony” w żartobliwym poemacie J. Weyssenhoffa „Pieśń o Robercie i Kotku”, ziemianin z gub. mińskiej ...

  Więcej »
  # 786

  Włodzimierz hr. Grocholski

  1857 - 1914

  s. Mieczysława, ziemianin, działacz oświatowy i gospodarczy na Ukrainie, założył „Dziennik Kijowski” (1905), poseł do I Dumy (1906), przeciwnik lojalizmu ...

  Więcej »
  # 787

  Jan Hrehorowicz

  1857 - ?

  s. Władysława (42), brat Tadeusza (662), Antoniego (706) i Wiktora (942), adwokat w Mińsku Lit. ...

  Więcej »

  Semestr 102 - II sem. 1878 r.

  # 788

  Alfred Krusche

  1858 - 1919

  s. Beniamina, lekarz w Łodzi, działacz społ., członek redakcji „Czasopismo Lekarskie” ...

  Więcej »
  # 789

  Józef Wacław Siemiradzki

  1858 - 1933

  s. Telesfora, paleontolog, geolog, prof., dziekan, rektor Uniw. Lwowskiego, członek PAU ...

  Więcej »
  # 790

  Bronisław Ziemiński

  1860 - 1915

  s. Leonarda, lekarz - oftalmolog w Warszawie, autor podręcznika „Zarys okulistyki” (W. 1909, 2 wyd. 1930. Założyciel i prezes Towarzystwa Okulistycznego ...

  Więcej »
  # 791

  Aleksander Zawisza

  1858 - 1910

  s. Jana, autor Statutu Konwentu, członek pierwszego S!S!H! (1881) lekarz na Syberii, gdzie zmarl ...

  Więcej »
  # 792

  Stanisław Narbutt

  1853 - 1926

  s. Teodora, lekarz, płk. WP. Działacz społ. - kult. w Brasławiu. Cieszył się tam uznaniem, graniczącym z uwielbieniem. Pamięć o nim przetrwała do dziś. Pochowano go na Górze Zamkowej, gdzie wzniesiono mu 12 metrowy obelisk ...

  Więcej »
  # 793

  Jan Buse

  1859 - 1937

  s. Jana, brat Rudolfa (1099), pastor e.a. w Iłowie i Piotrkowie Tryb. ...

  Więcej »
  # 794

  Kazimierz Skirmuntt

  1861- 1931

  s. Konstantego, brat Stanisława (776), ks. katol., Protonotariusz Apostolski, radca kanoniczny Ambasady R.P. przy Watykanie, aktywny publicysta ...

  Więcej »
  # 795

  Karol Hütten Czapski

  1860 - 1904

  s. Emeryka, brat Jerzego (825), ziemianin, od 1890 r. prezydent Mińska, zasłużony dla miasta ...

  Więcej »
  # 796

  Wiktor Micewicz

  1856 -1896

  lekarz w Supraśli k. Białegostoku

  Więcej »
  # 797

  Józef Huszczo

  1857 - 1933

  s. Stanisława, lekarz - okulista, laryngolog w Białymstoku ...

  Więcej »
  # 798

  Karol Potocki

  1859 - 1885

  s. Antoniego, brat Tomasza (799), ziemianin - maj Moskorzewo, kielecczyzna ...

  Więcej »
  # 799

  Tomasz Potocki

  1860 - 1913

  s. Antoniego, brat Karola (798), ziemianin w suwalskiem, działacz gosp., wspierał finansowo budowę Teatru Polskiego w Warszawie, literat. ...

  Więcej »
  # 800

  Józefat hr. Plater-Zyberk

  1859 - 1933

  s. Stanisława, brat Andrzeja (761), ziemianin w gub. witebskiej ...

  Więcej »
  # 801

  Jan Stanisław Zaleski

  1860 - 1943

  s. Achillesa, brat Szczęsnego (778) lekarz w Sierpcu

  Więcej »
  # 802

  Jarosław Urbanowicz

  1859 - ?

  z pow. rosieńskiego, urzędnik kolei Ryga - Dyneburg

  Więcej »

  Semestr 103 - I sem. 1879 r.

  # 803

  Witold Ostachiewicz

  1853 - 1896

  s. Alfonsa, pracownik cukrowni w Guadelupa, Martynika

  Więcej »
  # 804

  Kazimierz Giżycki

  1860 - po 1889

  s. Wacława, brat Aleksandra (781) ziemianin na Podolu

  Więcej »
  # 805

  Waldemar Starzeński

  1859 - 1904

  s. Wiktora, ziemianin z Białostocczyzny

  Więcej »
  # 806

  Jakub Jasiński

  1854 - 1923

  ziemianin z Wileńszczyzny

  Więcej »
  # 807

  Władysław Odyniec

  1857 - 1902

  ziemianin z Wileńszczyzny, maj. Władysławów

  Więcej »
  # 808

  Władysław Wernitz II

  1860 - 1920

  s. Władysława (371), pastor e.a. w Kielcach i Rypinie

  Więcej »
  # 809

  Tadeusz Dembowski

  1856 - 1930

  s. Józefa, współtwórca Wileńskiego Koła Filistrów (1922). Lekarz, ogromnie aktywny w życiu zawodowym, kulturalnym i politycznym Wilna. Konserwatysta, współzałożyciel „Słowa” ...

  Więcej »

  Semestr 104 - II sem. 1879 r.

  # 810

  Antoni Sakiell

  1857 – 1924

  s. Edwarda, z guberni kowieńskiej, lekarz w Telszach

  Więcej »
  # 811

  Antoni Pautyński

  1860 - ?

  s. Maksymiliana, z Mołdawii, medycyny nie ukończyl

  Więcej »
  # 812

  Otton Łopatto

  1861 - 1881

  - s. Jana, student medycyny, zmarł w czasie studiów "nagłą śmiercią" ...

  Więcej »
  # 813

  Felicjan Kurnatowski

  1859 - po 1913

  s. Bogusława, pastor e.r. w Słucku

  Więcej »

  dr praw, ziemianin z gub. grodzieńskiej

  Więcej »
  # 815

  Michał Minkiewicz

  1858 - 1943

  autor wielu przedstawień Konwentowych, współtwórca Wil. Koła Filistrów (1922), naczelny lek. m. Wilna, działacz, redagował: „Lekarz Wileński” ...

  Więcej »
  # 816

  Michał Kozłowski

  1857 - ?

  urodzony w Jarańsku (gub. wiatska) prowizor aptekarski

  Więcej »
  # 817

  Eugeniusz Uthke

  1859 - 1926

  pastor e.a., wicedyrektor Gimnazjum Realnego w Sosnowcu ...

  Więcej »
  # 818

  Józef Paszkiewicz

  1860 - ?

  z gub. mińskiej, studia kontynuował w Instytucie Technologicznym w Petersburgu, inżynier, zmarł w Archangielsku ...

  Więcej »
  # 819

  Józef Suchorzewski

  1860 - po 1920

  s. Aleksandra, inżynier (budowniczy kolei), poseł do I i II Dumy ...

  Więcej »
  # 820

  Józef Weyssenhoff

  1860 - 1932

  s. Michała (261). Vorsteher w Konwencie (1881), autor sztuk konwentowych. Znany powieściopisarz (Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, Soból i panna i in.) ...

  Więcej »
  # 821

  Rafał Radziwiłłowicz

  1860 - 1929

  s. Ignacego, lekarz psychiatra, sympatyk PPS. Mjr lek. WP (1919 - 1920); prof. USB. Mason (Wielki Mistrz Wielkiej Loży Narodowej Polskiej), działacz antyalkoholowy ...

  Więcej »
  # 822

  Michał Jastrzębski I

  1859 - 1938

  s. Stanisława, pastor e.r. superintendent generalny Jednoty Litewskiej. W czasie uroczystej mszy na stuleciu „Polonii”, której był koncelebrantem (drugim był J. Bursche) wygłosił kazanie. ...

  Więcej »
  # 823

  Henryk Dzierżysław Sroka

  1858 - 1942

  - s. Augusta, pastor e.a. superintendent augustowski

  Więcej »
  # 824

  Józef Kiersnowski

  1857 - 1932?

  - s. Apolinarego (109), brat Andrzeja (985), astronom, dyr. P. Zakł. Graficznych W-wa ...

  Więcej »
  # 825

  Jerzy Hutten Czapski

  1861 - 1930

  - s. Emeryka, brat Karola (795), współtwórca Wil. Koła Filistrów (1922) i jego prezes. Dr praw. Ziemianin i działacz społeczny ...

  Więcej »


  Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych Konwentu, oraz konwentowych zbiorów przechowywanych w Instytucie gen. W. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Pozostałe zostały zaczerpnięte z archiwów historycznych Wilna, Tartu i Warszawy. Kilka zdjęć otrzymaliśmy z Archiwum Korporacyjnego w Poznaniu (nr 799, 825, 853, 887, 1325, 1361). Korzystaliśmy również z roczników starej prasy, stron internetowych (zwłaszcza parafii Ewangelicko - Augsb.). Szereg fotografii pochodzi ze zbiorów rodzinnych, prywatnych.... Wszystkim serdecznie dziękujemy.