Album Polonorum

Album polonorumSemestr 125 - I sem. 1890 r.

# 1051

Hugo Wosch

1870 - 1938

s. Henryka, pastor e.a., superintendent płocki

Więcej »

s. Edwarda, z Warszawy, lekarz

Więcej »
# 1053

Wacław Hanicki

1868 - 1913

s. Kamila, lekarz w Warszawie

Więcej »

s. Władysława, ostatni przed II wojną prezes Stow. Fil. K! w warszawie. Ziemianin, adwokat, Wojewoda Warszawski, Min. Spraw Wewnętrznych ...

Więcej »

Semestr 126 - II sem. 1890 r.

# 1055

Józef Paszkiewicz-Tołłokoński

1873 - ok. 1900

s. Franciszka, lekarz, ziemianin, z Wileńszczyzny, (jego brat Daniel był Arkonem), lekarz w gub. chersońskiej ...

Więcej »
# 1056

Czesław Woronicz

1866 -?

s. Juliusza, lekarz w gub. kowieńskiej

Więcej »
# 1057

Mieczysław Kosielski

1866 - po 1939 ?

s. Karola, Dyr. Towarzystwa Kredytowego w Lwowie

Więcej »
# 1058

Jan Dal-Trozzo

1869 -1935

s. Antoniego, założył w K! kasę zapomogową swego imienia. Ziemianin. Nauczyciel w Warszawie, autor podręczników (geometrii) ...

Więcej »
# 1059

Michał Jastrzębski II

1872 - 1930

s. Waldemara, ziemianin, Prezes Pol. Tow. Łowieckiego, czł. Zarządu sp. akc. Drzewnego Przemysłu i Handlu, Współzałożyciel głośnej spółki „Len Polski” ...

Więcej »
# 1060

Feliks Łagodziński

1867 - 1936 ?

s. Emiliana. Miał w Radomiu „Hotel Europejski”, aptekę, był prezesem Stow. Kupców ...

Więcej »
# 1061

Adolf Heinrich

1867 - ?

s. Edwarda, z Tomaszowa Maz., studiował medycynę, nie ukończył ...

Więcej »
# 1062

Adam Walent

1871 - 1927

- s. Józefa, lekarz w Tartu, na jego nazwisko zapisana była parcela, na której stanąć miała kwatera Konwentu ...

Więcej »
# 1063

Wacław Jezierski

1868 - 1928

s. Feliksa, geograf, przyrodnik, pedagog. Czł. Komisji Geograficznej PAU. Wizytator ministerialny szkół średnich. Autor podręczników. Redaktor „Przyrody” ...

Więcej »
# 1064

Michał Zaborowski

1872 - 1903

s. Ambrożego, lekarz w Warszawie

Więcej »
# 1065

Jan Bieńkowski

1863 - ?

s. Józefa, z Łomżyńskiego, farmaceuta

Więcej »

Semestr 127 - I sem. 1891 r.

# 1066

Benedykt Bucewicz

1872 - przed 1924

s. Bronisława, na jubileuszu K! (1898 r.) miał referat historyczny. Lekarz ...

Więcej »
# 1067

Onufry Kossarski

1869 - ?

syn Hieronima, krewny Józefa (1083), dyr. cukrowni

Więcej »

Semestr 128 - II sem. 1891 r.

# 1068

Józef Falęcki

1870 - 1944

s. Adolfa, lekarz w Sosnowcu

Więcej »
# 1069

Wacław Eydrygiewicz

1869 - ?

s. Antoniego, z Kowieńszczyzny, studiował prawo

Więcej »
# 1070

Jan Napoleon Michniewicz

1870 - 1928

s. Felicjana (539), współtwórca Wileńskiego Koła Filistrów, jego wiceprezes i skarbnik. Chirurg w Wilnie, działacz społ. i patriotyczny (członek POW) ...

Więcej »
# 1071

Bronisław Budrewicz

1870 - ?

s. Józefa, z Kowieńszczyzny (pow. wiłkomierski), lekarz w gub. stawropolskiej ...

Więcej »
# 1072

Konrad Huszcza

1872 - 1914

s. Józefa (255), ziemianin ze Żmudzi (pow. telszewski), studiował astronomię i matematykę ...

Więcej »

Semestr 129 - I sem. 1892 r.

# 1073

Kazimierz Korwin-Korotkiewicz

1871 – ok. 1934

s. Wincentego, sędzia Sądu Okręgowego (w Łodzi)

Więcej »
# 1074

Jerzy Ciechomski

1871 - ?

s. Mateusza, z Torunia, studiował chemię

Więcej »

Semestr 130 - II sem. 1892 r.

# 1075

Włodzimierz Hertz (Samopęd)

1872 - 1961

s. Roberta, autor przyjętego przez K! (1896) projektu „o sumacji kar moralnych”; lekarz, brał udział w wojnie 1920 r., autor wspomnień ...

Więcej »
# 1076

Antoni Pisani (Pizani)

1871 - 1914

s. Mikołaja, lekarz w Wilnie

Więcej »
# 1077

Oskar Rutkowski

1871 - 1930

s. Kazimierza, ziemianin, Litwa Kowieńska

Więcej »
# 1078

Aleksander Steinhagen

1873-1951

s. Aleksandra, przemysłowiec, dyr. f-ki w Myszkowie, k. Zawiercia ...

Więcej »
# 1079

Józef Brudziński

1874 - 1917

s. Feliksa. Lekarz, rektor U.W. (1915 - 1917)

Więcej »
# 1080

Stanisław Rychter

1871-1953

s. Władysława, naczelny lekarz Tramwajów Miejskich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej ...

Więcej »
# 1081

Stanisław Starzyński

1874 - 1903

s. Bolesława, uczestnik wojny anglo-burskiej 1900 r.

Więcej »
# 1082

Leopold August Schmidt

1872-1944

s. Fryderyka, pastor e.a., więziony przez Niemców, zmarł wkrótce po zwolnieniu ...

Więcej »
# 1083

Józef Kossarski

1868 - ?

s. Antoniego, z Kowieńszczyzny (pow. wiłkomierski), krewny Onufrego (1067), studiował medycynę ...

Więcej »

Semestr 131 - I sem. 1893 r.

# 1084

Wacław Brykner

1868 – 1949

s. Józefa, chemik, wykładowca na Politechnice, w Szkole Wawelberga i Rotwanda, oraz w Wyższej Szkole Ogrodniczej w W-wie ...

Więcej »

Semestr 132 - II sem. 1893 r.

s. Ryszarda, brat Stanisława (899), Leona (925) i Józefa (1015), wojewoda kielecki, odzn. Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta ...

Więcej »
# 1086

Stefan Skierski

1873-1948

s. Henryka, pastor e.r. , superintendent Kościoła Ref. w Polsce, red. „Jednoty”, krzyż Komandorski z Gwiazdą Polonia Restituta ...

Więcej »
# 1087

Zygmunt Loppe

1872 - 1919

s. Gustawa, pastor e.a. w Łucku

Więcej »
# 1088

Karol Serini

1875- 1931

s. Karola, pastor e.a. prof., dziekan U.W., mason

Więcej »
# 1089

Edward Wende

1874 - 1949

s. Edwarda, pastor e.a., superintendent kaliski. W latach wojny uczestnik konspiracji kościelnej. Wybitny kaznodzieja. ...

Więcej »
# 1090

Jan Wariakois (Variakojis)

1873 - ?

s. Piotra, Litwin, włościanin, prawnik

Więcej »
# 1091

Paweł Jakubenas

1871 - 1953

s. Chrystiana, pastor.e.r., prof. Uniw. Witolda Wlk. w Kownie, superintendent Litwy. Uniknął represji bolszewickich emigrując do Szwajcarii ...

Więcej »
# 1092

Stanisław Kwaśnicki

1871 - 1942

s. Jana, lekarz w Równem

Więcej »
# 1093

Franciszek Biliński

1872 - 1947

s. Józefa, lekarz w Lublinie, kpt. lek. WP w l. 1918 -1921 ...

Więcej »

Semestr 133 - 134 - I i II sem. 1894

# 1094

Stanisław Stefanowski

ok. 1872 - ?

s. Józefa, student farmacji

Więcej »
# 1095

Jan Stanisław Fabian

1875 -1907

s. Aleksandra, pastor e. a. w Piotrkowie Tryb., współzałożyciel Koła Teologów Polskich w Dorpacie; red. „Zwiastuna Ewangelickiego” ...

Więcej »
# 1096

Stefan Gierzyński

ok. 1873 - ?

s. Józefa, student farmacji

Więcej »
# 1097

Kazimierz Życki

ok. 1873 – 1948

- s. Adama, w Warszawie, początkowo farmaceuta, następnie działacz społeczny, właściciel modnych kawiarni „Udziałowa”, „Pod Pikadorem” ...

Więcej »
# 1098

Bohdan Korsak

1875 - 1961

s. Bronisława, członek zarządu Stow. Fil. K! w Warszawie, sędzia Sądu Najwyższego ...

Więcej »
# 1099

Rudolf Buse

1871 - 1917

s. Jana, brat Jana (1099), pastor e.a., superintendent kaliski, wywieziony do Rosji, zmarł w Saratowie ...

Więcej »

Semestr 135 - I sem. 1895 r.

# 1100

Oskar Ernst

1872-1922

s. Traugota, pastor e.a. w Nowym Dworze Maz.

Więcej »
# 1101

Stanisław Feliks Bzura

1870 - 1948

s. Władysława, lekarz, pionier winiarstwa w Polsce. Napisał: Winorośl i zastosowanie jej do przemysłowej hodowli w Polsce. Warszawa 1938 ...

Więcej »

Semestr 136 - II sem. 1895 r.

# 1102

Janusz Borowski

1874 - 1948

s. Adama, brat Adama (1114), adwokat w Sosnowcu (syn Adam był członkiem Arkonii) ...

Więcej »
# 1103

Witold Eichler

1874 - 1960

s. Edwarda, lekarz, entomolog. Zgromadził ogromne zbiory przyrodnicze i etnograficzne. W Pabianicach założył muzeum, „Gazetę Pabianicką”. Jego imię nosi kilka chrząszczy ...

Więcej »
# 1104

Adam Sajkiewicz

1874 - 1941

s. Ludwika, ziemianin w pow. zamojskim, pierwszy w odrodzonej Polsce (od 5 XI 1918) zamojski starosta powiatowy ...

Więcej »
# 1105

Wacław Ciechoński

1873 - 1925

s. Maurycego, dr chemii, dyrektor fabryki superfosfatów w Kielcach. Ofiarował K! bibliotekę ponad 1000 tomów ...

Więcej »
# 1106

Kazimierz Janowski

1873 - 1950

- s. Józefa, lekarz, przez wiele lat związany z Kaliszem, społecznik ...

Więcej »
# 1107

Karol Robert Knothe

1873 - 1935

s. Karola, z Mazowsza, lekarz, Zmarł w Weissensee koło Berlina ...

Więcej »
# 1108

Franciszek Jarniński

1873 - 1942

s. Adama, z Siedleckiego, lekarz w Łodzi i Warszawie, gdzie zmarł ...

Więcej »
# 1109

Bronisław Kowerski

1874 - 1958

s. Hipolita, adwokat, ziemianin, prokurator w Wilnie i Warszawie, notariusz w Warszawie. Jego brat Karol był Weletą ...

Więcej »
# 1110

Stanisław Gurbski

1871 - 1940

s. Jana, brat Ignacego (841), lekarz, naczelny chirurg w korpusie gen. J. Dowbór Muśnickiego. Odzn. Krzyżem Walecznych; gen. bryg. WP. Pierwszy prezes Tow. Lekarzy Ofic. Rezerwy ...

Więcej »

Semestr 138 - II sem. 1896 r.

# 1111

Ryszard Paszko

1878-1940

s. Adolfa, brat Alfonsa (1160), pastor e.a., po 1918 r. Naczelny Kapelan WP, Płk. WP. W 1939 r. ochotnik, jeniec sowiecki w Ostaszkowie. Zamordowany w Twerze, pochowany w Miednoje. Ofiara zbrodni katyńskiej. 19 XI 2007 mianowany (pośmiertnie) do stopnia gen. brygady ...

Więcej »

Semestr 139 - I sem. 1897 r.

# 1112

Bolesław Bernatowicz

1877 - 1938

s. Henryka, lekarz w Petersburgu

Więcej »
# 1113

Władysław Walewski

1874 -1904

s. Juliusza, lekarz w Warszawie

Więcej »
# 1114

Adam Borowski

1875 - 1918

s. Adama, brat Janusza (1102) lekarz w Grodźcu k. Będzina (w Korpusie gen. Dowbór -Muśnickiego) ...

Więcej »

Semestr 140 - II sem. 1897 r.

# 1115

Stanisław Miszewski

1872 - 1912

s. Józefa, lekarz w W-wie, współwydawca „Przeglądu Pediatrycznego” ...

Więcej »

Semestr 142 - II sem. 1898 r.

# 1116

Franciszek Karniewski

1876 - 1954

s. Juliana, lekarz w Skierniewicach i Sobieniach - Jeziorach k. Otwocka ...

Więcej »
# 1117

Ferdynand Mergel

1877 - 1954

s. Pawła, pastor e.a. w Sobiesękach

Więcej »
# 1118

Wojciech Kozłowski

1875 - 1942

s. Przemysława, lekarz w Petersburgu, następnie w Brudzewie k. Turka ...

Więcej »
# 1119

Konstanty Kurnatowski

1878 - 1966

s. Oskara (462), pastor e.r. Prof. teol. Uniw. Witolda Wlk. w Kownie, v-prezydent Konsystorza Kościoła Reformowanego na Litwie. W 1938 r. został superintendentem generalnym w Wilnie. W 1939 r. chroniąc się przed bolszewikami emigrował na Zachód ...

Więcej »
# 1120

Roman Oszczakiewicz

1877 - 1919

s. Wilhelma, lekarz w Petersburgu, zm. na Kaukazie

Więcej »
# 1121

Jan Rajewicz

1873 -1939

s. Józefa, lekarz kolejowy w Łukowie i Warszawie

Więcej »

Semestr 143 - I sem. 1899 r.

# 1122

Hugo Schneider

1878 - ?

s. Alberta, z pow. płockiego, studiów teologii nie ukończył ...

Więcej »
# 1123

Konrad Martyszewski

1874 - 1903

- s. Eligiusza, lekarz w Libawie, zmarł w Rydze

Więcej »
# 1124

Marian Puciata

1873 - po 1928

s. Atanazego, lekarz, zmarł w Rumunii

Więcej »

Semestr 144 - II sem. 1899 r.

# 1125

Władysław Onoszkowicz-Jacyna

1880 - 1959

s. Alberta, lekarz w Horochowie (Wołyń), po II wojnie św. w Prabutach ...

Więcej »


Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych Konwentu, oraz konwentowych zbiorów przechowywanych w Instytucie gen. W. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Pozostałe zostały zaczerpnięte z archiwów historycznych Wilna, Tartu i Warszawy. Kilka zdjęć otrzymaliśmy z Archiwum Korporacyjnego w Poznaniu (nr 799, 825, 853, 887, 1325, 1361). Korzystaliśmy również z roczników starej prasy, stron internetowych (zwłaszcza parafii Ewangelicko - Augsb.). Szereg fotografii pochodzi ze zbiorów rodzinnych, prywatnych.... Wszystkim serdecznie dziękujemy.