Album Polonorum

 • Album polonorum  Semestr 125 - I sem. 1890 r.

  # 1051

  Hugo Wosch

  1870 - 1938

  s. Henryka, pastor e.a., superintendent płocki

  Więcej »

  s. Edwarda, z Warszawy, lekarz

  Więcej »
  # 1053

  Wacław Hanicki

  1868 - 1913

  s. Kamila, lekarz w Warszawie

  Więcej »

  s. Władysława, ostatni przed II wojną prezes Stow. Fil. K! w warszawie. Ziemianin, adwokat, Wojewoda Warszawski, Min. Spraw Wewnętrznych ...

  Więcej »

  Semestr 126 - II sem. 1890 r.

  # 1055

  Józef Paszkiewicz-Tołłokoński

  1873 - ok. 1900

  s. Franciszka, lekarz, ziemianin, z Wileńszczyzny, (jego brat Daniel był Arkonem), lekarz w gub. chersońskiej ...

  Więcej »
  # 1056

  Czesław Woronicz

  1866 -?

  s. Juliusza, lekarz w gub. kowieńskiej

  Więcej »
  # 1057

  Mieczysław Kosielski

  1866 - po 1939 ?

  s. Karola, Dyr. Towarzystwa Kredytowego w Lwowie

  Więcej »
  # 1058

  Jan Dal-Trozzo

  1869 -1935

  s. Antoniego, założył w K! kasę zapomogową swego imienia. Ziemianin. Nauczyciel w Warszawie, autor podręczników (geometrii) ...

  Więcej »
  # 1059

  Michał Jastrzębski II

  1872 - 1930

  s. Waldemara, ziemianin, Prezes Pol. Tow. Łowieckiego, czł. Zarządu sp. akc. Drzewnego Przemysłu i Handlu, Współzałożyciel głośnej spółki „Len Polski” ...

  Więcej »
  # 1060

  Feliks Łagodziński

  1867 - 1936 ?

  s. Emiliana. Miał w Radomiu „Hotel Europejski”, aptekę, był prezesem Stow. Kupców ...

  Więcej »
  # 1061

  Adolf Heinrich

  1867 - ?

  s. Edwarda, z Tomaszowa Maz., studiował medycynę, nie ukończył ...

  Więcej »
  # 1062

  Adam Walent

  1871 - 1927

  - s. Józefa, lekarz w Tartu, na jego nazwisko zapisana była parcela, na której stanąć miała kwatera Konwentu ...

  Więcej »
  # 1063

  Wacław Jezierski

  1868 - 1928

  s. Feliksa, geograf, przyrodnik, pedagog. Czł. Komisji Geograficznej PAU. Wizytator ministerialny szkół średnich. Autor podręczników. Redaktor „Przyrody” ...

  Więcej »
  # 1064

  Michał Zaborowski

  1872 - 1903

  s. Ambrożego, lekarz w Warszawie

  Więcej »
  # 1065

  Jan Bieńkowski

  1863 - ?

  s. Józefa, z Łomżyńskiego, farmaceuta

  Więcej »

  Semestr 127 - I sem. 1891 r.

  # 1066

  Benedykt Bucewicz

  1872 - przed 1924

  s. Bronisława, na jubileuszu K! (1898 r.) miał referat historyczny. Lekarz ...

  Więcej »
  # 1067

  Onufry Kossarski

  1869 - ?

  syn Hieronima, krewny Józefa (1083), dyr. cukrowni

  Więcej »

  Semestr 128 - II sem. 1891 r.

  # 1068

  Józef Falęcki

  1870 - 1944

  s. Adolfa, lekarz w Sosnowcu

  Więcej »
  # 1069

  Wacław Eydrygiewicz

  1869 - ?

  s. Antoniego, z Kowieńszczyzny, studiował prawo

  Więcej »
  # 1070

  Jan Napoleon Michniewicz

  1870 - 1928

  s. Felicjana (539), współtwórca Wileńskiego Koła Filistrów, jego wiceprezes i skarbnik. Chirurg w Wilnie, działacz społ. i patriotyczny (członek POW) ...

  Więcej »
  # 1071

  Bronisław Budrewicz

  1870 - ?

  s. Józefa, z Kowieńszczyzny (pow. wiłkomierski), lekarz w gub. stawropolskiej ...

  Więcej »
  # 1072

  Konrad Huszcza

  1872 - 1914

  s. Józefa (255), ziemianin ze Żmudzi (pow. telszewski), studiował astronomię i matematykę ...

  Więcej »

  Semestr 129 - I sem. 1892 r.

  # 1073

  Kazimierz Korwin-Korotkiewicz

  1871 – ok. 1934

  s. Wincentego, sędzia Sądu Okręgowego (w Łodzi)

  Więcej »
  # 1074

  Jerzy Ciechomski

  1871 - ?

  s. Mateusza, z Torunia, studiował chemię

  Więcej »

  Semestr 130 - II sem. 1892 r.

  # 1075

  Włodzimierz Hertz (Samopęd)

  1872 - 1961

  s. Roberta, autor przyjętego przez K! (1896) projektu „o sumacji kar moralnych”; lekarz, brał udział w wojnie 1920 r., autor wspomnień ...

  Więcej »
  # 1076

  Antoni Pisani (Pizani)

  1871 - 1914

  s. Mikołaja, lekarz w Wilnie

  Więcej »
  # 1077

  Oskar Rutkowski

  1871 - 1930

  s. Kazimierza, ziemianin, Litwa Kowieńska

  Więcej »
  # 1078

  Aleksander Steinhagen

  1873-1951

  s. Aleksandra, przemysłowiec, dyr. f-ki w Myszkowie, k. Zawiercia ...

  Więcej »
  # 1079

  Józef Brudziński

  1874 - 1917

  s. Feliksa. Lekarz, rektor U.W. (1915 - 1917)

  Więcej »
  # 1080

  Stanisław Rychter

  1871-1953

  s. Władysława, naczelny lekarz Tramwajów Miejskich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej ...

  Więcej »
  # 1081

  Stanisław Starzyński

  1874 - 1903

  s. Bolesława, uczestnik wojny anglo-burskiej 1900 r.

  Więcej »
  # 1082

  Leopold August Schmidt

  1872-1944

  s. Fryderyka, pastor e.a., więziony przez Niemców, zmarł wkrótce po zwolnieniu ...

  Więcej »
  # 1083

  Józef Kossarski

  1868 - ?

  s. Antoniego, z Kowieńszczyzny (pow. wiłkomierski), krewny Onufrego (1067), studiował medycynę ...

  Więcej »

  Semestr 131 - I sem. 1893 r.

  # 1084

  Wacław Brykner

  1868 – 1949

  s. Józefa, chemik, wykładowca na Politechnice, w Szkole Wawelberga i Rotwanda, oraz w Wyższej Szkole Ogrodniczej w W-wie ...

  Więcej »

  Semestr 132 - II sem. 1893 r.

  s. Ryszarda, brat Stanisława (899), Leona (925) i Józefa (1015), wojewoda kielecki, odzn. Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta ...

  Więcej »
  # 1086

  Stefan Skierski

  1873-1948

  s. Henryka, pastor e.r. , superintendent Kościoła Ref. w Polsce, red. „Jednoty”, krzyż Komandorski z Gwiazdą Polonia Restituta ...

  Więcej »
  # 1087

  Zygmunt Loppe

  1872 - 1919

  s. Gustawa, pastor e.a. w Łucku

  Więcej »
  # 1088

  Karol Serini

  1875- 1931

  s. Karola, pastor e.a. prof., dziekan U.W., mason

  Więcej »
  # 1089

  Edward Wende

  1874 - 1949

  s. Edwarda, pastor e.a., superintendent kaliski. W latach wojny uczestnik konspiracji kościelnej. Wybitny kaznodzieja. ...

  Więcej »
  # 1090

  Jan Wariakois (Variakojis)

  1873 - ?

  s. Piotra, Litwin, włościanin, prawnik

  Więcej »
  # 1091

  Paweł Jakubenas

  1871 - 1953

  s. Chrystiana, pastor.e.r., prof. Uniw. Witolda Wlk. w Kownie, superintendent Litwy. Uniknął represji bolszewickich emigrując do Szwajcarii ...

  Więcej »
  # 1092

  Stanisław Kwaśnicki

  1871 - 1942

  s. Jana, lekarz w Równem

  Więcej »
  # 1093

  Franciszek Biliński

  1872 - 1947

  s. Józefa, lekarz w Lublinie, kpt. lek. WP w l. 1918 -1921 ...

  Więcej »

  Semestr 133 - 134 - I i II sem. 1894

  # 1094

  Stanisław Stefanowski

  ok. 1872 - ?

  s. Józefa, student farmacji

  Więcej »
  # 1095

  Jan Stanisław Fabian

  1875 -1907

  s. Aleksandra, pastor e. a. w Piotrkowie Tryb., współzałożyciel Koła Teologów Polskich w Dorpacie; red. „Zwiastuna Ewangelickiego” ...

  Więcej »
  # 1096

  Stefan Gierzyński

  ok. 1873 - ?

  s. Józefa, student farmacji

  Więcej »
  # 1097

  Kazimierz Życki

  ok. 1873 – 1948

  - s. Adama, w Warszawie, początkowo farmaceuta, następnie działacz społeczny, właściciel modnych kawiarni „Udziałowa”, „Pod Pikadorem” ...

  Więcej »
  # 1098

  Bohdan Korsak

  1875 - 1961

  s. Bronisława, członek zarządu Stow. Fil. K! w Warszawie, sędzia Sądu Najwyższego ...

  Więcej »
  # 1099

  Rudolf Buse

  1871 - 1917

  s. Jana, brat Jana (1099), pastor e.a., superintendent kaliski, wywieziony do Rosji, zmarł w Saratowie ...

  Więcej »

  Semestr 135 - I sem. 1895 r.

  # 1100

  Oskar Ernst

  1872-1922

  s. Traugota, pastor e.a. w Nowym Dworze Maz.

  Więcej »
  # 1101

  Stanisław Feliks Bzura

  1870 - 1948

  s. Władysława, lekarz, pionier winiarstwa w Polsce. Napisał: Winorośl i zastosowanie jej do przemysłowej hodowli w Polsce. Warszawa 1938 ...

  Więcej »

  Semestr 136 - II sem. 1895 r.

  # 1102

  Janusz Borowski

  1874 - 1948

  s. Adama, brat Adama (1114), adwokat w Sosnowcu (syn Adam był członkiem Arkonii) ...

  Więcej »
  # 1103

  Witold Eichler

  1874 - 1960

  s. Edwarda, lekarz, entomolog. Zgromadził ogromne zbiory przyrodnicze i etnograficzne. W Pabianicach założył muzeum, „Gazetę Pabianicką”. Jego imię nosi kilka chrząszczy ...

  Więcej »
  # 1104

  Adam Sajkiewicz

  1874 - 1941

  s. Ludwika, ziemianin w pow. zamojskim, pierwszy w odrodzonej Polsce (od 5 XI 1918) zamojski starosta powiatowy ...

  Więcej »
  # 1105

  Wacław Ciechoński

  1873 - 1925

  s. Maurycego, dr chemii, dyrektor fabryki superfosfatów w Kielcach. Ofiarował K! bibliotekę ponad 1000 tomów ...

  Więcej »
  # 1106

  Kazimierz Janowski

  1873 - 1950

  - s. Józefa, lekarz, przez wiele lat związany z Kaliszem, społecznik ...

  Więcej »
  # 1107

  Karol Robert Knothe

  1873 - 1935

  s. Karola, z Mazowsza, lekarz, Zmarł w Weissensee koło Berlina ...

  Więcej »
  # 1108

  Franciszek Jarniński

  1873 - 1942

  s. Adama, z Siedleckiego, lekarz w Łodzi i Warszawie, gdzie zmarł ...

  Więcej »
  # 1109

  Bronisław Kowerski

  1874 - 1958

  s. Hipolita, adwokat, ziemianin, prokurator w Wilnie i Warszawie, notariusz w Warszawie. Jego brat Karol był Weletą ...

  Więcej »
  # 1110

  Stanisław Gurbski

  1871 - 1940

  s. Jana, brat Ignacego (841), lekarz, naczelny chirurg w korpusie gen. J. Dowbór Muśnickiego. Odzn. Krzyżem Walecznych; gen. bryg. WP. Pierwszy prezes Tow. Lekarzy Ofic. Rezerwy ...

  Więcej »

  Semestr 138 - II sem. 1896 r.

  # 1111

  Ryszard Paszko

  1878-1940

  s. Adolfa, brat Alfonsa (1160), pastor e.a., po 1918 r. Naczelny Kapelan WP, Płk. WP. W 1939 r. ochotnik, jeniec sowiecki w Ostaszkowie. Zamordowany w Twerze, pochowany w Miednoje. Ofiara zbrodni katyńskiej. 19 XI 2007 mianowany (pośmiertnie) do stopnia gen. brygady ...

  Więcej »

  Semestr 139 - I sem. 1897 r.

  # 1112

  Bolesław Bernatowicz

  1877 - 1938

  s. Henryka, lekarz w Petersburgu

  Więcej »
  # 1113

  Władysław Walewski

  1874 -1904

  s. Juliusza, lekarz w Warszawie

  Więcej »
  # 1114

  Adam Borowski

  1875 - 1918

  s. Adama, brat Janusza (1102) lekarz w Grodźcu k. Będzina (w Korpusie gen. Dowbór -Muśnickiego) ...

  Więcej »

  Semestr 140 - II sem. 1897 r.

  # 1115

  Stanisław Miszewski

  1872 - 1912

  s. Józefa, lekarz w W-wie, współwydawca „Przeglądu Pediatrycznego” ...

  Więcej »

  Semestr 142 - II sem. 1898 r.

  # 1116

  Franciszek Karniewski

  1876 - 1954

  s. Juliana, lekarz w Skierniewicach i Sobieniach - Jeziorach k. Otwocka ...

  Więcej »
  # 1117

  Ferdynand Mergel

  1877 - 1954

  s. Pawła, pastor e.a. w Sobiesękach

  Więcej »
  # 1118

  Wojciech Kozłowski

  1875 - 1942

  s. Przemysława, lekarz w Petersburgu, następnie w Brudzewie k. Turka ...

  Więcej »
  # 1119

  Konstanty Kurnatowski

  1878 - 1966

  s. Oskara (462), pastor e.r. Prof. teol. Uniw. Witolda Wlk. w Kownie, v-prezydent Konsystorza Kościoła Reformowanego na Litwie. W 1938 r. został superintendentem generalnym w Wilnie. W 1939 r. chroniąc się przed bolszewikami emigrował na Zachód ...

  Więcej »
  # 1120

  Roman Oszczakiewicz

  1877 - 1919

  s. Wilhelma, lekarz w Petersburgu, zm. na Kaukazie

  Więcej »
  # 1121

  Jan Rajewicz

  1873 -1939

  s. Józefa, lekarz kolejowy w Łukowie i Warszawie

  Więcej »

  Semestr 143 - I sem. 1899 r.

  # 1122

  Hugo Schneider

  1878 - ?

  s. Alberta, z pow. płockiego, studiów teologii nie ukończył ...

  Więcej »
  # 1123

  Konrad Martyszewski

  1874 - 1903

  - s. Eligiusza, lekarz w Libawie, zmarł w Rydze

  Więcej »
  # 1124

  Marian Puciata

  1873 - po 1928

  s. Atanazego, lekarz, zmarł w Rumunii

  Więcej »

  Semestr 144 - II sem. 1899 r.

  # 1125

  Władysław Onoszkowicz-Jacyna

  1880 - 1959

  s. Alberta, lekarz w Horochowie (Wołyń), po II wojnie św. w Prabutach ...

  Więcej »


  Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych Konwentu, oraz konwentowych zbiorów przechowywanych w Instytucie gen. W. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Pozostałe zostały zaczerpnięte z archiwów historycznych Wilna, Tartu i Warszawy. Kilka zdjęć otrzymaliśmy z Archiwum Korporacyjnego w Poznaniu (nr 799, 825, 853, 887, 1325, 1361). Korzystaliśmy również z roczników starej prasy, stron internetowych (zwłaszcza parafii Ewangelicko - Augsb.). Szereg fotografii pochodzi ze zbiorów rodzinnych, prywatnych.... Wszystkim serdecznie dziękujemy.