Album Polonorum

Album polonorumSemestr 118 - II sem. 1886 r.

# 976

Stefan Heinrich

1867 - 1889

z Warszawy, studia medyczne kontynuował w Warszawie, zmarł będąc studentem ...

Więcej »
# 977

Stefan Ronthaler

1867 -1954

s. Bertolda (599), lekarz w Warszawie. W II RP - lekarz Bratniej Pomocy Żołnierza Polskiego. Współwłaściciel „Medycyny i Kroniki Lekarskiej” ...

Więcej »
# 978

Zygmunt Golc (Golz)

1867 - 1926

s. Rudolfa, lekarz w Łodzi

Więcej »
# 979

Bolesław Kownacki

1864 -1917

s. Leona, brat Platona (988), lekarz na Lubelszczyźnie

Więcej »
# 980

Cezary Neyman

1868 - ?

s. Aleksandra, z Ukrainy, studiował matematykę

Więcej »
# 981

Andrzej Niemojewski

1864 - 1921

s. Feliksa, poeta, dramaturg, publicysta, religioznawca; Początkowo zbliżony do ruchu socjalistycznego (2 mies. w X Pawilonie Cytadeli w 1899 r.). Występował p-ko Lidze Narodowej. W 1906 zaczął wydawać „Myśl Niepodległą” - za antysemityzm atakowany przez lewicę, zbliżył się do endecji ...

Więcej »
# 982

Mieczysław Orłowski

1865 - 1929

s. Aleksandra, brat Ksawerego (867) i Jana (893). Ziemianin, adiutant gen. J. Hallera, attaché honorowy przy Poselstwie RP w Paryżu ...

Więcej »
# 983

Stefan Radomyski

1864 - 1913

s. Konstantego, lekarz w Lublinie. Studiował medycynę w Warszawie i Dorpacie. Doktorat z medycyny w Dorpacie (1892) na podstawie rozprawy: Die Harn - Cylinder im ei-weissfreien Urin. Aktywny działacz społeczny. M.in. sekretarz Lubelskiego Towarzystwa Lekarskiego. ...

Więcej »
# 984

Józef Winiarski

1865 - 1919

s. Józefa, ze Zgierza, lekarz w Warszawie, 13 publikacji, czynny w środowisku lekarskim ...

Więcej »
# 985

Andrzej Kiersnowski

1862 - 1894

s. Apolinarego (109), brat Józefa (824), lekarz w Wilnie ...

Więcej »
# 986

Piotr Miński

1864 - ok. 1914

s. Romualda, lekarz w Wilnie, później mieszkał w swoim majątku Romaniszki (pow. Jeziorossy). Zmarł w wyniku wypadku na polowaniu ...

Więcej »
# 987

Stanisław Trzebiński

1861 - 1930

s. Adolfa, lekarz, historyk i filozof medycyny, prof. USB., Kurator K! z ramienia senatu USB (1925-1930) ...

Więcej »

Semestr 119 - I sem. 1887 r.

# 988

Platon Kownacki

1865 - po 1913?

s. Leona, brat Bolesława (979), lekarz w Kalwarii (gub. kowieńska) ...

Więcej »
# 989

Leopold Wojak

1867 - 1962

s. Jana, pastor e.a. w Częstochowie

Więcej »
# 990

Michał Szyrwiński

1866 - ?

mieszkał w Suwałkach, studiów medycznych nie ukończył

Więcej »
# 991

Feliks Wyganowski

1863 - 1938

s. Dionizego, brat Jana (993), notariusz w Warszawie

Więcej »
# 992

Franciszek Brzeziński

1867-1944

s. Kazimierza, prawnik, konsul RP w Niemczech, kompozytor, krytyk muz., publicysta. Razem z bratem Stanisławem (fil. Welecji) opracował i wydał: Śpiewnik studencki. Zbiór piosenek śpiewanych w korporacjach „Polonia”, „Arkonia” i „Welecja” (W. 1939). Zmarł w czasie Powst. Warszawskim (6 VIII) ...

Więcej »
# 993

Jan Wyganowski

1867 – 1924

s. Dionizego, brat Feliksa (991), prawnik, sędzia, rejent w Kaliszu ...

Więcej »
# 994

Antoni Brażewicz

1857 - 1889

z Kowieńszczyzny, zmarł w czasie studiów (farmacja)

Więcej »
# 995

Józef Koziełł-Poklewski

1863 - 1940

s. Władysława, brat Mariana (1038), lekarz w Widzach, pow. brasławski, ziemianin ...

Więcej »
# 996

Konstanty Rewieński II

1866 - 1907

s. Konstantego (329), ziemianin z gub. mińskiej, maj. Starzyca, pow. ihumeński ...

Więcej »
# 997

Stanisław Mohl

1867 - 1927

- s. Stanisława, ziemianin, ochotnik Jazdy Kresowej (1920 r.) ...

Więcej »
# 998

Józef Wojnar

1864 – 1925

s. Józefa, lekarz, po 1924 r. aresztowany w ZSRR, „zaginął”. Wystąpił z K! w 1889 r. ...

Więcej »

Semestr 120 - II sem. 1887 r.

# 999

Czesław Porębski

1864 - 1889

s. Adolfa, zmarł w czasie studiów medycznych

Więcej »

z Janowa Podlaskiego, chemik, komisarz ziemski w Puławach, zmarł w Warszawie ...

Więcej »
# 1001

Bohdan Szachno

1868 - 1955

s. Bronisława, brat Mariana (1022), V-prezes Wil. Koła Filistrów (do 1939 r.). Poseł do I Dumy (1906), działacz społ., v - prezes Zarządu Wil. Banku Ziemskiego, autor wspomnień ...

Więcej »
# 1002

Karol Zaborski

1868 – 1937

-s. Ignacego, brat Bronisława (1190), lekarz; ziemianin (Litwa Kowieńska) ...

Więcej »
# 1003

Stanisław Bratanowicz

1866 – 1903

s. Jana, lekarz, zmarł w Jarosławlu

Więcej »
# 1004

Władysław Szwengruben

1863 - 1928

s. Melchiora, naczelny lekarz Kolei Zabajkalskiej, później naczelny lekarz Szpitala Epidemiologicznego w Wilnie ...

Więcej »
# 1005

Remigiusz Ławcewicz

1865 - 1931

s. Stanisława, z pow. szawelskiego, lekarz w Kownie

Więcej »
# 1006

Konstanty Gościcki

1864 - ?

s. Mikołaja, z pow. telszewskiego, lekarz w Kownie i Marienhauzen ...

Więcej »
# 1007

Walerian Klecki

1867 - 1920

s. Waleriana, brat Karola (958), prof., dziekan U.J., autorytet w dziedzinie hodowli zwierząt i mleczarstwa ...

Więcej »
# 1008

Jan Anzelm Essenburger

1867- ok. 1915

pastor e.a. w Lipnie, wywieziony w czasie I woj. św. do Rosji, tam zmarł ...

Więcej »
# 1009

Henryk Unrug

1869 - 1888

z Lubelszczyzny, studiował chemię, zmarł w czasie studiów ...

Więcej »
# 1010

Kazimierz Jotejko

1859 - ?

s. Tomasza, z Ukrainy (pow. zwienigrodzki), studiował matematykę ...

Więcej »
# 1011

Zygmunt Kujawski-Rawicz

1865 - 1934

s. Aleksandra, lekarz w Warszawie

Więcej »
# 1012

Kazimierz Szmakfefer

1861 - 1934

s. Józefa, lekarz w Warszawie

Więcej »
# 1013

Albert Jawniszko

1863 - 1941

s. Ludwika, lekarz, w Malatach, Litwa

Więcej »

Semestr 121 - I sem. 1888 r.

# 1014

Józef Piotrowski II

1868 - 1916

s. Józefa (385), lekarz w Warszawie, redaktor „Zdrowie” ...

Więcej »
# 1015

Józef bar. Manteuffel-Szoege

1870 - 1946

s. Ryszarda, brat Stanisława (899), Leona (925) i Ignacego (1085), lekarz, W 1919 r. więziony przez bolszewików - uciekł, wstąpił do WP (lekarz). Płk. WP., odzn. Krzyżem Walecznych. W 1939 r. aresztowany przez NKWD, wywieziony - zm. tuż po uwolnieniu w obozie Ostaszkowo ...

Więcej »
# 1016

Marian Strawiński

1863 - 1932

s. Kazimierza, lekarz w Szumsku, woj. wileńskie

Więcej »
# 1017

Marian Kunicki

1865 - 1943

s. Konstantego, notariusz w Stopnicy i Lublinie, jako emeryt w Bydgoszczy - wyrzucony przez Niemców, schronił się w Warszawie gdzie zmarł. Autor wspomnień: pt. "Fragmenty wspomnień z Dorpatu" (Lublin 1927) ...

Więcej »
# 1018

Gabriel Marian Karaffa-Korbutt

1862 - 1936

s. Józefa, historyk literatury, językoznawca, bibliograf. Autor: Literatura polska (t. I - III, 1917 - 21; wyd. 2: t. 1-IV, 1929 - 31). Członek PAU, prof., dziekan w Wolnej Wszechnicy Polskiej ...

Więcej »
# 1019

Stanisław Kognowicki

1863-1941

ziemianin, Prezes Wil. Koła Filistrów (do 1939 r.). Polityk konserwatywny, prezes Wileńskiego Prywatnego B-ku Handl. ...

Więcej »

Semestr 122 - II sem. 1888 r.

# 1020

Bronisław Behrens

1866 - 1938

s. Ludwika (464), pierwszy skarbnik Wil. Koła Filistrów, lekarz w Łowiczu i Zakroczymiu - płk WP ...

Więcej »
# 1021

Antoni Jabłoński

1868-1928

s. Adolfa, w l. 90 XIX w. zakładał w Wilnie tajne biblioteki, w II RP sekretarz Uniw. Warszawskiego ...

Więcej »
# 1022

Marian Szachno

1870 - 1923

s. Bronisława, brat Bohdana (1001), ziemianin w Inflantach, POW, ochotnik WP w l. 1919 - 20 ...

Więcej »
# 1023

Sobiesław Poncet de Sandon

1866 - 1938

s. Bronisława, lekarz w Kijowie, później w Warszawie, działacz oświatowy ...

Więcej »
# 1024

August Karol Loth

1869 - 1944

- s. Henryka, sekr. Tow. b. Wychowanków Uniw. w Dorpacie. Pastor e.a., działacz społ., prezes K. S. „Polonia” w W-wie; współwydawca „Zwiastuna Ewangelickiego”, red. nacz. „Głosu Ewangelickiego”. W 1939 r. aresztowany przez Niemców. Po zwolnieniu uczestniczył w konspiracji Kościoła ...

Więcej »
# 1025

Albert ks. Radziwiłł

1868 - 1927

s. Macieja, ziemianin, maj. Poloneczka w gub. mińskiej

Więcej »
# 1026

Edward Sztremer (Ströhmer)

1868 – 1940

s. Aleksandra, z Warszawy, studiował chemię, a następnie rolnictwo ...

Więcej »
# 1027

Bronisław Kułakowski

1865-1924

s. Romualda (wnuk Feliksa -filarety), adwokat. Związany z PPS, emigrował do USA, działa tam w nurcie niepodległościowym, wielbiciel J. Piłsudskiego (był współzałożycielem Komitetu im. J.P. - z którego wyrósł Instytut im. J. P.), członek red. szeregu czasopism emigracyjnych ...

Więcej »

s. Józefa , z pow. sokólskiego, lekarz ?

Więcej »
# 1029

Konstanty Cumft

1869 - po 1907

s. Marcina (472), brat Jana (882) i Adama (883), nauczyciel gimnazjalny, doc. Politechniki w Rydze (matematyk) ...

Więcej »
# 1030

Kajetan Minkiewicz

1871 - 1922

s. Wojciecha, lekarz w Warszawie

Więcej »
# 1031

Stanisław Czekanowski

1868 - 1963

s. Wincentego, dyr. dep. w Min. Roln., prezes Fundacji Staszicowskiej. Autor wspomnień ...

Więcej »
# 1032

Bolesław Zaborowski

1867 - 1919

s. Józefa, z siedleckiego, lekarz w Międzyrzecu

Więcej »
# 1033

Bolesław Peżarski

1863 - ?

s. Władysława, stud. medycyny, opuścił Dorpat bez dyplomu ...

Więcej »
# 1034

Eugeniusz Arnold

1866 - 1935

s. Jana, lekarz, w czasie I powst. śląskiego - członek Komitetu Pomocy Górnoślązakom (w Sosnowcu) ...

Więcej »

Semestr 123 - I sem. 1889 r.

# 1035

Bolesław Makowiecki

1869 - 1897

s. Aleksandra, lekarz, asystent Instytutu Oftalmicznego w Warszawie ...

Więcej »
# 1036

Władysław Piotrowski II

1870 - 1937

s. Józefa, inż. chemik - działacz oświatowy w Warszawie, Katowicach i wśród Polonii zagranicznej ...

Więcej »
# 1037

Edward Jan Lipiński

1866 - 1930

s. Józefa, z kaliskiego, lekarz w Petersburgu, a następnie w Warszawie ...

Więcej »
# 1038

Marian Koziełł-Poklewski

1865 - 1937

s. Władysława, brat Józefa (995), stryj Władysława (1399) i Bohdana (1434), ziemianin w pow. brasławskim ...

Więcej »
# 1039

Franciszek Bereśniewicz

1868 - 1931

s. Jana, lekarz w Petersburgu, później w Zawierciu

Więcej »
# 1040

Jan Kotwicz

1865 - 1937

s. Ksawerego, ziemianin w pow. wileńskim

Więcej »

Semestr 124 - II sem. 1889 r.

# 1041

Michał Kimontt

1870 - 1919

s. Piotra lekarz, naczelny ordynator w szpitalu miejskim w Tbilisi. Zmarł w Konstantynopolu, w drodze do kraju ...

Więcej »
# 1042

Jan Szepiatys (Šepetys)

1867 - 1941

s. Stanisława, pastor e. r. w Papilys (Litwa), redaktor miesięcznika relig. „Pasiuntynys” („Posłaniec”) ...

Więcej »
# 1043

Stanisław Zaleski

1867 - 1933

s. Władysława, dr chemii, przemysłowiec , kolekcjoner minerałów ...

Więcej »
# 1044

Władysław Jankowski

1867 - 1950

s. Tomasza, ziemianin w woj. lubelskim, dyrektor cukrowni ...

Więcej »
# 1045

Edward Sachs

1868 - 1957

s. Edmunda (544), lekarz w Warszawie, po II wojnie św. w Lublinie ...

Więcej »
# 1046

Julian Paklerski

1870 - ?

s. Juliana, z gub. warszawskiej, studiował matematykę

Więcej »
# 1047

Robert Haefke

1868 - 1920

- s. Ferdynanda, pastor e.a. w Wieluniu

Więcej »
# 1048

Zbigniew Kozarzewski

1870 – 1917

s. Zygmunta, z pow. płockiego, studiował chemię

Więcej »
# 1049

Michał Kasperowicz

1863 - ?

- s. Benedykta, lekarz w Kownie

Więcej »

Semestr 125 - I sem. 1890 r.

# 1050

Oskar Geldner (Göldner)

1866 - ?

s. Mikołaja, aptekarz w Telszach

Więcej »


Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych Konwentu, oraz konwentowych zbiorów przechowywanych w Instytucie gen. W. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Pozostałe zostały zaczerpnięte z archiwów historycznych Wilna, Tartu i Warszawy. Kilka zdjęć otrzymaliśmy z Archiwum Korporacyjnego w Poznaniu (nr 799, 825, 853, 887, 1325, 1361). Korzystaliśmy również z roczników starej prasy, stron internetowych (zwłaszcza parafii Ewangelicko - Augsb.). Szereg fotografii pochodzi ze zbiorów rodzinnych, prywatnych.... Wszystkim serdecznie dziękujemy.